Tổ Công đoàn Vụ Pháp luật Dân sự-Kinh tế: Chú trọng chăm lo đời sống của công đoàn viên

20/03/2023
Tổ Công đoàn Vụ Pháp luật Dân sự-Kinh tế: Chú trọng chăm lo đời sống của công đoàn viên
Chiều 17/3, Hội nghị Tổ Công đoàn Vụ Pháp luật Dân sự-Kinh tế nhiệm kỳ 2023-2025 đã diễn ra với sự tham dự Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Phó Chủ tịch Công đoàn Bộ Tư pháp Phan Thị Hồng Hà, đại diện một số đơn vị thuộc bộ cùng đầy đủ các thành viên trong Tổ Công đoàn Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế.\
Theo báo cáo tại Hội nghị, trong nhiệm kỳ 2020 - 2023, được sự quan tâm chỉ đạo và sự tạo điều kiện của Lãnh đạo Vụ, Chi Bộ Đảng và Công đoàn Bộ Tư pháp, Công đoàn Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế đã động viên cán bộ đoàn viên Công đoàn thực hiện tốt các mục tiêu kế hoạch đã đề ra, phát huy tốt vai trò người cán bộ đơn vị xây dựng pháp luật vững mạnh của Bộ Tư pháp; hoàn thành tốt trách nhiệm là người đại diện, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp cho công chức, viên chức, người lao động. Đời sống vật chất, tinh thần của công đoàn viên được nâng lên rõ rệt; các hoạt động phong trào công đoàn ngày càng sôi nổi, chất lượng, hiệu quả hơn.
Bên cạnh đó công đoàn thường xuyên theo dõi nắm bắt và giải quyết kịp thời những thắc mắc của người lao động, tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chính sách chế độ cho người lao động, phối hợp với chính quyền trao đổi, đối thoại với người lao động trong ký kết hợp đồng lao động, giải quyết một số đề xuất, kiến nghị của đoàn viên công đoàn góp phần ổn định tình hình trong đơn vị.
 
Vụ trưởng Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế Nguyễn Thanh Tú phát biểu tại Hội nghị

Nhiệm kỳ 2023 – 2025, Tổ Công đoàn Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế đặt mục tiêu phấn đấu 100% công chức đoàn viên công đoàn được tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; Nghị quyết, chủ trương công tác của tổ chức công đoàn; phấn đấu 100% Công đoàn viên thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua do Công đoàn cấp trên và Công đoàn Vụ phát động; 90% nữ công chức lao động đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; 95% gia đình công chức lao động đạt tiêu chuẩn “Gia đình văn hóa”…
Phát biểu tại Hội nghị, Vụ trưởng Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế Nguyễn Thanh Tú đề nghị Tổ Công đoàn Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế sẽ tiếp tục sáng tạo, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của công đoàn cơ sở; tăng cường công tác phối hợp với cấp ủy, Lãnh đạo Vụ giúp hoạt động công đoàn ngày càng phát triển lớn mạnh; nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ công đoàn, phát huy tính tích cực trong tham mưu tổ chức, thực hiện nhiệm vụ; xây dựng đội ngũ công đoàn viên vững vàng về chính trị, giỏi chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị ngày càng cao trong giai đoạn hiện nay; chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của công đoàn viên…
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Phó Chủ tịch Công đoàn Bộ Tư pháp Phan Thị Hồng Hà đánh giá cao những thành quả Tổ Công đoàn Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế đã đạt được trong nhiệm kỳ 2020 – 2023.
 
Phó Chủ tịch Công đoàn Bộ Tư pháp Phan Thị Hồng Hà phát biểu chỉ đạo.

Trong nhiệm kỳ mới, Phó Chủ tịch Công đoàn Bộ Tư pháp Phan Thị Hồng Hà yêu cầu Tổ Công đoàn Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế tập trung thực hiện các nhiệm vụ cụ thể như: Tiếp tục làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền trong đoàn viên công đoàn về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn; Tích cực tham gia với Thủ trưởng đơn vị quan tâm cải thiện, nâng cao chất lượng, điều kiện làm việc; quyền lợi vật chất và tinh thần của đoàn viên công đoàn; chăm sóc sức khoẻ cho công chức; tổ chức tốt việc nghỉ ngơi, thăm hỏi khi đoàn viên ốm đau, gia đình gặp hoạn nạn, khó khăn; tổ chức phát động các phong trào thi đua đối với công chức gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, tiêu chí thực hiện cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”…
Tại Hội nghị, các đại biểu đã tích cực tham gia đóng góp ý kiến để xây dựng Tổ công đoàn ngày càng vững mạnh. Hội nghị cũng đã bầu cử Tổ công đoàn Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế nhiệm kỳ 2023 – 2025 gồm 4 đồng chí (Trần Minh Sơn, Trần Thị Thu Hằng, Nguyễn Văn Hà, Hoàng Thị Thùy Dung) và Bầu đoàn đại biểu tham dự Đại hội Công đoàn Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2023-2028.
 
Phó Chủ tịch Công đoàn Bộ Tư pháp Phan Thị Hồng Hà chúc mừng Tổ Công đoàn Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế.
 
Triệu Oanh