Cục Kiểm tra văn bản QPPL: Thực hiện kiểm tra văn bản QPPL theo địa bàn tại tỉnh Nghệ An

21/02/2023
Cục Kiểm tra văn bản QPPL: Thực hiện kiểm tra văn bản QPPL theo địa bàn tại tỉnh Nghệ An
Thực hiện thẩm quyền kiểm tra văn bản QPPL theo địa bàn được Chính phủ giao tại Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, ngày 17/02/2023, Đoàn công tác của Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp do đồng chí Hồ Quang Huy, Cục trưởng làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về một số văn bản do Hội đồng nhân dân (HĐND), Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Nghệ An ban hành.
     Tiếp và làm việc với Đoàn công tác, về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Lê Hồng Vinh, Uỷ viên Ban thường vụ tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh; đồng chí Hoàng Thị Thu Trang, Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Tư pháp; các đồng chí Trưởng ban Ban Pháp chế, Trưởng ban Ban Văn hoá - xã hội, Lãnh đạo các Sở, ngành của tỉnh (Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Công an tỉnh, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Công thường, Ban Quản lý Khu kinh tế, Văn phòng UBND tỉnh, Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Giao thông vận tải…).
 

     Tại buổi làm việc, đại diện Đoàn công tác, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hòe, Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản QPPL đã trình bày kết quả kiểm tra bước đầu của Cục đối với một số văn bản QPPL do HĐND, UBND tỉnh Nghệ An ban hành, trong đó tập trung vào một số lĩnh vực chủ yếu như: Đất đai, Đầu tư, Giáo dục, Xây dựng, Giao thông, Công Thương, … Tiếp đó, Lãnh đạo các sở, ngành có liên quan của Tỉnh đã có ý kiến giải trình, cung cấp thông tin về cơ sở pháp lý, thực tiễn làm căn cứ trình HĐND, UBND tỉnh ban hành văn bản, đồng thời cùng với các thành viên Đoàn công tác trao đổi, tiếp tục làm rõ một số nội dung có liên quan đến các văn bản đã được ban hành.
     Thay mặt Đoàn công tác, đồng chí Hồ Quang Huy, Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản QPPL, Trưởng đoàn ghi nhận những kết quả đã đạt được của tỉnh Nghệ An trong công tác xây dựng, kiểm tra văn bản QPPL và cảm ơn sự phối hợp của Tỉnh trong quá trình Cục tổ chức nghiên cứu, kiểm tra, bảo đảm khách quan, thận trọng, đúng quy định pháp luật. Đồng chí Hồ Quang Huy đề nghị UBND tỉnh sớm xử lý các vấn đề đã được Đoàn công tác chỉ ra tại một số văn bản do HĐND, UBND tỉnh Nghệ An ban hành; tiếp tục quan tâm, chỉ đạo các Sở, ngành thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, thực chất các quy định của Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2020) và các văn bản hướng dẫn thi hành; thường xuyên tổ chức cập nhật, rà soát, tự kiểm tra văn bản QPPL theo thẩm quyền để nâng cao hơn nữa chất lượng văn bản của Tỉnh; chỉ đạo các Sở, ngành được giao chủ trì tham mưu, xây dựng văn bản phối hợp chặt chẽ hơn với Sở Tư pháp trong quá trình xây dựng, tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định văn bản của Sở Tư pháp; bố trí nguồn nhân lực, kinh phí phục vụ hiệu quả công tác tư pháp, pháp chế, xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá VBQPPL. Cục Kiểm tra văn bản QPPL sẵn sàng phối hợp, hỗ trợ Tỉnh trong công tác đào tạo, tập huấn, trao đổi, hướng dẫn nghiệp vụ.
 

     Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lê Hồng Vinh, Uỷ viên Ban Thường vụ tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Nghệ An trân trọng cảm ơn và tiếp thu các ý kiến của Đoàn công tác, từ đó chỉ đạo các cơ quan chuyên môn khẩn trương tham mưu, báo cáo Thường trực UBND tỉnh phương án xử lý các văn bản QPPL đã được Cục trưởng Cục Kiểm tra VBQPPL có ý kiến kết luận sơ bộ tại buổi làm việc, đồng thời khẳng định qua buổi làm việc đã giúp UBND tỉnh nhìn nhận, đánh giá khách quan, từ đó chỉ đạo triển khai các giải pháp để thực hiện tốt hơn công tác xây dựng, kiểm tra VBQPPL, công tác tư pháp, pháp chế của địa phương trong thời gian tới./.