Hội nghị triển khai công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2024

13/01/2024
Hội nghị triển khai công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2024
Chiều ngày 12/01, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị triển khai công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2023; triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2024. Đồng chí Trịnh Xuân Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Khối, Bí thư Đoàn Bộ và đồng chí Nguyễn Thị Ngân, Phó Bí thư Đoàn Bộ đồng chủ trì Hội nghị.
Tham dự hội nghị có Đồng chí Nguyễn Kim Tinh, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp; Đồng chí Hồ Quang Huy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật; Đồng chí Cao Xuân Thuỷ, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể; Đồng chí Phan Hồng Nguyên, Phó Chủ tịch Công đoàn Bộ Tư pháp, Phó Cục trưởng Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật Đồng chí Phạm Đức Dụ, Phó Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin; Đồng chí Nguyễn Ngọc Điệp, Phó Bí thư, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Đoàn Khối các cơ quan Trung ương; Đồng chí Đinh Ngọc Tân, Bí thư Đoàn Thanh niên Thanh tra Chính phủ; Đồng chí Phạm Ngọc Tú, Bí thư Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PVCombank); Đồng chí Trịnh Xuân Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Khối, Bí thư Đoàn Bộ Tư pháp cùng các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên, đoàn viên, thanh niên các Chi đoàn, Đoàn cơ sở trực thuộc.
Tại Hội nghị, các đại biểu cùng xem phóng sự về kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2023. Đồng chí Lê Thu Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh văn phòng Đoàn Bộ đã trình bày tóm tắt dự thảo Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2024. Một số đại biểu đã trình bày tham luận về công tác tư tưởng, chính trị; công tác truyền thông trong công tác Đoàn. Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, phát biểu, đóng góp ý kiến vô cùng sôi nổi.
 
Toàn cảnh Hội nghị
 
Phát biểu tại Hội nghị, Phó Bí thư, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Đoàn Khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Ngọc Điệp đánh giá, năm 2023 là một năm Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp rất nỗ lực, cố gắng, tổ chức được rất nhiều hoạt động nổi bật, có dấu ấn. Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp đã bám sát những chương trình của Đoàn Khối cùng những chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng Bộ và lãnh đạo Bộ. Đoàn Bộ luôn đoàn kết, nỗ lực, phát huy được tinh thần tích cực, chủ động, sáng tạo của đoàn viên, thanh niên. Với những kết quả đã đạt được, năm 2023, Ban Thường vụ Đoàn Khối đánh giá Đoàn thanh niên Bộ Tư pháp là một trong những đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024, đồng chí Nguyễn Ngọc Điệp đề nghị Ban Thường vụ Đoàn Bộ tiếp tục bám sát sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ, Đảng ủy Bộ và bám sát chương trình công tác của Đoàn Khối các cơ quan Trung ương để có thể triển khai một cách hiệu quả, thực chất. Ngoài ra, ông Điệp cũng đưa ra một số nội dung định hướng và lưu ý khi triển khai công tác Đoàn.


Phó Bí thư, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Đoàn Khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Ngọc Điệp phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

 
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Kim Tinh, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp khẳng định, Đoàn Thanh niên Bộ đã hoàn thành toàn diện chương trình công tác năm 2023 trên cơ sở chỉ đạo, phê duyệt của Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Tư pháp và Đoàn khối các cơ quan trung ương. Kết quả này đã được minh chứng trong phóng sự và được ghi nhận chi tiết trong báo cáo tổng kết công tác.
Về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2024, đồng chí Nguyễn Kim Tinh cơ bản nhất trí với phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên. Ngoài ra, đồng chí Nguyễn Kim Tinh đã đề nghị Đoàn Bộ tập trung triển khai 05 nhiệm vụ trọng tâm sau: Một là, tiếp tục nghiên cứu, triển khai các mô hình hoạt động phù hợp, giáo dục lý tưởng cách mạng, phẩm chất chính trị, khơi dậy và thúc đẩy tình yêu nước, định hướng, giáo dục đoàn viên giữ vững bản lĩnh chính trị; hai là, đề nghị Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp chỉ đạo các chi đoàn tích cực, chủ động đăng ký các công trình, phần việc thanh niên, Ban chấp hành Đoàn Bộ chủ động phối hợp với các Ban của Đảng bộ, các chi bộ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, chuẩn bị kỹ các nội dung về dự thảo các văn kiện, đề án nhân sự, các chức danh tham gia nhiệm kỳ mới, cần lựa chọn các nhân tố thích hợp, tâm huyết và trách nhiệm; ba là, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả các phong trào, chương trình hành động Đoàn, phát huy tối đa vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo trong thanh niên, tiếp tục quan tâm, chăm lo các nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của Đoàn viên, quan tâm phát triển nguồn nhân lực trẻ, nguồn nhân lực chất lượng cao; bốn là, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp làm tốt công tác an sinh xã hội; năm là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát theo chuyên đề đối với các chi đoàn, đoàn cơ sở trực thuộc, Ban Chấp hành Đoàn Bộ hoàn thành việc rà soát, bổ sung, quy hoạch cán bộ Đoàn chủ chốt của Đoàn Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2022-2027 và chuẩn bị kỹ công tác quy hoạch cán bộ Đoàn Bộ Tư pháp giai đoạn 2027-2032, bảo đảm đúng quy định của Quy chế cán bộ Đoàn số 289 Ban Bí thư trung ương Đảng và Điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Đồng chí Nguyễn Kim Tinh, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
 
Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Trịnh Xuân Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Khối, Bí thư Đoàn Bộ Tư pháp mong muốn trong thời gian tới, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ tiếp tục tin tưởng, tạo điều kiện, giao cho Đoàn Thanh niên Bộ những việc mới giúp cho các bạn đoàn viên tiếp tục phấn đấu để trưởng thành, khẳng định được vai trò của mình và ngày càng phát triển bản thân. Ngoài ra, đồng chí Trịnh Xuân Tùng cũng mong muốn trong thời gian tới, Đoàn Khối tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện và định hướng cho Đoàn Thanh niên Bộ để phong trào thanh niên Bộ ngày càng phát triển, trở thành 1 trong những đơn vị xuất sắc trong Đoàn Khối.

Đồng chí Trịnh Xuân Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Khối, Bí thư Đoàn Bộ Tư pháp phát biểu bế mạc Hội nghị
 
Một số hình ảnh tại Hội nghị:
 
Đồng chí Phạm Ngọc Tú, Bí thư Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PVCombank) phát biểu tại Hội nghị


Đồng chí Đinh Ngọc Tân, Bí thư Đoàn Thanh niên Thanh tra Chính phủ phát biểu tại Hội nghị


Đồng chí Phạm Đức Dụ, Phó Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin phát biểu tại Hội nghị

 
Một số tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2023 được khen thưởng tại Hội nghị


Một số đồng chí Đoàn viên phát biểu tại Hội nghị.