Thanh niên Vụ Các VĐ chung về XDPL: đoàn kết, chủ động, sáng tạo, quyết tâm xây dựng đơn vị vững mạnh

25/04/2022
Thanh niên Vụ Các VĐ chung về XDPL: đoàn kết, chủ động, sáng tạo, quyết tâm xây dựng đơn vị vững mạnh
Căn cứ Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Kế hoạch số 08 KH/ĐTN ngày 12/10/2021 của Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp về việc tổ chức Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Tư pháp lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027, được sự đồng ý của cấp ủy, Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp, Chi đoàn Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật tổ chức Đại hội Chi đoàn Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật nhiệm kỳ 2022 - 2024.
Đến tham dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Nguyễn Hồng Tuyến – Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo, Bí thư Chi bộ,Vụ trưởng Vụ VĐCXDPL; đồng chí Trần Anh Đức - Phó Bí thư Chi bộ, Phó Vụ trưởng Vụ VĐCXDPL; đồng chí Thái Thị Hải Yến - Chi ủy viên, Trưởng phòng Phòng Đánh giá tác động thủ tục hành chính và Tổng hợp, Vụ VĐCXDPL; đồng chí Phạm Thị Thanh Nga - Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp; đại diện một số cơ sở Đoàn thuộc Bộ (Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, Cục Kiểm tra văn bản, Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế) cùng toàn thể đoàn viên, thanh niên Chi đoàn Vụ VĐCXDPL.

Đại hội đã nghe Báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên giai đoạn 2019 - 2022, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2022 - 2024 của Chi đoàn Vụ VĐCXDPL và Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Chi đoàn nhiệm kỳ 2019 - 2022. Trong nhiệm kỳ vừa qua, dưới sự lãnh đạo của Chi ủy, Lãnh đạo Vụ VĐCXDPL và Ban chấp hành Đoàn thanh niên Bộ Tư pháp, hoạt động của Chi đoàn Vụ VĐCXDPL đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Các hoạt động đoàn được tổ chức thực hiện tương đối nền nếp, đoàn viên thanh niên luôn nêu cao tinh thần xung kích trong các phong trào do các tổ chức đảng, chính quyền, công đoàn và Đoàn thanh niên Bộ Tư pháp phát động, được Đảng ủy, Lãnh đạo Vụ VĐCXDPL và Đoàn Bộ tin tưởng, đánh giá cao.
Về công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng: Chi đoàn Vụ VĐCXDPL đã tích cực, chủ động tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước và các văn bản của cơ quan, đơn vị cũng như các Nghị quyết của Đoàn; tích cực cử các đồng chí đoàn viên thanh niên tham gia các hoạt động của Đoàn Thanh niên, Công đoàn Bộ; triển khai thực hiện Cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác; chủ động triển khai và tổ chức thực hiện việc giáo dục truyền thống cho đoàn viên thanh niên với nhiều hoạt động, hình thức khác nhau…
Về hoạt động của đoàn viên với nhiệm vụ chuyên môn: các phong trào thanh niên do Chi đoàn phát động đều gắn với công tác chuyên môn, các cuộc họp chuyên đề của Chi đoàn cũng xoay quanh các chủ đề như: nâng cao kỹ nâng phân tích, đánh giá tác động chính sách, soạn thảo, góp ý, thẩm định văn bản. Thời gian qua, đoàn viên thanh niên Chi đoàn Vụ đã tham mưu, góp phần giúp lãnh đạo Vụ trong việc xây dựng các văn bản QPPL.
Trong giai đoạn 2022-2024, Chi đoàn Vụ VĐCXDPL xác định mục tiêu, phương hướng chung là thực hiện nhiệm vụ ăng cường công tác giáo dục chính trị - tư tưởng; đổi mới và nâng cao tính hiệu quả các phong trào thanh niên, xây dựng các mô hình hoạt động phù hợp và đa dạng với từng đối tượng; nâng cao chất lượng Chi đoàn; đoàn kết, sáng tạo, xung kích tình nguyện góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh.
Các đoàn viên thanh niên tham dự đã góp ý kiến một cách chân thành, thẳng thắn cởi mở để hoàn thiện hơn nữa các Báo cáo. Nhìn chung các ý kiến đều nhất trí cao với dự thảo báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành và Báo cáo tổng kết và phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới.
Thay mặt Ban Thường vụ Đoàn thanh niên Bộ Tư pháp, đồng chí Phạm Thị Thanh Nga - Phó Bí thư Đoàn Thanh niên đánh giá cao sự chuẩn bị của Chi đoàn Vụ VĐCXDPL và ghi nhận những kết quả, sự đóng góp của Chi đoàn vào thành công chung của Đoàn thanh niên Bộ Tư pháp. Đồng chí cũng đề nghị Chi đoàn cần nỗ lực hơn nữa để phát huy màu sắc thanh niên của Chi đoàn Vụ VĐCXDPL, đồng thời xây dựng Chương trình hành động, Kế hoạch công tác cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm, tiếp tục gắn chặt với công tác chuyên môn của đơn vị; góp phần tạo nên sức mạnh tập thể Vụ VĐCXDPL đoàn kết, sáng tạo...
Các đại biểu khách mời tham dự đều gửi lời chúc mừng tới Chi đoàn về những thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ 2019 - 2022 và khẳng định sẽ luôn đồng hành, sát cánh cùng Chi đoàn Vụ trong tổ chức các hoạt động đoàn, phong trào thanh niên trong thời gian tới. Đặc biệt, đại diện các Chi đoàn bạn tham dự Đại hội đều chia sẻ cảm nghĩ, sự cảm nhận sâu sắc về tinh thần đoàn kết, gắn bó giữa các đoàn viên trong Chi đoàn.
Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Hồng Tuyến - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo, Bí thư Chi bộ,Vụ trưởng Vụ VĐCXDPL ghi nhận những thành tích đã đạt được của Chi đoàn trong nhiệm kỳ vừa qua, khẳng định các đoàn viên trong chi đoàn đều có những đóng góp quan trọng trong việc hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của đơn vị, đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh Covid 19 diễn biến phức tạp. Bên cạnh đó, các đoàn viên cần phát huy hơn nữa vai trò của thanh niên trong triển khai thực hiện nhiệm vụ của Vụ; cần nỗ lực nghiên cứu tìm hiểu để tổ chức các hội thảo, tọa đàm các chuyên đề liên quan đến chuyên môn của đơn vị; phối hợp với các Chi đoàn bạn để tạo nên sức mạnh tập thể thực hiện nhiệm vụ được giao của Ngành Tư pháp...
Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu và bầu Ban Chấp hành Chi đoàn Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, nhiệm kỳ 2022 - 2024 gồm có 03 đồng chí: Cao Lê Thanh Hương, Phạm Thị Ninh, Phạm Thị Phương Thảo. Đây là những đồng chí có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng; trách nhiệm, nhiệt huyết, sẵn sàng đổi mới, đột phá; có khả năng dẵn dắt Chi đoàn thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nội dung nhiệm vụ đã đề ra tại Nghị quyết Đại hội.
Đại hội cũng thống nhất bầu ra đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Tư pháp lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.