Hội nghị Tổ công đoàn Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật nhiệm kỳ 2023 - 2025

14/03/2023
Hội nghị Tổ công đoàn Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật nhiệm kỳ 2023 - 2025
Thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII; Kế hoạch số 120/KH-CĐVC ngày 15/4/2022 của Công đoàn Viên chức Việt Nam về việc tổ chức Đại hội công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ VI Công đoàn Viên chức Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028; Chỉ thị số 01-CT/ĐU ngày 16/6/2022 của Đảng ủy Bộ Tư pháp về lãnh đạo Đại hội Công đoàn các đơn vị thuộc Bộ; Kế hoạch số 81/KH-CĐBTP ngày 29/7/2022 của Công đoàn Bộ Tư pháp về việc tổ chức đại hội các cấp công đoàn Bộ Tư pháp, tiến tới Đại hội đại biểu Công đoàn Viên chức Việt Nam lần thứ VI và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 – 2028 và Hướng dẫn số 31/HD-CĐBTP ngày 23/02/2023 về một số nội dung công tác nhân sự Đại hội, Hội nghị công đoàn các cấp Bộ Tư pháp, được sự cho phép của Công đoàn Bộ Tư pháp, chiều ngày 10/3/2023 tại trụ sở Bộ Tư pháp, Hội nghị Tổ Công đoàn Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật đã được diễn ra trang trọng, hiệu quả và thành công tốt đẹp.
Đại biểu tham dự Hội nghị là toàn thể đoàn viên công đoàn thuộc Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật. Hội nghị vinh dự đón đồng chí Đỗ Xuân Lân, ủy viên Ban thường vụ Công đoàn Bộ đến tham dự và chỉ đạo Hội nghị. Đồng thời, đại diện Tổ công đoàn Vụ Pháp luật hình sự - hành chính và Tổ công đoàn Vụ Pháp luật quốc tế cũng đến tham dự Hội nghị.
Hội nghị Tổ công đoàn Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ, là ngày hội của đoàn viên công đoàn Vụ, được thực hiện theo phương châm: “Kế thừa - Đổi mới - Đoàn kết - Phát triển; bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện ở các cấp lãnh đạo và các lĩnh vực hoạt động chuyên môn của đơn vị. Thông qua Hội nghị Tổ công đoàn, tiếp tục tăng cường hơn nữa khối đoàn kết trong đơn vị, phát huy trí tuệ, trách nhiệm của các đoàn viên công đoàn.
Hội nghị đã nghiêm túc kiểm điểm vai trò lãnh đạo của tập thể Tổ Công đoàn nhiệm kỳ qua và bầu Tổ Công đoàn khóa mới gồm những cán bộ tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, năng lực, uy tín đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới.
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Xuân Lân đánh giá Hội nghị Tổ Công đoàn Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật nhiệm kỳ 2023-2025 đã được chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, trang trọng, an toàn, tiết kiệm; hồ sơ Hội nghị đầy đủ, có chất lượng. Đây là Hội nghị Tổ công đoàn đầu tiên được tổ chức sau Đại hội điểm của Công đoàn Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật nhưng đã đảm bảo yêu cầu về thời gian và chất lượng. Đồng chí cũng đề nghị sau khi Hội nghị kết thúc, Tổ công đoàn Vụ sớm hoàn thiện hồ sơ gửi Công đoàn Bộ Tư pháp phê chuẩn kết quả của Hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Hồng Tuyến, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật bày tỏ đồng thuận về những kết quả đã đạt được của Tổ công đoàn nhiệm kỳ vừa qua, ghi nhận nỗ lực của các đồng chí trong Tổ công đoàn nhiệm kỳ 2020-2023 trong việc xây dựng Tổ công đoàn của Vụ vững mạnh, đoàn kết, cùng với Lãnh đạo Vụ chăm lo đến đời sống của các đoàn viên công đoàn Vụ. Đồng chí hy vọng và gửi gắm đến các đồng chí được lựa chọn bầu làm Tổ trưởng, Tổ phó Tổ Công đoàn trong nhiệm kỳ mới tiếp tục phát huy năng lực, nhiệt huyết để gắn kết và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ công đoàn của Vụ, góp phần thực hiện tốt hơn nữa các hoạt động công đoàn của Bộ.
Sau một buổi chiều làm việc nghiêm túc, hiệu quả, hội nghị Tổ công đoàn Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật nhiệm kỳ 2023-2025 đã thành công tốt đẹp, lựa chọn được 03 đồng chí tham gia Tổ công đoàn nhiệm kỳ mới gồm:
  1. Đồng chí Hoàng Thị Ngọc Phượng – Tổ trưởng
  2. Đồng chí Trần Việt Đức – Tổ phó
  3. Đồng chí Cao Lê Thanh Hương – Tổ phó
Hội nghị cũng đã bầu đoàn đại biểu của Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật đi dự Đại hội Công đoàn Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 05 đại biểu.
Hội nghị kết thúc tốt đẹp vào hồi 16h30 cùng ngày.
Ngọc Phượng