Xây dựng, hoàn thiện Sách bình luận Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017)

04/06/2024
Xây dựng, hoàn thiện Sách bình luận Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017)
Ngày 31/5/2024, tại Nhà khách trung ương Đảng, Vụ Pháp luật hình sự - hành chính, Bộ Tư pháp tổ chức Tọa đàm góp ý dự thảo Sách bình luận Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) - Phần các tội phạm (từ Điều 352 đến Điều 425). Tọa đàm diễn ra dưới sự chủ trì của đại diện Lãnh đạo Vụ Pháp luật hình sự - hành chính cùng với sự tham gia của đại diện các bộ, ngành, các nhà khoa học, các chuyên gia và đại diện các cơ sở nghiên cứu, học viện, trường đại học.
Phát biểu khai mạc tại Tọa đàm, bà Lê Thị Vân Anh – Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật hình sự - hành chính cho biết Dự thảo Sách Bình luận Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) – Phần các tội phạm (từ Điều 352 đến Điều 425) là kết quả nghiên cứu của tập thể các tác giả, trong đó có các tác giả là những chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực pháp luật hình sự, là thành viên của Tổ biên tập xây dựng dự án Bộ luật Hình sự năm 2015. Đây là cuốn sách bình luận thứ 4 trong bộ sách bình luận quy định của Bộ luật Hình sự do Vụ Pháp luật hình sự - hành chính chủ trì xây dựng theo Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Hình sự (Quyết định số 1359/QĐ-TT ngày 13/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ). Theo đó, dự thảo Sách bình luận Bộ luật Hình sự không chỉ là nguồn tài liệu tham khảo mang tính chuyên sâu cho những người làm nghiên cứu, giảng dạy, những cán bộ làm công tác thực thi mà còn là tài liệu mang tính tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật. Vì vậy, Tọa đàm được tổ chức với mong muốn nhận được các đóng góp của các nhà khoa học, các chuyên gia, cán bộ làm công tác thực thi pháp luật để dự thảo Sách Bình luận Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) – Phần các tội phạm (từ Điều 352 đến Điều 425) đạt chất lượng cao nhất.  
 

Tại Tọa đàm, các đại biểu tham dự đánh giá cao nội dung của dự thảo Sách bình luận. Cuốn sách đã tập trung phân tích, bình luận nội dung quy định của từng điều luật tại 04 chương của Bộ luật gồm: (1) Chương XXIII về các tội phạm về chức vụ; (2) Chương XXIV về các tội xâm phạm hoạt động tư pháp; (3) Chương XXV các tội xâm phạm nghĩa vụ, trách nhiệm của quân nhân và trách nhiệm của người phối thuộc với quân đội trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu và (4) Chương XXVI về các tội phá hoại hòa bình, chống loài người và tội phạm chiến tranh. Cùng với đó, dự thảo Sách đã phân tích, luận giải về việc hoàn thiện chính sách hình sự trong việc xử lý hành vi phạm tội được quy định tại mỗi tội danh của Bộ luật Hình sự năm 2015.
 

Bên cạnh đó, để đóng góp cho việc hoàn thiện dự thảo Sách bình luận, một số đại biểu đề nghị bổ sung một số ví dụ và nội dung phân tích về các trường hợp cụ thể để phân biệt dấu hiệu khách quan của một số tội danh.
Kết thúc Tọa đàm, thay mặt Vụ Pháp luật hình sự - hành chính, bà Lê Thị Vân Anh – Phó Vụ trưởng trân trọng cảm ơn và ghi nhận những ý kiến đóng góp quý báu của các chuyên gia, nhà khoa học, các cán bộ làm công tác thực thi pháp luật. Sau Tọa đàm, dự thảo Sách bình luận Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) - Phần các tội phạm (từ Điều 352 đến Điều 425) tiếp tục được chỉnh lý, hoàn thiện trước khi in ấn, phát hành./.