Tập huấn thử nghiệm Tài liệu hướng dẫn kỹ năng lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng VBQPPL

04/06/2024
Tập huấn thử nghiệm Tài liệu hướng dẫn kỹ năng lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng VBQPPL
Trong 02 ngày 29 - 30/5, tại Quảng Ninh, Bộ Tư pháp đã tổ chức lớp Tập huấn thử nghiệm Tài liệu hướng dẫn lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. Đây là hoạt động được phối hợp tổ chức giữa Bộ Tư pháp và UNDP trong khuôn khổ Chương trình Tăng cường Pháp luật và Tư pháp tại Việt Nam (EU JULE), do Liên minh Châu Âu tài trợ. Lớp Tập huấn do bà Đỗ Thanh Hương - Phó Vụ trưởng, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Bộ Tư pháp chủ trì; có sự tham gia của các báo cáo viên và đại biểu tham dự là những người làm công tác xây dựng pháp luật, bình đẳng giới thuộc một số bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Quốc hội, một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp; tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và một số cơ sở đào tạo luật tại Hà Nội.
Phát biểu khai mạc Hội nghị tập huấn, bà Đỗ Thanh Hương - Phó Vụ trưởng Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Bộ Tư pháp nhấn mạnh bình đẳng giới là một trong những tiêu chí để đánh giá sự phát triển và văn minh của một xã hội. Tiến tới bình đẳng giới thực chất là mong muốn của nhân loại tiến bộ nói chung và sự quan tâm của mỗi quốc gia nói riêng. Trong thời gian qua, Quốc hội đã ban hành Luật Bình đẳng giới năm 2006 và khẳng định lồng ghép bình đẳng giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) là biện pháp nhằm thực hiện mục tiêu bình đẳng giới. Đến Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2020) đã quy định nhiều biện pháp khác nhau để bảo đảm bình đẳng giới; trong đó, phải đảm bảo nguyên tắc về lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng VBQPPL và được thực hiện trong toàn bộ quá trình của xây dựng VBQPPL, từ giai đoạn đề nghị xây dựng VBQPPL, đánh giá tác động chính sách đến giai đoạn soạn thảo, thẩm định, thẩm tra và thông qua dự án, dự thảo VBQPPL.
 

Để thực hiện các nguyên tắc và mục tiêu nói trên, Bộ Tư pháp đã phối hợp với chuyên gia xây dựng Tài liệu hướng dẫn kỹ năng lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng VBQPPL và đưa Tài liệu vào tập huấn thử nghiệm với mục đích vừa giải quyết khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn áp dụng liên quan đến quá trình lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng VBQPPL, vừa giúp nâng cao năng lực của những người làm công tác xây dựng pháp luật về bình đẳng giới.Đại biểu tham dự đã được nghe giới thiệu các nội dung cơ bản tổng quan chung về giới, vấn đề giới, lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng VBQPPL; được hướng dẫn chi tiết từng bước để thực hiện các kỹ năng lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng VBQPPL, gồm: kỹ năng về phân tích giới, đánh giá tác động giới trong báo cáo đánh giá tác động chính sách, kỹ năng xây dựng báo cáo lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng VBQPPL (kỹ năng thu thập, xử lý thông tin; kỹ năng xử lý thông tin, số liệu; các tiêu chí cụ thể đánh giá, nhận diện vấn đề bình đẳng giới trong VBQPPL; cách xác định các đối tượng hưởng lợi về giới của chính sách...). Đồng thời, đại biểu cũng được thực hành các kỹ năng đã học thông qua việc chia nhóm để làm bài tập tình huống giả định.
 

Tại lớp Tập huấn, đại biểu tham gia cũng tích cực thảo luận, trao đổi và chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn áp dụng liên quan đến quá trình lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng VBQPPL. Qua khảo sát, các đại biểu tham dự đều đánh giá cao tính thiết thực và hữu ích của Lớp tập huấn; tin tưởng rằng Tài liệu hướng dẫn sẽ mang tính cầm tay chỉ việc, từ đó nâng cao năng lực về bình đẳng giới, lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng VBQPPL cho đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng pháp luật, cán bộ làm công tác pháp chế. Đồng thời, các đại biểu mong muốn trong thời gian tới, Bộ Tư pháp sẽ phát hành tài liệu rộng rãi và tổ chức các lớp tập huấn chính thức để lan tỏa tài liệu tới bộ ngành, địa phương và cơ quan, tổ chức khác có liên quan.