​Chi bộ Tổ chức-Hành chính-Truyền thông: Nêu cao tinh thần gương mẫu, tiên phong của tổ chức đảng và đảng viên

28/09/2022
​Chi bộ Tổ chức-Hành chính-Truyền thông: Nêu cao tinh thần gương mẫu, tiên phong của tổ chức đảng và đảng viên
Ngày 28/9, Chi bộ Tổ chức - Hành chính - Truyền thông trực thuộc Đảng bộ Văn phòng Bộ đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025. Đồng chí Nguyễn Quốc Hoàn Chánh Văn phòng, Bí thư Đảng ủy Văn phòng Bộ tham gia sinh hoạt tại Chi bộ cùng dự Đại hội.
Theo Báo cáo tại Đại hội, trong nhiệm kỳ 2020 - 2022, mặc dù số lượng biên chế của 02 đơn vị chuyên môn chưa được kiện toàn đầy đủ trong khi khối lượng công việc, nhiệm vụ ngày càng nặng nề, tính chất phức tạp, nhưng được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ, Đảng ủy Văn phòng Bộ, sự đoàn kết, nhất trí của Chi ủy và Chi Bộ, sự tích cực, chủ động, gương mẫu của các đảng viên, Chi bộ Tổ chức - Hành chính - Truyền Thông đã đoàn kết nhất trí, khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn và các nhiệm vụ công tác Đảng được giao.
 
 
Chi bộ Tổ chức - Hành chính - Truyền thông đã phát huy tinh thần đoàn kết, phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo, nêu cao tinh thần gương mẫu, tiên phong của tổ chức đảng và đảng viên cũng như tinh thần trách nhiệm trong triển khai công việc. Chi bộ đã quán triệt đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết của tổ chức Đảng cấp trên; bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng ủy Văn phòng để triển khai toàn diện các lĩnh vực công tác, cả công tác chính trị, tư tưởng, công tác chuyên môn, xây dựng tổ chức đảng và phát triển đảng, tham mưu kiện toàn bổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của đơn vị, công tác đoàn thể xã hội.
Chi ủy đã cùng với Lãnh đạo 02 đơn vị trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao. Các đảng viên, công chức trong Chi bộ luôn cố gắng rèn luyện, phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cả trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và trong cuộc sống. Chi bộ, đơn vị thực hiện nghiêm túc quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Hàng năm, Chi bộ đều được đánh giá, công nhận là Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; các đảng viên đều được đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhiều đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và được Đảng ủy Bộ, Đảng ủy Văn phòng tặng Giấy khen.
Về công tác tổ chức Đảng và phát triển đảng viên, Chi ủy luôn được quan tâm kiện toàn, củng cố. Ngay sau Đại hội Chi bộ, Chi ủy được Đảng ủy cấp trên phê chuẩn gồm 03 đồng chí. Công tác phát triển đảng được coi trọng, nhất là phát hiện, bồi dưỡng, rèn luyện những quần chúng ưu tú, tạo điều kiện để quần chúng ưu tú được đứng trong hàng ngũ của Đảng, củng cố tổ chức cơ sở ĐảngCông tác bảo vệ chính trị nội bộ đảng được quan tâm và chú trọng hơn, chủ động phòng ngừa không để đảng viên vi phạm, nhất là phẩm chất đạo đức, tác phong công vụ, quan hệ với nhân dân, làm việc với tổ chức, cá nhân nước ngoài, đi công tác nước ngoài. Chi bộ duy trì sinh hoạt định kỳ một tháng một lần theo quy định của Điều lệ Đảng, tổ chức sinh hoạt chuyên đề theo quy định. Việc tổ chức sinh hoạt Chi bộ đã có sự sáng tạo, không ngừng nâng cao chất lượng; nội dung sinh hoạt có bước cải tiến, bảo đảm ngắn gọn, hiệu quả, thiết thực.
 
 
Sau một thời gian làm việc nghiêm túc, khẩn trương, Đại hội đã bầu Chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 gồm các đồng chí: Bí thư là đồng chí Hoàng Hải Yến, Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính; Phó Bí thư là đồng chí Phạm Thị Thanh Nga, Trường phòng Truyền thông, Chi ủy viên là đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Phượng.