Đảng uỷ Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm tổ chức Hội nghị trực tuyến sinh hoạt chuyên đề

24/01/2024
Đảng uỷ Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm tổ chức Hội nghị trực tuyến sinh hoạt chuyên đề
Thực hiện Chương trình công tác đảng năm 2024 của Đảng bộ Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm, ngày 23/01/2024, Đảng uỷ Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm tổ chức Hội nghị trực tuyến sinh hoạt chuyên đề “Phòng chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tham những, tiêu cực trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương” cho toàn thể đảng viên trong Đảng bộ Cục. Dự và làm Báo cáo viên cho Hội nghị có đồng chí Nguyễn Kim Tinh, Chuyên viên cao cấp, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp.
 

 
 
Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Hải - Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm cho biết việc tổ chức Hội nghị là nhằm tiếp tục triển khai có hiệu quả Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về “Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện các Quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Bên cạnh đó, hiện nay việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền phòng chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tham những, tiêu cực cho mỗi cán bộ, đảng viên là hết sức cần thiết. Thông qua đó sẽ tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ Cục Đăng ký. Đồng chí cũng đề nghị các Chi bộ và từng đảng viên cần tập trung cao, nghiêm túc lắng nghe các nội dung do Báo cáo viên trình bày và nghiên cứu, vận dụng những vấn đề cốt lõi đã được quán triệt vào thực tiễn công tác, thực tiễn cuộc sống của mỗi người, để phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị tại cơ quan, góp phần xây dựng Chi bộ, xây dựng Đảng bộ và cơ quan ngày càng trong sạch, vững mạnh.

       

       

Tại Hội nghị, các đảng viên đã được nghe báo cáo viên trao đổi đầy đủ , sâu sắc về các nội dung: (i) Cơ sở lý luận nghiên cứu về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tham nhũng, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên; (ii) Quan điểm, đường lối của đảng về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tham nhũng, tiêu cực trong tình hình hiện nay; (iii) Giải pháp nâng cao hiệu quả phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện tham nhũng, tiêu cực trong Đảng bộ khối các cơ quan Trung ương thời gian tới.

       

Thông qua buổi sinh hoạt chuyên đề “Phòng chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tham những, tiêu cực trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương” sẽ giúp toàn thể các cấp ủy Đảng, cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm nhận thức được những vấn đề cốt lõi, quan trọng và nghiêm túc triển khai, thực hiện sát với chức năng, nhiệm vụ của Cục trong quản lý nhà nước về đăng ký biện pháp bảo đảm và cung cấp dịch vụ công về đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm.