Phiên họp Ban Thường vụ Đảng ủy tháng 06/2022

23/06/2022
Phiên họp Ban Thường vụ Đảng ủy tháng 06/2022
Ngày 23/06, tại Bộ Tư pháp, đồng chí Nguyễn Kim Tinh Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, đồng chí Đặng Hoàng Oanh, Phó Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tư pháp chủ trì phiên họp Ban Thường vụ Đảng ủy tháng 06/2022.
Phiên họp tháng 6/2022 tập trung vào nhiều nội dung quan trọng như: Cho ý kiến về quy trình và kết quả chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Phó Bí thư, Bí thư Đoàn bộ, Ủy ban Kiểm tra Đoàn Bộ Tư pháp khóa VII, nhiệm kỳ 2022-2027; cho ý kiến về Đề án nhân sự Ban Chấp hành Hội, Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh cơ quan Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2022-2027 và cho ý kiến xét kết nạp đảng viên. 
 
 
Cũng tại Phiên họp, đồng chí Đỗ Xuân Lân, Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể đã báo cáo kết quả công tác tháng 6/2022 và nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 07/2022 như: tiếp tục hoàn thành các dự thảo văn bản, đề án theo Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và của Bộ Tư pháp; hoàn thiện các chuyên đề, đề án trong khuôn khổ hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, cải cách tư pháp, xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền...
An Như - Trung tâm Thông tin