Hội thảo về tác động của các quy định mới trong Nghị định số 99/2022/NĐ-CP về đăng ký biện pháp bảo đảm

22/02/2023
Hội thảo về tác động của các quy định mới trong Nghị định số 99/2022/NĐ-CP về đăng ký biện pháp bảo đảm
Trong khuôn khổ triển khai Biên bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực bảo đảm thực hiện nghĩa vụ và đăng ký biện pháp bảo đảm giữa Bộ Tư pháp Việt Nam với Tập đoàn Tài chính quốc tế (IFC) thuộc Nhóm Ngân hàng Thế giới (World Bank), từ ngày 20-21/02/2023 tại thành phố Hà Nội, Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm - Bộ Tư pháp (Cục Đăng ký) đã phối hợp với IFC tổ chức Hội thảo về tác động của các quy định mới trong Nghị định số 99/2022/NĐ-CP ngày 30 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm. Hoạt động này nằm trong chuỗi hoạt động triển khai Biên bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực bảo đảm thực hiện nghĩa vụ và đăng ký biện pháp bảo đảm giữa Bộ Tư pháp Việt Nam và Tổ chức Tài chính quốc tế (IFC).
Hội thảo có sự tham gia trực tiếp của 150 đại biểu. Về phía Việt Nam, có đại diện đến từ Cục Đăng ký, các Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản; Bộ Giao thông vận tài (Cục Hàng không Việt Nam, Cục Hàng hải Việt Nam); Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Hà Nội và các chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai các quận/huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội; các tổ chức tín dụng, công ty cho thuê tài chính, Văn phòng Công chứng, Văn phòng luật sư, các cơ sở đào tạo luật tại thành phố Hà Nội,... Về phía IFC, có bà Phạm Thị Thanh Huyền, Cán bộ phụ trách Chương trình Cơ sở Hạ tầng Tài chính Việt Nam, Nhóm Tư vấn các Định chế Tài chính của Tổ chức Tài chính quốc tế (IFC).

       


Phát biểu khai mạc, ông Phạm Tuấn Ngọc - Cục trưởng Cục Đăng ký cho biết sau thành công của Hội nghị trực tuyến toàn quốc về triển khai thực hiện Nghị định số 99/2022/NĐ-CP, Cục Đăng ký tiếp tục phối hợp với IFC tổ chức Hội thảo về tác động của các quy định mới trong Nghị định số 99/2022/NĐ-CP. Với những nội dung Nghị định số 99/2022/NĐ-CP vừa kế thừa các quy định đã phát huy được hiệu quả trong thực tiễn thi hành Nghị định số 102/2017/NĐ-CP, vừa có nhiều quy định mới, đầy đủ hơn, thì việc tổ chức Hội thảo này là hết sức cần thiết nhằm kịp thời phổ biến những nội dung cơ bản, những điểm mới của Nghị định số 99/2022/NĐ-CP đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Đây cũng là diễn đàn để các cơ quan, tổ chức trao đổi, đối thoại về những vấn đề cần làm rõ trong Nghị định số 99/2022/NĐ-CP và trong nghiệp vụ đăng ký biện pháp bảo đảm. Trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp để triển khai thi hành hiệu quả Nghị định số 99/2022/NĐ-CP, qua đó nâng cao tính khả thi, phát huy hiệu quả hoạt động đăng ký biện pháp bảo đảm.

       

Tại Hội thảo, các đại biểu đã được nghe bà Nguyễn Quang Hương Trà - Trưởng Phòng Quản lý nghiệp vụ, Cục Đăng ký trình bày tham luận “Một số nội dung mới của Nghị định số 99/2022/NĐ-CP liên quan đến hoạt động của tổ chức tín dụng”; ông Phùng Bá Đáng - Phó Trưởng phòng Quản lý nghiệp vụ, Cục Đăng ký trình bày tham luận “Các quy định liên quan đến động sản không phải là tàu bay, tàu biển, chứng khoán đã đăng ký tập trung tổ chức tín dụng cần quan tâm trong thực hiện đăng ký biện pháp bảo đảm”; ông Nguyễn Công Hùng - Phó Trưởng phòng Quản lý nghiệp vụ, Cục Đăng ký trình bày tham luận “Một số điểm mới của Nghị định số 99/2022/NĐ-CP liên quan đến phần mềm đăng ký trực tuyến biện pháp bảo đảm”. Bên cạnh đó, Hội thảo cũng có sự đối thoại, trao đổi trực tiếp giữa Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản tại thành phố Hà Nội và các cơ quan, tổ chức về các vấn đề vướng mắc trong thực tiễn đăng ký biện pháp bảo đảm.

       


       

Trên cơ sở các tham luận dẫn đề, các đại biểu cũng đã cùng thảo luận trao đổi chuyên sâu, gắn với các tình huống pháp lý với vấn đề phát sinh trong thực tiễn về nghiệp vụ để đảm bảo thống nhất trong cách áp dụng pháp luật về đăng ký biện pháp bảo đảm. Đồng thời, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đề xuất các giải pháp để triển khai thi hành hiệu quả Nghị định số 99/2022/NĐ-CP và đề xuất những nội dung nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động trong lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm.

       

Kết thúc Hội thảo, thay mặt Cục Đăng ký, ông Phạm Tuấn Ngọc đã cảm ơn sự hỗ trợ của IFC, sự tham gia của các đại biểu và đánh giá đây là Hội thảo có sự tương tác cao, không chỉ góp phần đưa quy định của Nghị định số 99/2022/NĐ-CP đi vào cuộc sống mà còn là kênh thông tin hiệu quả giúp Cục Đăng ký nghiên cứu báo cáo cấp có thẩm quyền về hoàn thiện quy định pháp luật liên quan trong thời gian tới. Ông Phạm Tuấn Ngọc cũng mong muốn các cơ quan, tổ chức và các đại biểu tiếp tục có sự phản hồi, để Cục Đăng ký kịp thời nhận diện những vấn đề cần được làm rõ hơn để có sự thống nhất trong áp dụng pháp luật. Đối với các câu hỏi, các vấn đề do vấn đề thời gian còn chưa được làm rõ tại Hội thảo, Cục Đăng ký sẽ trực tiếp phản hồi dưới hình thức thích hợp cho các đại biểu.