Đảng ủy Tổng cục Thi hành án dân sự triển khai các nhiệm vụ công tác năm 2024

18/01/2024
Đảng ủy Tổng cục Thi hành án dân sự triển khai các nhiệm vụ công tác năm 2024
Ngày 18/01, Đảng ủy Tổng cục Thi hành án dân sự (Tổng cục THADS) - Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác Đảng năm 2024, tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025 và tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011-2025) trong Đảng bộ Tổng cục THADS và Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng, vận hành Sổ tay đảng viên điện tử trong Đảng ủy Tổng cục THADS năm 2024.
Tham dự Hội nghị có đồng chí Mai Lương Khôi, Ủy viên Ban cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp; đồng chí Nguyễn Quang Thái, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự; đồng chí Cao Xuân Thủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, Phó chánh Văn phòng Đảng – Đoàn thể Bộ Tư pháp.
 

Quang cảnh Hội nghị
 
Dưới sự lãnh đạo của tập thể Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đảng ủy Tổng cục Thi hành án dân sự, năm 2023, công tác đảng của Tổng cục Thi hành án đạt được nhiều kết quả quan trọng: tham mưu Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp ban hành 02 Nghị quyết chuyên đề để lãnh đạo công tác Thi hành án dân sự; ban hành 05 Nghị quyết chuyên đề của Đảng uỷ Tổng cục Thi hành án dân sự để lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Đảng uỷ Tổng cục tổ chức 06 sinh hoạt chuyên đề để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm về công tác Thi hành án dân sự; công tác tổ chức cán bộ; ứng dụng công nghệ thông tin, công tác đầu tư công; tổng kết và xây dựng Luật Thi hành án dân sự (sửa đổi); công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao đạt được nhiều kết quả tích cực, nhất là số tiền thu hồi trong các vụ án tham nhũng, án kinh tế; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng đi vào nề nếp theo nội dung Chuyên đề năm 2023 tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Bộ, ngành Tư pháp. Toàn Đảng bộ Tổng cục giữ vững sự đoàn kết, thống nhất và tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ. Ban Thường vụ và lãnh đạo Tổng cục luôn có sự phối hợp, tập trung và quyết tâm cao để thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.
 
Đồng chí Nguyễn Thắng Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng cục, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự trao giấy khen của Đảng ủy Tổng cục cho các đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023
 
Tại Hội nghị, Đảng ủy Tổng cục Thi hành án dân sự cũng đề ra các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng năm 2024: tiếp tục quán triệt, triển khai đầy đủ các văn bản chỉ đạo Trung ương, Đảng ủy cấp trên đến đảng viên, nhất là các Nghị quyết, chủ trương mới về công tác Thi hành án dân sự; Lãnh đạo, chỉ đạo các Chi bộ trực thuộc tiếp tục đổi mới sinh hoạt, phương thức lãnh đạo thực sự là hạt nhân chính trị lãnh đạo thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; tham gia lãnh đạo xây dựng và thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn của đơn vị; xây dựng các tổ chức quần chúng vững mạnh toàn diện; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, đảng viên và quần chúng; xây dựng Đảng bộ và Chi bộ, đơn vị vững mạnh toàn diện góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Tổng cục Thi hành án dân sự được giao trong năm 2024 với phương châm “Tiếp tục đoàn kết, bám sát các nhiệm vụ chính trị, nêu gương, tự phê bình, hướng về cơ sở; Mỗi chi bộ hãy làm tốt những nhiệm vụ chính trị gắn với địa phương, cơ sở, kịp thời tháo gỡ khó khăn của địa phương, hạn chế tối đa bồi thường”.
 
Đồng chí Nguyễn Quang Thái, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Bộ Tư pháp, Bí thư Đảng ủy Tổng cục THADS, Tổng cục trưởng Tổng cục THADS phát biểu tại Hội nghị
 
Để triển khai ngay những nhiệm vụ công tác được đặt ra trong năm 2024, Đảng ủy Tổng cục Thi hành án dân sự tổ chức tập huấn, hướng dẫn vận hành Sổ tay đảng viên điện tử. Chuyên đề do đồng chí Mai Anh Chung, Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Đảng ủy Bộ Thông tin và Truyền thông báo cáo theo các nội dung cơ bản của Kế hoạch số 135-KH/ĐUK ngày 5/9/2023 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương xây dựng, vận hành Sổ tay đảng viên điện tử trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương; tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ và kiến thức vận hành, cập nhật cơ sở dữ liệu Sổ tay đảng viên điện tử tại các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Bộ; một số kỹ năng, nghiệp vụ cần lưu ý.
Tại Hội nghị, thừa ủy quyền của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Đảng ủy Bộ Tư pháp đã tổ chức trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp xây dựng Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương cho đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Nguyên Bí thư Đảng ủy Tổng cục, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự và trao Giấy khen cho các đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2023./.
 
Nguyễn Thái Hà, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ Tư pháp