Bầu Trưởng ban và Phó Trưởng ban Thanh tra nhân dân Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2024-2025

22/01/2024
Bầu Trưởng ban và Phó Trưởng ban Thanh tra nhân dân Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2024-2025
Ngày 22/01, Công đoàn Bộ Tư pháp đã tổ chức họp Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2024 - 2025 để bầu Trưởng ban, Phó Trưởng ban Thanh tra nhân dân. Đồng chí Khương Thị Thanh Huyền, Chủ tịch Công đoàn Bộ Tư pháp chủ trì cuộc họp.
Tại Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Bộ Tư pháp tổ chức ngày 17/01/2024 vừa qua đã thông báo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2022-2023 và bầu ra Ban Thanh tra nhân dân 2024-2025 gồm 09 đồng chí. 
Cuộc họp hôm nay nhằm kiện toàn Trưởng ban và Phó trưởng ban Thanh tra nhân dân của Bộ nhiệm kỳ 2024-2025. Theo đó, đồng chí Tạ Thị Tài – Phó Chánh Thanh tra Bộ, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Công đoàn Bộ được bầu giữ chức vụ Trưởng ban; đồng chí Vũ Thị Hường – Phó Cục trưởng Cục Trợ giúp pháp lý, Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Bộ và đồng chí Đỗ Thị Thanh Hương – Phó Vụ trưởng Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật được bầu giữ chức vụ Phó Trưởng ban Thanh tra nhân Bộ nhiệm kỳ mới.
 

Trưởng ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2024-2025 Tạ Thị Tài – Phó Chánh Thanh tra Bộ (giữa) và các Phó Trưởng ban: Vũ Thị Hường - Phó Cục trưởng Cục Trợ giúp pháp lý (trái); Đỗ Thị Thanh Hương - Phó Vụ trưởng Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật (phải).
 
Chúc mừng các đồng chí được bầu giữ chức vụ Trưởng ban và Phó trưởng ban Thanh thanh tra nhân dân Bộ Tư pháp với số phiếu tín nhiệm cao, đồng chí Khương Thị Thanh Huyền cũng nhận định, trong những năm gần đây, hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân ngày càng nề nếp, rõ nét và đi vào chiều sâu. Hoạt động của Ban Thanh tra được Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ và Công đoàn cấp trên đánh giá cao. Để hoạt động của Ban Thanh tra đi vào chiều sâu và thực chất hơn nữa, đồng chí Khương Thị Thanh Huyền đề nghị Ban Thanh tra nhiệm kỳ mới sẽ sớm xây dựng Quy chế hoạt động của Ban, Kế hoạch của Nhiệm kỳ 2024-2025. Đồng chí tin tưởng rằng với sự đoàn kết, nhất trí, Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ mới sẽ tiếp tục phát triển.
Cảm ơn sự tin tưởng của Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ, Công đoàn Bộ Tư pháp cũng như sự tín nhiệm của các đồng chí trong Ban Thanh tra nhân dân Bộ, đồng chí Tạ Thị Tài khẳng định sẽ cố gắng, quyết tâm cùng với các đồng chí sớm xây dựng và hoàn thiện các văn bản, đồng thời cùng phối hợp tổ chức thực hiện tốt các nội dung hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2024 và nhiệm kỳ 2024-2025.
 
 Thu Nga - Trung tâm Thông tin