Học viện Tư pháp: Hội nghị “Quán triệt Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII”

06/06/2022
Học viện Tư pháp: Hội nghị “Quán triệt Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII”
Chiều ngày 01/6/2022, Đảng ủy Học viện Tư pháp tổ chức Hội nghị quán triệt triển khai thực hiện Kết luận số 21- KL/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. PGS.TS Nguyễn Viết Thông - Nguyên Tổng thư ký Hội đồng lý luận Trung ương là báo cáo viên tại Hội nghị.
Toàn thể đảng viên, quần chúng của Đảng bộ Học viện Tư pháp, Chi bộ Trung tâm Lý lịch tư pháp Quốc gia và Chi bộ Tạp chí Dân chủ và Pháp luật tham dự Hội nghị.
Phát biểu khai mạc Hội nghị, thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Tư pháp, đồng chí Nguyễn Xuân Thu - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện trân trọng cảm ơn PGS.TS Nguyễn Viết Thông đã quan tâm, sắp xếp dành thời gian báo cáo cho đảng viên và quần chúng của Đảng bộ Học viện Tư pháp, Chi bộ Trung tâm Lý lịch tư pháp Quốc gia và Chi bộ Tạp chí Dân chủ và Pháp luật những nội dung mang tính chất thời sự, có ý nghĩa lớn trong việc định hướng thông tin và đưa các chủ trương của Đảng sớm đi vào thực tiễn, góp phần phục vụ có hiệu quả công tác tư pháp. Đồng chí Nguyễn Xuân Thu khẳng định những nội dung trong Kết luận số 21 và Quy định số 37 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII là những vấn đề rất cơ bản và quan trọng. Do vậy, đồng chí đề nghị toàn thể đảng viên, quần chúng nêu cao tinh thần trách nhiệm, coi đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, tập trung lắng nghe, tiếp thu sâu sắc và mạnh dạn thảo luận, đặt câu hỏi với báo cáo viên để góp phần vào kết quả, ý nghĩa chung của Hội nghị.
Hội nghị đã nghe PGS.TS Nguyễn Viết Thông - Nguyên Tổng thư ký Hội đồng lý luận Trung ương trình bày nội dung quán triệt Kết luận 21-KL/TW ngày 25/10/2021 về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”; Quy định số 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm; các Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức Ngành Tư pháp” và triển khai thực hiện Quy định số 58-QĐ/TW một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng.
Thanh Hương