Đảng uỷ Văn phòng Bộ: Chủ động, sáng tạo, bám sát các nhiệm vụ công tác

19/01/2024
Đảng uỷ Văn phòng Bộ: Chủ động, sáng tạo, bám sát các nhiệm vụ công tác
Sáng 19/01, Đảng uỷ Văn phòng Bộ tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Chánh Văn phòng Bộ Đỗ Xuân Quý, Phó Chánh Văn phòng Lê Thu Anh, Phó Chánh Văn phòng Lê Tuấn Phong đồng chủ trì Hội nghị. Phó Chánh Văn phòng Đảng – Đoàn thể Cao Xuân Thủy cùng dự.
Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Lê Tuấn Phong, Phó Chánh Văn phòng cho biết, mặc dù có khối lượng công việc rất lớn, tính chất công việc khá đa dạng, phức tạp nhưng ngay từ đầu năm, Đảng bộ Văn phòng đã lãnh đạo chỉ đạo các Chi bộ, Đảng viên cố gắng, nỗ lực, khắc phục khó khăn hoàn thành nhiệm vụ với tinh thần chủ động, sáng tạo, bám sát các nhiệm vụ công tác của ngành và đã đạt được những kết quả tích cực, đóng góp chung vào kết quả công tác của Đảng bộ cơ quan.
 

Đồng chí Lê Tuấn Phong, Phó Chánh Văn phòng Bộ trình bày tóm tắt kết quả công tác của Đảng năm 2023.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản, nghị quyết, chỉ thị của Đảng
Cụ thể, trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng, Ban chấp hành Đảng bộ Văn phòng Bộ thường xuyên tổ chức họp, có nhiều văn bản chỉ đạo để kịp thời giải quyết công việc thuộc nhiệm vụ, quyền hạn, như: Cho ý kiến về công tác nhân sự, tổ chức bộ máy; đánh giá kết quả công tác hằng tháng và nhiệm vụ giải pháp công tác tháng sau; xét kết nạp Đảng và chuyển Đảng chính thức; kết luận tiêu chuẩn chính trị cán bộ; thông qua Kế hoạch, nghị quyết, báo cáo sơ kết, tổng kết việc thực hiện các văn bản, nghị quyết; đánh giá, xếp loại và khen thưởng cấp ủy, tổ chức Đảng và Đảng viên...
Bên cạnh đó, Đảng ủy Văn phòng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện của Trung ương, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Ban cán sự Đảng, Đảng ủy Bộ Tư pháp ban hành trong năm 2023; chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc tổ chức học tập, phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Quy định, Quyết định, Kết luận của Đảng, của cấp ủy cấp trên đến toàn thể đảng viên, công chức và người lao động của đơn vị mình; xây dựng, ban hành Chương trình, kế hoạch để triển khai thực hiện.
Việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao đạt nhiều kết quả ấn tượng
Công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị cũng đạt được nhiều kết quả ấn tượng. Theo đó, Đảng ủy Văn phòng đã chỉ đạo Văn phòng Bộ tiếp tục hoàn thành xuất sắc trong việc phối hợp các đơn vị thuộc Bộ chuẩn bị nội dung, tài liệu, ý kiến phát biểu, chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ tại hàng trăm cuộc họp, các chuyến công tác địa phương; chuẩn bị tài liệu chu đáo, kỹ lưỡng, chất lượng nội dung phục vụ Bộ trưởng, các Thứ trưởng tham gia các cuộc họp do các Ban Đảng, Quốc hội, Chính phủ. Các ý kiến tham gia của Văn phòng Bộ được đánh giá cao, là cơ sở tiền đề phục vụ cho công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Bộ được thực hiện thống nhất, thông suốt, đồng bộ, bám sát mục tiêu và nhiệm vụ đề ra.
Công tác theo dõi, đôn đốc việc xây dựng văn bản, đề án của Bộ trình cấp có thẩm quyền ban hành và ban hành theo thẩm quyền; đôn đốc việc triển khai thực hiện nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Lãnh đạo Bộ giao được thực hiện quyết liệt, thường xuyên và liên tục. Trong năm 2023, Văn phòng Bộ đã tiếp nhận, chuyển các đơn vị triển khai thực hiện 222 nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, đến nay đã hoàn thành 78 nhiệm vụ có thời hạn, đang tiếp tục thực hiện 144 nhiệm vụ không có thời hạn.
 

Hình ảnh tại điểm cầu trực tuyến.

Với vai trò đơn vị đầu mối, Văn phòng Bộ đã thường xuyên theo dõi, đôn đốc các đơn vị nghiên cứu, trả lời kiến nghị của cử tri, kiến nghị của các địa phương và bộ, ngành; tổng hợp nội dung, hoàn chỉnh văn bản trả lời kiến nghị của Bộ bảo đảm tiến độ, chất lượng, cụ thể đã tham mưu Lãnh đạo Bộ ký 42 văn bản trả lời 80 kiến nghị của cử tri gửi đến sau kỳ họp thứ 4 và kỳ họp bất thường lần thứ 2; Kỳ họp thứ 5, Quốc hội Khoá XV; trả lời 327 kiến nghị, đề xuất, đề nghị hướng dẫn nghiệp vụ của các bộ, ngành, địa phương.
Công tác văn thư, lưu trữ ngày càng đi vào nề nếp, chuyên nghiệp, có đóng góp quan trọng vào kết quả công tác chuyên môn; cơ bản đảm bảo chính xác trong tiếp nhận, phát hành văn bản. Trong năm 2023, Văn phòng Bộ đã tiếp nhận, giải quyết 88.560 văn bản đến; làm thủ tục phát hành 20.589 văn bản đi; thu thập hồ sơ, tài liệu với số lượng 90 cặp; phục vụ trên 200 lượt người đến nghiên cứu, khai thác hồ sơ, tài liệu; tích cực và chủ động trong việc tiếp nhận văn bản từ Trục liên thông Quốc gia vào Hệ thống văn bản và điều hành của Bộ; chủ động trong việc gửi văn bản đi có ký số của các đơn vị thuộc Bộ;...
Các mặt công tác khác như truyền thông, tài chính – kế toán, quản trị, bảo vệ, quản lý và điều hành xe ô tô đều đạt kết quả đáng ghi nhận.
Đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động của Đảng bộ ngày càng trưởng thành, có bản lĩnh chính trị vững vàng
Tại Đảng bộ Văn phòng, việc triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, XIII của Đảng được triển khai gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp và chức trách, nhiệm vụ được giao của cấp ủy, cán bộ, Đảng viên. Đảng ủy, Lãnh đạo Văn phòng luôn chủ động nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, Đảng viên để có chủ trương, giải pháp phòng ngừa kịp thời các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; có kế hoạch và cử Đảng viên, công chức đi học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, đảm bảo 100% công chức, Đảng viên, công chức trong quy hoạch cấp ủy, lãnh đạo đơn vị được học tập, hoàn thiện trình độ lý luận theo quy định về tiêu chuẩn chức danh; 100% đảng viên, công chức và người lao động của Văn phòng đã xây dựng Kế hoạch cá nhân thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Nhìn chung, tình hình tư tưởng của Đảng viên trong Đảng bộ cơ bản ổn định, phấn khởi, hy vọng và tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng, chủ trương và chính sách của Nhà nước, luôn nêu cao tinh thần tự học, tự nghiên cứu nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tự định hướng, giáo dục chính trị tư tưởng để rèn luyện bản lĩnh, vượt qua thách thức, tự tin trong tiến trình hội nhập. Các Đảng viên trong Đảng bộ đã xây dựng bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gương mẫu nghiêm chỉnh thực hiện gắn với thực hiện quy định tại cơ quan như: Quy chế dân chủ của Bộ Tư pháp; Quy chế văn hoá công sở, Quy chế tiếp công dân; Quy chế chi tiêu nội bộ; Quy chế công khai, minh bạch trong các lĩnh vực hoạt động của ngành Tư pháp; Quy chế quản lý và sử dụng tài sản nhà nước của Bộ Tư pháp.
Nâng cao chất lượng hiệu quả công tác sinh hoạt cấp uỷ, sinh hoạt chi bộ
Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến công tác đảng của Đảng bộ Văn phòng năm 2023; nhiệm vụ công tác năm 2024 và đề xuất một số giải pháp tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác.
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Cao Xuân Thủy, Phó Chánh Văn phòng Đảng – Đoàn thể đánh giá trong năm 2023, công tác Đảng của Văn phòng Bộ ngày càng đi vào bài bản, nề nếp; đóng góp tích cực vào kết quả chung của Đảng bộ Bộ Tư pháp.
 

Đồng chí Cao Xuân Thủy, Phó Chánh Văn phòng Đảng – Đoàn thể phát biểu tại Hội nghị.

Cơ bản nhất trí với nhiệm vụ, phương hướng năm 2024, đồng chí đề nghị phải tiếp tục quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo đối với Đảng viên các chi bộ, đặc biệt là Chi bộ Văn phòng Bộ Tư pháp tại thành phố Hồ Chí Minh mới được thành lập; thực hiện kiểm tra, giám sát, tổ chức các buổi làm việc để nắm bắt tình hình Chi bộ mới.
Đồng thời, cần chú trọng công tác rà soát bổ sung quy hoạch cấp uỷ nhiệm kỳ 2020-2025 và xây dựng quy hoạch cấp uỷ nhiệm kỳ 2025-2030 để chuẩn bị nguồn nhân sự cho Đại hội nhiệm kỳ 2025-2030; xây dựng báo cáo Ban Thường vụ Đảng uỷ Bộ xem xét kiện toàn đội ngũ cấp uỷ của Đảng bộ Văn phòng.
Ngoài ra, cần tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng hiệu quả công tác sinh hoạt cấp uỷ, sinh hoạt chi bộ, đặc biệt là sinh hoạt chuyên đề đảm bảo đúng quy định, lựa chọn chuyên đề gắn với nhiệm vụ chuyên môn; tiếp tục thực hiện tốt các quy định về kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; khắc phục những tồn tại hạn chế; lãnh đạo tổ chức đoàn thể thực hiện tốt các nhiệm vụ theo quy định.
Anh Thư - Trung tâm Thông tin