Chi bộ Vụ Phổ biến, giáo dục, pháp luật: Đoàn kết, trách nhiệm, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, phát triển

28/09/2022
Chi bộ Vụ Phổ biến, giáo dục, pháp luật: Đoàn kết, trách nhiệm, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, phát triển
Ngày 28/9, Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật (Bộ Tư pháp) đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025. Tới dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Kim Tinh, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp.

Báo cáo tại Đại hội cho biết, nhiệm kỳ 2020-2022, trong điều kiện đơn vị có nhiều thiếu hụt về nhân sự, Chi bộ Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật đã phát huy tinh thần đoàn kết, phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo, nêu cao tinh thần gương mẫu, tiên phong của tổ chức đảng và đảng viên cũng như tinh thần trách nhiệm trong triển khai công việc.
Chi bộ đã quán triệt đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết của tổ chức Đảng cấp trên; bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của Ban cán sự Đảng, Đảng ủy, Lãnh đạo Bộ Tư pháp để triển khai toàn diện các lĩnh vực công tác, cả công tác chính trị, tư tưởng, công tác chuyên môn, xây dựng tổ chức đảng và phát triển đảng, kiện toàn bổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của đơn vị, công tác đoàn thể xã hội. Chi bộ đã cùng với Thủ trưởng đơn vị lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao, trọng tâm là xây dựng thể chế, chính sách về phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.
 
 
Công tác xây dựng Đảng và phát triển đảng viên được quan tâm thực hiện, bảo đảm sự thống nhất, đoàn kết trong đơn vị. Hoạt động của các tổ chức đoàn thể trong đơn vị tiếp tục được quan tâm thực hiện. Các đảng viên, công chức trong đơn vị luôn cố gắng rèn luyện, phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cả trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và trong cuộc sống.
Chi bộ, đơn vị thực hiện nghiêm túc quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Hàng năm, Chi bộ đều được đánh giá, công nhận là Chi bộ trong sạch, vững mạnh; các đảng viên đều được đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhiều đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và được Đảng ủy Bộ tặng Giấy khen.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Chi bộ cũng thẳng thắn nhìn nhận một số tồn tại, hạn chế như: việc phổ biến, quán triệt chủ trương, chính sách, nghị quyết, chỉ thị của Đảng và sinh hoạt một số chuyên đề của Chi bộ chưa sáng tạo; Lãnh đạo thực hiện một số nhiệm vụ chuyên môn còn chậm; Còn nể nang trong sinh hoạt đảng, chưa thực sự mạnh dạn trong phê bình và tự phê bình…
Nguyên nhân dẫn tới những tồn tại đó là do tổ chức bộ máy cán bộ có nhiều biến động; lực lượng mỏng; đa số công chức, đảng viên nữ còn trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm, đang độ tuổi thai sản, nuôi con nhỏ. Khối lượng công việc lớn, yêu cầu cao về tiến độ, chất lượng và đòi hỏi sự phối hợp của nhiều cơ quan, đơn vị; một số nhiệm vụ mới, phức tạp, liên quan đến nhiều ngành lại đang trong quá trình làm thử, vừa làm, vừa tổng kết, rút kinh nghiệm.
Trong nhiệm kỳ 2022-2025, Chi bộ sẽ quán triệt thực hiện văn kiện Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng Bộ Bộ Tư pháp, tiếp tục thực hiện các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chỉ thị của Bộ Chính trị, Nghị quyết của Đảng ủy Khối và các nghị quyết của Đảng bộ Bộ Tư pháp.
Xác định rõ chức năng, nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị, căn cứ vào phương hướng, nhiệm vụ của Đảng bộ Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2021-2025, phương hướng, mục tiêu chung của Chi bộ, nhiệm kỳ 2022-2025 là đoàn kết, trách nhiệm, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, phát triển, phấn đấu nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, giữ vững danh hiệu Chi bộ trong sạch, vững mạnh, 100% đảng viên xếp loại đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ.
 
 
Ghi nhận và đánh giá cao kết quả mà Chi bộ đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng chí Nguyễn Kim Tinh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp điểm lại một số kết quả nổi bật của Chi bộ. Nhất trí phương án nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2022-2025, đồng chí Kim Tinh đánh giá, nhân sự Chi ủy đảm bảo đủ tiêu chuẩn, chất lượng, số lượng, cơ cấu hợp lý, có năng lực thực tiễn đảm bảo bằng kết quả công việc. Đồng chí đề nghị, sau khi Đại hội kết thúc, Chi bộ chuẩn bị hồ sơ theo hướng dẫn trình Thường trực Đảng ủy Bộ phê duyệt kết quả của Đại hội; xây dựng, hoàn thiện quy chế làm việc, chương trình công tác, chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa, hằng năm, phân công nhiệm vụ đảng viên...  Đồng chí cũng đề nghị Chi bộ tiếp tục coi trọng công tác chính trị tư tưởng, thường xuyên nắm bắt đầy đủ diễn biến tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, công tác bảo vệ chính trị nội bộ; quan tâm công tác rèn luyện, quản lý và phát triển đảng viên; quan tâm công tác rèn luyện, quản lý và phát triển đảng viên, đồng thời tích cực tham gia vào công tác xây dựng đảng của Đảng bộ Tư pháp...
Sau một thời gian làm việc nghiêm túc, khẩn trương, Đại hội đã bầu Chi ủy Chi bộ Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật nhiệm kỳ 2022-2025 gồm các đồng chí: Bí thư là Vụ trưởng Lê Vệ Quốc; Phó Bí thư là Phó Vụ trưởng Ngô Quỳnh Hoa và Chi ủy viên gồm các đồng chí: Phan Hồng Nguyên, Trần Văn Tùy, Nguyễn Thị Giang.