Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Tháng 01/2024

26/12/2023
Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Tháng 01/2024
Sáng ngày 26/12, Đảng ủy Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ tháng 01/2024. Đồng chí Đặng Hoàng Oanh, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tư pháp và đồng chí Nguyễn Kim Tinh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp đồng chủ trì Hội nghị.
Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Xuân Lân, Chánh Văn phòng Đảng – Đoàn thể cho biết, trong tháng 12 năm 2023, Đảng uỷ Bộ Tư pháp đã bám sát các nhiệm vụ trọng tâm trong Chương trình công tác năm 2023 của Đảng uỷ Bộ; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ trực thuộc triển khai đồng bộ và toàn diện các mặt công tác đảng và đạt nhiều kết quả.


Đồng chí Nguyễn Kim Tinh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp phát biểu tại Hội nghị.
 
Cụ thể, Đảng ủy Bộ Tư pháp đã chỉ đạo tổ chức thành công 03 Hội nghị, gồm: Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ lần thứ 15 (Quý IV/2023), Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ tháng 12/2023 và tháng 01/2024; tổ chức Hội nghị tổng kết Đảng năm 2023, triển khai nhiệm vụ công tác Đảng năm 2024 của Đảng ủy Bộ; tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024 của Ban Chỉ đạo 35 Bộ Tư pháp; hoàn thiện, trình Bộ trưởng, Bí thư Ban cán sự đảng cho ý kiến, xem xét, ký ban hành Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Hướng dẫn số 514-HD/BCSĐ về nội dung, quy trình triển khai thực hiện văn bản, nghị quyết của Đảng tại Bộ Tư pháp; hoàn tất việc xây dựng cơ sở dữ liệu Đảng viên 3.0 và đi vào vận hành cơ sở dữ liệu Đảng viên 3.0 trong đảng bộ Bộ; kiểm điểm, đánh giá, xếp loại, xét khen thưởng đối với công chức, đảng viên của Văn phòng Đảng – Đoàn thể; tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023; tổ chức việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết được thông qua tại Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII;...


Đồng chí Đặng Hoàng Oanh, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tư pháp phát biểu tại Hội nghị.
 
Trong tháng 01/2024, Đảng ủy Bộ sẽ tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024 của các đơn vị thuộc Bộ, các tổ chức đảng trực thuộc; tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 98/2023/NĐ-CP về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Bộ Tư pháp gắn với kiện toàn, sắp xếp lại tổ chức bộ máy của các đơn vị thuộc Bộ; chuẩn bị nội dung phục vụ kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV; phiên họp định kỳ tháng 12 của Chính phủ; ban hành các văn bản triển khai thực hiện các Nghị quyết được thông qua tại Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII; lãnh đạo, chỉ đạo việc ban hành Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng ủy Bộ nhiệm kỳ 2020-2025 (sửa đổi);…
Kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh ghi nhận và đánh giá cao các kết quả Đảng ủy Bộ Tư pháp đã đạt được trong công tác tháng 12/2023; đồng thời cơ bản nhất trí với các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 01/2023 cũng như các nội dung tại Hội nghị. 
Nam Hải - TTTT