Chi bộ Vụ Pháp luật DS - KT tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM

22/08/2023
Chi bộ Vụ Pháp luật DS - KT tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM
Kỷ niệm 78 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2023) và chào mừng Ngày Quốc khánh Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2023), Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm tuyên truyền, giáo dục các cán bộ, công chức của Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Ngày 19/8/2023, Chi bộ Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Đoàn thanh niên Chi đoàn Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, đại diện Văn phòng Đảng - Đoàn thể, Bộ Tư pháp đã đến viếng Lăng Bác Hồ trong ngày kỷ niệm Cách mạng tháng Tám thành công.
Cũng trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 78 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công và chào mừng Ngày Quốc khánh Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chi bộ Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế phối hợp Đoàn thanh niên Chi đoàn Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế tổ chức tham quan khu nhà sàn Bác Hồ từng ở, Bảo tàng Hồ Chí Minh kết hợp sinh hoạt chuyên đề (mở rộng) về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và tinh thần Cách mạng tháng 8 năm 1945.
 

 
Tại buổi sinh hoạt chuyên đề, các cán bộ, công chức của Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế đã được nghe những nội dung cơ bản trong tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh về nêu gương; quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về nêu gương và sự cần thiết, ý nghĩa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nêu gương, về nêu cao tinh thần tự giác, tích cực, chủ động trong công việc, trong đạo đức, lối sống… Thông qua đó, từng cán bộ, công chức của Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế đã lĩnh hội những định hướng, chỉ đạo giải pháp về phương thức giáo dục, cần thường xuyên giáo dục đạo đức cách mạng, nâng cao ý thức phục vụ nhân dân trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức; giáo dục tinh thần trong sạch, liêm khiết cho toàn bộ cán bộ, công chức để không vi phạm... Mỗi cán bộ, đảng viên cần thấm nhuần tư tưởng "nêu gương", nghiêm túc thực hiện những quy định của Đảng về "nêu gương" để không ngừng tu dưỡng, rèn luyện cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống đúng như lời căn dặn của Bác./.