Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Tư pháp lần thứ 9 Khóa XI

27/09/2022
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Tư pháp lần thứ 9 Khóa XI
Sáng nay – 27/09, đồng chí Phan Chí Hiếu, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tư pháp đã chủ trì Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Tư pháp lần thứ 9 Khóa XI. Đồng chí Nguyễn Kim Tinh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ cùng chủ trì Hội nghị.
Các đại biểu dự Hội nghị đã nghe quán triệt Thông báo Kết luận kiểm tra đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư pháp và một số nội dung có liên quan qua công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng 09 tháng đầu năm 2022.
Bên cạnh việc đánh giá kết quả công tác 09 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm công tác Quý IV năm 2022, các đại biểu đã thảo luận, thông qua dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII của Đảng ủy Bộ Tư pháp.
 
 
Hội nghị cũng đã thảo luận lấy phiếu miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ, đồng thời thảo luận thông qua dự thảo Quyết định điều chỉnh, bổ sung Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ, cho chủ trương kiện toàn bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư pháp, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ nhiệm kỳ 2020-2025.
Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phan Chí Hiếu nhất trí chủ trương kiện toàn Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư pháp, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ nhiệm kỳ 2020-2025 và giao cho Văn phòng Đảng ủy Bộ Tư pháp tiếp tục hoàn chỉnh Kế hoạch kiện toàn, đảm bảo đúng quy định của Đảng, hướng dẫn của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương. Bí thư Đảng ủy Phan Chí Hiếu cũng lưu ý một số vấn đề lớn như các vị trí kiện toàn, số lượng kiện toàn, cơ cấu nhân sự…Về trình tự và thủ tục, Bí Thư Đảng ủy đề nghị, Văn phòng Đảng – Đoàn thể phối hợp với Ban Tổ chức rà soát kỹ để thực hiện theo đúng quy trình, thủ tục.
 
 
 
Cùng ngày, Bí thư Đảng ủy Phan Chí Hiếu cũng đã chủ trì phiên họp Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư pháp tháng 10/2022 để cho ý kiến về kết quả công tác 09 tháng đầu năm; thảo luận thông qua Dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Thông báo Kết luận kiểm tra đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư pháp; xem xét Quyết định xử lý kỷ luật đối với tổ chức đảng, đảng viên có hành vi vi phạm kỷ luật. Bên cạnh đó là xem xét kết nạp đảng viên mới và chuyển đảng chính thức cho đảng viên dự bị.
 
An Như – Trung tâm Thông tin