Cần thay đổi Chỉ số cải thiện chất lượng quy định của pháp luật Việt Nam

04/06/2024
Cần thay đổi Chỉ số cải thiện chất lượng quy định của pháp luật Việt Nam
Ngày 04/6, Viện Chiến lược và Khoa học pháp lý, Bộ Tư pháp tổ chức Hội thảo khoa học về "Chỉ số cải thiện chất lượng các quy định của pháp luật theo đánh giá của các tổ chức quốc tế". Đồng chí Nguyễn Văn Cương, Viện trưởng Viện Chiến lược và Khoa học pháp lý; đồng chí Nguyễn Hồng Tuyến, Vụ trưởng Vụ Pháp luật, Văn phòng Chính phủ, Chủ nhiệm Đề tài đồng chủ trì Hội thảo. Tham dự Hội thảo còn có các chuyên gia, nhà khoa học, đại diện các bộ, ngành, đơn vị thuộc Bộ Tư pháp.
Khai mạc Hội thảo, đồng chí Nguyễn Văn Cương, Viện trưởng Viện Chiến lược và Khoa học pháp lý cho biết, hiện nay khái niệm về chỉ số cải thiện chất lượng các quy định của pháp luật vẫn còn rất mới, do đó nhận thức về chỉ số cải thiện chất lượng này của cán bộ, công chức, viên chức làm công tác xây dựng pháp luật vẫn còn hạn chế. Trong những năm qua, thứ hạng Chỉ số cải thiện chất lượng các quy định pháp luật của Việt Nam mức độ tăng giảm không đều qua các năm, Việt Nam vẫn ở nhóm nước có thứ hạng chưa cao với chỉ số này. Vì vậy, cần tiếp tục cải thiện thứ hạng của Chỉ số này trong những năm tiếp theo.
 

Đồng chí Nguyễn Văn Cương, Viện trưởng Viện Chiến lược và Khoa học pháp lý phát biểu Khai mạc Hội thảo.
 
Hội thảo ngày hôm nay được Ban chủ nhiệm tổ chức lần đầu nhằm nâng cao nhận diện, nhận thức của các đại biểu về chỉ số cải thiện chất lượng các quy định của pháp luật; thực trạng điểm số, thứ hạng của Chỉ số này của Việt Nam trong thời gian qua và những đánh giá của các tổ chức quốc tế. Từ việc hiểu được Chỉ số này là gì, được đo lường như thế nào thì chúng ta mới có những đánh giá khách quan và giải pháp cải thiện được chỉ số này, từ đó áp dụng hiệu quả trong quá trình xây dựng pháp luật tại Việt Nam.
 

Quang cảnh Hội thảo.
 
Tại Hội thảo, các đại biểu được nghe đồng chí Nguyễn Trà My, Thư ký Đề tài trình bày Dự thảo Báo cáo kết quả nghiên cứu về một số vấn đề lý luận và thực trạng điểm số, thứ hạng của Chỉ số cải thiện chất lượng các quy định pháp luật của Việt Nam; Ths. Nguyễn Thị Phương Mai, Học viện Khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ trình bày tham luận Chỉ số cải thiện chất lượng các quy định của Việt Nam theo đánh giá của các tổ chức quốc tế.
 

Đồng chí Nguyễn Hồng Tuyến, Vụ trưởng Vụ Pháp luật, Văn phòng Chính phủ, Chủ nhiệm Đề tài điều hành phần trao đổi, thảo luận tại Hội thảo.
 
Theo đó, các chuyên gia, nhà khoa học, các đại biểu tham dự Hội thảo đã tiến hành trao đổi, thảo luận, đặt câu hỏi, đưa ra nhiều vấn đề còn khúc mắc, trăn trở để được các chuyên gia giải đáp, từ đó nghiên cứu phương án tối ưu nhằm cải thiện Chỉ số cải thiện chất lượng các quy định của pháp luật tại Việt Nam hiện nay.
 
Chỉ số cải thiện chất lượng các quy định của pháp luật là một chỉ số thành phần, thuộc nhóm chỉ số về môi trường pháp lý của trụ cột 1 về thể chế thuộc Bộ Chỉ số đổi mới sáng tạo (GII), đã được Chính phủ Việt Nam đặc biệt quan tâm trong những năm qua.
Tại các Nghị quyết số 19/NQ-CP của Chính phủ năm 2017,2018,2019; các Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ năm 2020, 2021,2022 về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; Dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023, Bộ Tư pháp được Chính phủ giao "Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương cải thiện Chỉ số cải thiện chất lượng các quy định của pháp luật thuộc bộ chỉ số Đổi mới sáng tạo (GII)”.
Thu Nga