Công đoàn Vụ Pháp luật hình sự-hành chính: Thực hiện tốt hơn nữa phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

21/03/2023
Công đoàn Vụ Pháp luật hình sự-hành chính: Thực hiện tốt hơn nữa phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”
Sáng 21/03 đã diễn ra Hội nghị Công đoàn Vụ Pháp luật hình sự - hành chính nhiệm kỳ 2023 – 2025.
Trong nhiệm kỳ 2020 – 2023, Tổ Công đoàn vụ Pháp luật hình sự - hành chính đã tích cực hoàn thành nhiệm vụ công tác công đoàn. Công đoàn Vụ đã hăng hái hưởng ứng phong trào thi đua, các cuộc vận động dưới sự giám sát, chỉ đạo của công đoàn cấp trên và sự phối hợp chặt chẽ, tích cực của Thủ trưởng đơn vị, các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể trong Vụ. Tổ Công đoàn đã phát huy được vai trò trách nhiệm của mình, tập thể đoàn viên nỗ lực phấn đấu vươn lên để góp phần tích cực vào việc hoàn thành tốt nhiệm vụ trên mọi lĩnh vực. Đặc biệt, trong năm 2020, Tổ Công đoàn đã được Công đoàn Bộ Tư pháp tặng Giấy khen công đoàn có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Xây dựng cơ quan và tổ chức Công đoàn vững mạnh.
Tổ Công đoàn Vụ Pháp luật hình sự - hành chính luôn có tinh thần đoàn kết và trách nhiệm cao trong công việc, tham gia đầy đủ, nhiệt tình các phong trào do Công đoàn Bộ phát động.
Nhận thức sâu sắc vai trò của mình, Tổ Công đoàn Vụ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là người đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cán bộ, công chức hoạt động tại Vụ; thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức. Công tác giáo dục chính trị được làm thường xuyên đã góp phần nâng cao phẩm chất chính trị, tư tưởng cho cán bộ, công chức, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
 

Toàn cảnh Hội nghị
 
Bên cạnh những kết quả đạt được, Công đoàn Vụ thẳng thắn nhìn nhận các tồn tại, hạn chế, có thể kể tới như: công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, kiểm tra, giám sát của công đoàn đơn vị còn chừng mực nhất định, chưa đổi mới và thực sự sâu sát; công tác nắm bắt thông tin, đông viên tư tưởng đoàn viên chưa thực sự kịp thời; nhận thức về vai trò, nhiệm vụ, tầm quan trọng của hoạt động công đoàn của một số đoàn viên chưa thực sự sâu sắc, toàn diện. 
Trước tình hình Bộ, Ngành, đơn vị có nhiều thuận lợi đan xen những thách thức, trong nhiệm kỳ 2023 – 2025, Công đoàn Vụ Pháp luật hình sự - hành chính định hướng tập trung thực hiện tốt những mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu: tuyên truyền phổ biến trong cán bộ, công chức Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, thực hiện tốt các chỉ thị Nghị quyết của Đảng, Nhà nước về lĩnh vực liên quan trong tình hình mới; nâng cao chất lượng, hiệu quả hưởng ứng, thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua do cấp trên phát động tổ chức; thực hiện tốt dân chủ cơ sở, xây dựng kỷ cương, kỷ luật, ngăn chặn các biểu hiện tiêu cực để từng bước nâng cao chất lượng công việc; chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của cán bộ công chức với những hoạt động cụ thể, thiết thực nhất của tổ chức công đoàn để cán bộ, công chức trong đơn vị yên tâm công tác, cống hiến; tiếp tục xây dựng tổ công đoàn vững mạnh, đổi mới nội dung và hoạt động công đoàn.  
 

Chủ tịch Công đoàn Bộ Tư pháp Khương Thị Thanh Huyền phát biểu
 
Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Công đoàn Bộ Tư pháp Khương Thị Thanh Huyền chúc mừng, ghi nhận sự cố gắng cũng như các thành tích mà tập thể công đoàn Vụ Pháp luật hình sự - hành chính đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí đề nghị tổ công đoàn tiếp tục cố gắng sát sao hơn nữa để động viên kịp thời tới đoàn viên, phát huy tinh thần đoàn kết và trách nhiệm để tiếp tục duy trì các thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, tiếp tục hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới. 
Bên cạnh đó, Chủ tịch Công đoàn Bộ yêu cầu Công đoàn Vụ tăng cường tuyên truyền cho các hoạt động của Công đoàn cơ sở và Công đoàn Bộ cũng như của đơn vị và của Bộ; thường xuyên tham gia xây dựng chế độ, chính sách để đảm bảo quyền lợi chính đáng của người lao động.
Ngoài ra, với một công đoàn đặc thù với đông đảo đoàn viên nữ như Vụ Pháp luật hình sự - hành chính, Chủ tịch Công đoàn Bộ hy vọng trong nhiệm kỳ tới công đoàn Vụ sẽ thực hiện tốt hơn nữa phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, phát huy mạnh mẽ vai trò của đoàn viên nữ.
 

Bí thư Chi bộ Vụ Pháp luật hình sự - hành chính Nguyễn Thị Hạnh phát biểu
 
Bí thư Chi bộ Vụ Pháp luật hình sự - hành chính Nguyễn Thị Hạnh ghi nhận những nỗ lực của từng cá nhân cũng như sự đoàn kết cao của tập thể đã giúp Công đoàn Vụ hoàn thành tốt những nhiệm vụ trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí bày tỏ mong muốn Công đoàn Bộ tiếp tục có sự quan tâm sâu sắc, động viên, hướng dẫn kịp thời để Công đoàn Vụ và đoàn viên ngày càng vững vàng, trưởng thành hơn nữa.
 
Lê Huy - Trung tâm Thông tin