Hội nghị “Xây dựng và hoàn thiện thể chế về cắt giảm chi phí tuân thủ pháp luật”

16/09/2023
Hội nghị “Xây dựng và hoàn thiện thể chế về cắt giảm chi phí tuân thủ pháp luật”
Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2023 của Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật (Quyết định số 62/QĐ-BTP ngày 18/01/2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp), ngày 12/9/2023, Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật (Cục QLXLVPHC&TDTHPL), Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị “Xây dựng và hoàn thiện thể chế về cắt giảm chi phí tuân thủ pháp luật” tại tỉnh Bình Thuận.
Hội nghị do TS. Nguyễn Quốc Hoàn, Cục trưởng Cục QLXLVPHC&TDTHPL chủ trì, cùng với sự tham gia của đại diện một số Sở Tư pháp khu vực phía Nam như Bà Rịa – Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Thuận, Ninh Thuận, đại diện một số sở, ban, ngành và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
Phát biểu khai mạc Hội nghị, TS. Nguyễn Quốc Hoàn, Cục trưởng Cục QLXLVPHC&TDTHPL cho rằng, để tạo thuận lợi và giảm gánh nặng chi phí tuân thủ pháp luật cho các doanh nghiệp, việc tổ chức Hội nghị “Xây dựng và hoàn thiện thể chế về cắt giảm chi phí tuân thủ pháp luật” là rất cần thiết. Mục đích tổ chức Hội nghị nhằm tiếp tục nghiên cứu, đề xuất những giải pháp thiết thực, hiệu quả để cắt giảm chi phí tuân thủ pháp luật cho doanh nghiệp từ đó hướng đến mục tiêu cải thiện điểm số và thứ hạng chỉ số tuân thủ pháp luật (chỉ số B1), cải thiện điểm số và thứ hạng của trụ cột thể chế và cải thiện năng lực cạnh tranh của Việt Nam trong các xếp hạng của Diễn đàn kinh tế thế giới.
Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe tham luận dẫn đề do ông Phạm Ngọc Thắng, Trưởng phòng Theo dõi thi hành pháp luật, Cục QLXLVPHC&TDTHPL trình bày và các tham luận của đại diện Ban Pháp chế, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, đại diện Sở Tư pháp Đồng Nai và đại diện Sở Tư pháp Bình Thuận.
Các đại biểu tham dự Hội nghị  đã trao đổi, thảo luận về những khó khăn, vướng mắc gặp phải trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ cắt giảm chi phí tuân thủ pháp luật tại địa phương, đồng thời kiến nghị các bộ, ngành trung ương một số vấn đề như:
(i) tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách hỗ trợ cắt giảm chi phí tuân thủ pháp luật;
 (ii) rà soát, đề xuất xử lý vướng mắc, chồng chéo giữa các văn bản quy phạm pháp luật để các địa phương có cơ sở triển khai thực hiện;
 (iii) rà soát, rút gọn và đẩy mạnh phân cấp cho địa phương đối với các thủ tục liên quan đến đầu tư, đất đai, xây dựng, tài nguyên và môi trường, công thương, thuế, hải quan và bảo hiểm;
 (iv) tăng cường công tác tập huấn nghiệp vụ pháp luật, đặc biệt là kỹ năng, nghiệp vụ rà soát, đánh giá các quy định về thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư, kinh doanh để cắt giảm các chi phí tuân thủ pháp luật không hợp lý mà người dân, doanh nghiệp đang phải gánh chịu;
(v) công khai kịp thời, đầy đủ, rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về các điều kiện kinh doanh đã được bãi bỏ, các điều kiện kinh doanh đã được đơn giản hóa, các nội dung sửa đổi, bổ sung, các quy định mới trong các lĩnh vực đầu tư, kinh doanh dễ làm phát sinh các chi phí không chính thức trong tuân thủ pháp luật…
Kết thúc Hội nghị, TS. Nguyễn Quốc Hoàn, Cục trưởng Cục QLXLVPHC&TDTHPL nhấn mạnh về trách nhiệm của các cơ quan tham mưu về xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Những yêu cầu về cắt giảm chi phí tuân thủ pháp luật là một thách thức được đặt ra trong bối cảnh các cơ quan nhà nước đang tăng cường trách nhiệm quản lý, với các giải pháp, quy định đặt ra có thể ít nhiều gây ra các gánh nặng thêm về chi phí cho doanh nghiệp, người dân. Vì vậy, trước khi thực hiện các hoạt động, các cơ quan tham mưu về xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật cũng như tham mưu các giải pháp trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước cần phải đặt ra các câu hỏi liên quan đến quyền và lợi ích của người dân, doanh nghiệp, từ đó mới giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa nhà nước với người dân, doanh nghiệp và đảm bảo yêu cầu quản lý nhà nước. Đó là một trong những mục tiêu quan trọng được đặt ra khi chúng ta thực hiện việc cắt giảm chi phí tuân thủ pháp luật. Với nhiệm vụ xây dựng cơ chế về cắt giảm chi phí tuân thủ pháp luật là chủ đề trong hội nghị ngày hôm nay, Cục QLXLVPHC&TDTHPL rất mong tiếp tục nhận được thêm các ý kiến để có thêm thông tin thực hiện các nhiệm vụ được giao, ở mức độ xa hơn là cùng góp tiếng nói chung trong việc tham mưu cho các cơ quan có thẩm quyền trong việc xây dựng, thực hiện các chính sách phục vụ, cắt giảm chi phí tuân thủ pháp luật, nâng cao năng lực cạnh tranh cho quốc gia, thu hút được các nguồn lực đầu tư trong nước và nước ngoài, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước./.
Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật.