Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn cơ sở Văn phòng Bộ nhiệm kỳ 2023 – 2028

16/05/2023
Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn cơ sở Văn phòng Bộ nhiệm kỳ 2023 – 2028
Ngày 12/5, Công đoàn cơ sở Văn phòng Bộ Tư pháp đã tổ chức Đại hội công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028. Tham dự Đại hội có đồng chí Khương Thị Thanh Huyền, Chủ tịch Công đoàn Bộ; đồng chí Nguyễn Quốc Hoàn, Bí thư Đảng uỷ Văn phòng, Chánh Văn phòng Bộ Tư pháp cùng các đồng chí lãnh đạo Văn phòng và toàn thể công chức, người lao động của 08 Tổ công đoàn trực thuộc. Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội gồm có các đồng chí Phan Thị Thu Phương, Phó Chánh Văn phòng, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Văn phòng Bộ; đồng chí Phạm Thị Thanh Nga, Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở Văn phòng Bộ và đồng chí Nguyễn Thanh Hằng, Uỷ viên BCH Công đoàn Bộ nhiệm kỳ 2020 – 2023.
Theo Báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2020-2023 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028, Công đoàn cơ sở Văn phòng hiện có 08 Tổ Công đoàn với tổng số 85 đoàn viên tham gia sinh hoạt. Trong 3 năm qua, đội ngũ công chức, người lao động của Văn phòng có sự biến động về số lượng, song chất lượng hoạt động được nâng lên rõ rệt. Với vai trò, chức năng của tổ chức công đoàn, Công đoàn Văn phòng đã cơ bản hoàn thành tốt trách nhiệm là tổ chức đại diện, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp cho công chức, người lao động. Đời sống vật chất, tinh thần của công đoàn viên từng bước được nâng lên; các hoạt động phong trào công đoàn ngày càng sôi nổi, chất lượng, hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, Công đoàn Văn phòng thường xuyên theo dõi nắm bắt và giải quyết kịp thời những thắc mắc của người lao động, tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chính sách chế độ cho người lao động, phối hợp với chính quyền trao đổi, đối thoại với công chức, người lao động, nhất là trong ký kết hợp đồng lao động, giải quyết một số đề xuất, kiến nghị của đoàn viên công đoàn góp phần ổn định tình hình trong đơn vị.
 
 
Tuy nhiên, Ban Chấp hành Công đoàn cũng thẳng thắn nhìn nhận một số tồn tại, hạn chế trong quá trình tổ chức, hoạt động như: Công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên công đoàn tham gia các hoạt động do công đoàn cấp trên tổ chức còn hạn chế, nhất là số lượng đoàn viên tham gia một số cuộc thi do các cấp phát động; việc tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao trong cơ quan, đơn vị chưa được duy trì thường xuyên, nền nếp; việc nắm bắt tư tưởng từng đồng chí đoàn viên công đoàn trong cơ quan có lúc chưa kịp thời. Từ đó, đã phân tích các nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028 với các mục tiêu cụ thể như: Bảo đảm 100% công chức, đoàn viên, công đoàn viên được học tập, nghiên cứu và quán triệt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước và các văn bản chỉ đạo mới liên quan trực tiếp đến người lao động; bảo đảm 100% đoàn viên công đoàn được quán triệt, học tập và triển khai Nghị quyết Đại hội Công đoàn cấp trên và Công đoàn Văn phòng; 100% đoàn viên công đoàn tham gia hưởng ứng, thực hiện hiệu quả các phong trào do Công đoàn cấp trên phát động; phấn đầu hằng năm, có trên 10% nữ công chức đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, 95% gia đình công chức đạt tiêu chuẩn “Gia đình văn hóa”, 100% cán bộ công đoàn, 100% cán bộ nữ công đoàn được bồi dưỡng, tập huấn nội dung về bình đẳng giới, lồng ghép giới; phấn đấu Công đoàn Văn phòng luôn được xếp loại vững mạnh; tham gia tích cực, hiệu quả các phòng trào chung do Công đoàn Bộ phát động; phấn đâu hằng năm, có 100% đoàn viên công đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và 100% đoàn viên xếp loại tốt…
 
Đồng chí Khương Thị Thanh Huyền phát biểu tại Đại hội
 
Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Khương Thị Thanh Huyền đánh giá cao những đóng góp của Công đoàn cơ sở Văn phòng trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời mong muốn, Công đoàn cơ sở Văn phòng tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác quán triệt thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; bám sát nhiệm vụ chính trị của cơ quan để triển khai thực hiện kế hoạch công tác; chú trọng nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị cho đoàn viên, người lao động. Cùng với đó, Công đoàn cơ sở Văn phòng cần tiếp tục làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của cán bộ, công chức thông qua việc tham gia xây dựng các quy chế: làm việc, chi tiêu nội bộ và thực hiện dân chủ tại cơ quan; tổ chức tốt các phong trào thi đua do công đoàn cấp trên phát động trong đoàn viên công đoàn...
 

Đồng chí Nguyễn Quốc Hoàn phát biểu tại Đại hội
 
Thay mặt Đảng uỷ Văn phòng Bộ, đồng chí Nguyễn Quốc Hoàn đánh giá BCH Công đoàn cơ sở Văn phòng nhiệm kỳ 2020-2023 đã cùng với Đảng ủy, lãnh đạo cơ quan và các đoàn viên Công đoàn xây dựng tổ chức Công đoàn cơ sở hoạt động nền nếp, trách nhiệm và hiệu quả. Nhấn mạnh những nhiệm vụ sắp tới là rất nặng nề, đồng chí Nguyễn Quốc Hoàn mong muốn trong nhiệm kỳ tới, Công đoàn cơ sở Văn phòng tiếp tục thực hiện và phát huy tốt vai trò, đóng góp vào sự phát triển của Văn phòng Bộ và hoạt động chung của Công đoàn Bộ Tư pháp.
 

 
Sau một thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm, hiệu quả, Đại hội Công đoàn Văn phòng nhiệm kỳ 2023-2028 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Công đoàn Văn phòng Bộ nhiệm kỳ mới gồm 07 đồng chí có đủ tiêu chuẩn, năng lực, trình độ và tinh thần trách nhiệm cao.
Phòng Truyền thông – Văn phòng Bộ