Chi bộ Vụ Các vấn đề chung về XDPL được Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương tặng Bằng khen

19/05/2023
Chi bộ Vụ Các vấn đề chung về XDPL được Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương tặng Bằng khen
Chiều 18/5/2023, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã tổ chức Hội nghị Sơ kết thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021-2023. Tại Hội nghị, 50 Chi bộ trong số 5.200 Chi bộ trực thuộc đã được Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương trao bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2023. Đảng bộ Bộ Tư pháp có Chi bộ Vụ các vấn đề chung về xây dựng pháp luật vinh dự nhận bằng khen.

7 điểm nhấn trong kết quả thực hiện Kết luận số 01-KL/TW
Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Lại Xuân Lâm - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương cho biết, giai đoạn 2021-2023, công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kết luận số 01 được Đảng ủy Khối và các Đảng ủy trực thuộc quan tâm chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, bài bản, có sáng tạo từ việc tổ chức học tập, cụ thể hóa thành các văn bản chỉ đạo, thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát; có đánh giá, tổng kết rút kinh nghiệm, điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn.
Việc cụ thể hóa nội dung Kết luận số 01 để tổ chức thực hiện trong Đảng bộ Khối được cấp ủy các cấp nghiêm túc thực hiện, từ việc xây dựng Kế hoạch toàn khóa, kế hoạch hằng năm của tập thể và cá nhân đến việc xây dựng chuyên đề hằng năm cho phù hợp với điều kiện thực tiễn đặc thù của các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị.
Việc triển khai thực hiện Kết luận số 01 được gắn với việc thực hiện các nghị quyết Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định về nêu gương đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành việc làm thường xuyên, ngày càng thực chất, đi vào chiều sâu, dần trở thành ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm của mỗi tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị; của từng cán bộ, đảng viên và người lao động ở các cơ quan Trung ương.
 


Đồng chí Lại Xuân Lâm trình bày báo cáo

Các cấp ủy đã đề cao vai trò, trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt, cấp ủy, người đứng đầu ở các cơ quan, đơn vị thông qua việc triệt để thực hiện phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “học đi đôi với làm theo”, xây dựng tập thể đoàn kết, vững mạnh, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị và giải quyết những vấn đề nổi cộm của từng cơ quan, đơn vị.
Cụ thể, Đảng ủy Khối đã tặng Bằng khen cho 99 tập thể, 43 cá nhân; Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 04 tập thể, 06 cá nhân, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương tặng Bằng khen cho 04 tập thể, 06 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đảng ủy Khối là 1 trong 15 tập thể được vinh danh trong Chương trình Hành trình khát vọng do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức.
Việc rà soát, bổ sung, sửa đổi và xây dựng mới các quy chế, quy định trong nội bộ và xây dựng, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ, theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện thường xuyên phù hợp với điều kiện thực tiễn và những yêu cầu mới trong thời kỳ Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.
Công tác tuyên truyền việc thực hiện Kết luận số 01, biểu dương các gương điển hình tiêu biểu, những mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện thường xuyên, liên tục, cụ thể, có nhiều đổi mới tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội, thông qua đó bồi đắp tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường dân tộc, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.
Đáng chú ý, Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2022 trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương được triển khai sâu rộng ở tất cả các cấp ủy trực thuộc, được đông đảo cán bộ, đảng viên nhiệt liệt hưởng ứng tham gia. Ban Tổ chức Cuộc thi cấp Đảng ủy Khối đã nhận được 1.108 bài của 41/61 đảng bộ trực thuộc; lựa chọn 396 bài có chất lượng tốt nhất để gửi tham dự Cuộc thi cấp Trung ương. Ban Tổ chức Cuộc thi xét trao 32 giải cho các tác phẩm.
Công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết việc thực hiện Kết luận số 01 được các cấp ủy quan tâm thực hiện nghiêm túc, đảm bảo sự chỉ đạo của Trung ương, phù hợp với điều kiện thực tiễn của các tổ chức đảng; thông qua kiểm tra, giám sát kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh, đôn đốc. Tính từ sau Đại hội XIII đến hết tháng 12/2022, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tiến hành 06 cuộc kiểm tra, 09 cuộc giám sát chuyên đề; các đoàn kiểm tra, giám sát trực tiếp làm việc với 46 tổ chức đảng trực thuộc. Chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối tiến hành 06 cuộc kiểm tra, 06 cuộc giám sát chuyên đề, giám sát thường xuyên trực tiếp đối với 10 đảng ủy, ủy ban kiểm tra đảng ủy trực thuộc.
Tiếp tục lan tỏa, thúc đẩy giá trị trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những kết quả mà Đảng ủy Khối đã đạt được trong thực hiện Kết luận số 01 những năm qua. Đặc biệt, đồng chí biểu dương thành tích xuất sắc của 50 chi bộ điển hình tiêu biểu trong học và làm theo Bác được vinh danh hôm nay và hy vọng các chi bộ tiếp tục phấn đấu, phát huy tinh thần gương mẫu, cống hiến, lan tỏa và thúc đẩy những giá trị trong việc học tập và làm theo Bác.
Đây là niềm vinh dự, tự hào nhưng cũng là trách nhiệm nặng nề, đòi hỏi các đồng chí và tập thể lãnh đạo Đảng ủy Khối cần phải cố gắng nhiều hơn nữa, thường xuyên đổi mới cách nghĩ, cách làm, phát huy dân chủ, tạo ra những mũi nhọn đột phá cho sự phát triển của đơn vị, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong giai đoạn mới”, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh.
 


Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại Hội nghị

Theo đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, với vai trò là đơn vị đặc thù, quan trọng của Trung ương, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phải luôn nỗ lực, phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, đẩy mạnh giáo dục đạo đức cách mạng, thực hiện thường xuyên, sâu rộng, hiệu quả việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị.
Để đáp ứng yêu cầu này, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau:
Một là, tiếp tục nâng cao nhận thức và đẩy mạnh thực hiện Kết luận số 01, coi đây là nhiệm vụ chính trị hàng đầu, thường xuyên trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động; tận dụng tối đa lợi thế Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương - nơi có các cơ quan tham mưu chiến lược của Trung ương Đảng để đẩy mạnh triển khai và thực hiện sâu rộng, hiệu quả việc học tập và làm theo Bác trong toàn Khối; tạo sự chuyển biến rõ nét hơn trong các tổ chức cơ sở đảng và từng cán bộ, đảng viên; góp phần cùng toàn Đảng thực hiện có hiệu quả việc học và làm theo Bác trong hệ thống chính trị.
Hai là, tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư (khoá X) về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, gắn với các quy định nêu gương, đưa nội dung học tập và làm theo Bác vào sinh hoạt chi bộ định kỳ, trở thành việc làm thường xuyên, thực chất, thiết thân của mỗi chi bộ, cán bộ, đảng viên theo phương châm: Chi bộ là địa bàn trọng điểm để thực hiện; cán bộ, đảng viên là chủ thể thực hiện. Làm sao để việc thực hiện Chỉ thị số 10 và Kết luận số 01 thực sự hiệu quả, góp phần phát hiện, ngăn chặn sớm, kịp thời các biểu hiện lệch lạc, tiêu cực của cán bộ, đảng viên ngay từ trong chi bộ, nâng cao “sức đề kháng”, “miễn dịch”, năng lực, sức chiến đấu của các chi bộ trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.
Mỗi cán bộ, đảng viên của Đảng ủy Khối, trước hết là cán bộ cấp cao, cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành phải nhận thức sâu sắc, đầy đủ yêu cầu cấp bách của nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong tình hình hiện nay, tự giác học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; gương mẫu đi đầu trong việc nâng cao năng lực công tác, bản lĩnh chính trị, sức chiến đấu; rèn luyện nhân cách, tinh thần, thái độ phục vụ Đảng, phục vụ nhân dân.
Ba là, nghiên cứu các giải pháp khắc phục nhanh chóng, dứt điểm, hiệu quả những hạn chế, tồn tại đã nêu trong Báo cáo. Để làm được điều này, đòi hỏi Đảng ủy Khối cần quyết liệt hơn trong lãnh đạo, chỉ đạo. Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối cần hướng dẫn việc xác định nội dung, khâu đột phá, vấn đề trọng tâm từng năm, từng giai đoạn chi tiết hơn, cụ thể hơn để các đảng ủy trực thuộc cùng vào cuộc mới mang lại hiệu quả cao trong tổ chức thực hiện. Cần làm thực chất, không chạy theo số lượng, thành tích, phong trào. Việc biểu dương phải có sức thuyết phục, đúng người, đúng việc, đúng thời điểm để tạo sức lan tỏa tác động sâu sắc tới tư tưởng, tình cảm của mỗi cán bộ, đảng viên, biến thành động cơ hành động của mỗi người.
Bốn là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và quản lý đảng viên, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Thường xuyên quan tâm, chăm lo kiện toàn tổ chức, đặc biệt coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ năng lực, phẩm chất đạo đức cho đội ngũ bí thư chi bộ và cấp ủy viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Có cơ chế, chính sách động viên, khen thưởng, tôn vinh kịp thời các bí thư chi bộ giỏi, các gương điển hình người tốt, việc tốt. Kịp thời ngăn chặn, uốn nắn những nhận thức, hành vi lệch lạc, thiếu gương mẫu, đấu tranh phản bác các thông tin xấu độc, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phản động.
 


Đồng chí Nguyễn Văn Thể kết luận Hội nghị

Trân trọng cảm ơn và lĩnh hội, tiếp thu đầy đủ ý kiến của đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, đồng chí Nguyễn Văn Thể - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương khẳng định, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm, đòi hỏi phải làm thường xuyên, liên tục mỗi ngày trên tinh thần ý thức tự giác của mỗi cán bộ, đảng viên. Hiệu quả học tập, làm theo Bác cũng chính là sự nêu gương gắn với trách nhiệm của người đảng viên, có sức lan tỏa sâu, rộng không chỉ trong Đảng bộ Khối, mà đến cán bộ, đảng viên, nhân dân cả nước.
Năm 2023, là năm có ý nghĩa rất quan trọng, năm bản lề để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các tổ chức đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương cần tích cực hơn nữa, trách nhiệm hơn nữa nêu cao tinh thần tiên phong gương mẫu để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Đại hội XIII của Đảng đã đề ra.
Tại Hội nghị, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã trao bằng khen cho 50 Chi bộ trực thuộc vì đã có thanh tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2023.
Đảng bộ Bộ Tư pháp có Chi bộ Vụ các vấn đề chung về xây dựng pháp luật vinh dự nhận bằng khen của Đảng ủy Khối.