Hội thảo Khoa học “Học viện Tư pháp 25 năm xây dựng và phát triển (11/2/1998 – 11/2/2023)”

16/01/2023
Hội thảo Khoa học “Học viện Tư pháp 25 năm xây dựng và phát triển (11/2/1998 – 11/2/2023)”
Sáng ngày 13/01/2023, Học viện Tư pháp đã tổ chức Hội thảo Khoa học “Học viện Tư pháp 25 năm xây dựng và phát triển (11/2/1998 – 11/2/2023)”. Dự Hội thảo có GS.TS. Lê Hồng Hạnh – Nguyên Viện trưởng Viện Khoa học pháp lý; ThS. Nguyễn Đức Kiên – Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật quốc tế; TS. Nguyễn Công Khanh – Nguyên Cục trưởng Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực; bà Nguyễn Thị Thu Hòe - Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật; bà Đặng Kim Hoa – Phó cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp; ông Trần Hoàng Hưng – Phó Tổng biên tập Tạp chí Dân chủ và Pháp luật; ông Nguyễn Mai Bộ - Nguyên Ủy viên thường trực Ủy ban Quốc phòng An ninh - Quốc hội. Về phía Học viện Tư pháp có TS. Nguyễn Xuân Thu - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Tư pháp, các Phó Giám đốc, nguyên Phó Giám đốc: ThS. Nguyễn Trường Thiệp, TS. Trương Thế Côn, PGS.TS. Nguyễn Minh Hằng, PGS.TS. Nguyễn Văn Huyên, TS. Lê Mai Anh, các thầy giáo, cô giáo thỉnh giảng đã nhiều năm gắn bó với Học viện Tư pháp và các viên chức của Học viện.
Phát biểu khai mạc Hội thảo, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Học viện Tư pháp Nguyễn Xuân Thu nhấn mạnh, Hội thảo là một trong chuỗi các hoạt động hướng tới 25 năm thành lập Học viện gồm tổ chức Hội thi thao giảng và công nhận giảng viên dạy giỏi cấp Học viện, Liên hoan văn nghệ, Cuộc thi tài năng nghề luật, các hoạt động thiện nguyện và trợ giúp pháp lý, Cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) và khẩu hiệu (slogan). Hội thảo là dịp nhìn lại quá trình 25 năm xây dựng và phát triển để tự hào về truyền thống, thành quả, đồng thời nhận thức rõ hơn định hướng phát triển của Học viện Tư pháp và cùng đoàn kết, quyết tâm phấn đấu đưa Học viện Tư pháp trở thành trung tâm lớn, có uy tín trong đào tạo, bồi dưỡng chức danh tư pháp, bổ trợ tư pháp ở Việt Nam và khu vực Đông Nam Á. Giám đốc Học viện Tư pháp Nguyễn Xuân Thu mong muốn các đại biểu sẽ đóng góp ý kiến để Hội thảo đạt được mục tiêu đã đề ra.
Trên chặng đường 25 năm xây dựng và phát triển, Học viện Tư pháp đã có nhiều thành tích xuất sắc, đóng góp vào sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực Tư pháp, nghiên cứu ứng dụng thực hành nghề luật. Trong suốt quá trình hoạt động, Học viện luôn nhận được sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước, Bộ Tư pháp và các Bộ, ngành hữu quan. Nghị quyết số 49/NQ-TW ngày 02/6/2005 về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020; kết luận về tổng kết thi hành Nghị quyết số 49-NQ/TW và định hướng nghiên cứu, ban hành Chiến lược xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045 đều khẳng định công tác đào tạo các chức danh tư pháp là một nội dung quan trọng trong chiến lược cải cách tư pháp.
 

 
Trong bối cảnh hiện nay, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tiếp tục xây dựng Học viện Tư pháp thành trung tâm lớn đào tạo các chức danh tư pháp” theo Quyết định 1155/QĐ-TTg ngày 30/9/2022, Nghị quyết 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành TW Đảng khoá XIII về “tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong giai đoạn mới”, Đại hội XIII Đảng Cộng sản Việt Nam đặt ra yêu cầu “Đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hội nhập quốc tế”…Từ những định hướng đó, Học viện Tư pháp xác định sứ mệnh của mình là “đào tạo, bồi dưỡng các chức danh tư pháp, bổ trợ tư pháp, công chức, viên chức của Bộ Tư pháp; đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức làm công tác pháp luật, pháp chế của các Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp khác nhằm cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu xã hội, phục vụ công cuộc cải cách tư pháp, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam và hội nhập quốc tế”. Từ đó xác định, đến năm 2030, Học viện Tư pháp trở thành trung tâm lớn, có uy tín trong đào tạo, bồi dưỡng chức danh tư pháp, bổ trợ tư pháp, cán bộ làm công tác pháp luật, pháp chế ở Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.
Tại Hội thảo, các đại biểu đã thảo luận nhiều nội dung như đổi mới công tác đào tạo các chức danh tư pháp, bổ trợ tư pháp đáp ứng yêu cầu xây dựng Học viện Tư pháp thành Trung tâm lớn đào tạo các chức danh tư pháp; thực trạng công tác bồi dưỡng cán bộ tại Học viện Tư pháp 25 năm xây dựng, phát triển và giải pháp đổi mới công tác bồi dưỡng; thực trạng và giải pháp hoàn thiện tổ chức bộ máy và nhân sự; thực trạng và giải phát phát triển công tác nghiên cứu khoa học và các tham luận khác đề cập đến các lĩnh vực công tác khác của Học viện Tư pháp. Các đại biểu cũng đánh giá về thành công, hạn chế của Học viện Tư pháp sau 25 năm đào tạo cán bộ tư pháp; những cơ hội và thách thức đối với Học viện Tư pháp trong quá trình tiếp tục xây dựng Học viện thành trung tâm đào tạo các chức danh tư pháp. Các tham luận, các ý kiến đã đưa ra nhiều giải pháp và tin tưởng vào tương lai phát triển tươi sáng của Học viện Tư pháp.
 

 
Thay mặt Học viện Tư pháp, Giám đốc Nguyễn Xuân Thu cảm ơn và ghi nhận các ý kiến tâm huyết của các đại biểu. Đồng chí tin tưởng rằng mỗi công chức, viên chức, người lao động của Học viện Tư pháp quyết tâm chung sức, đồng lòng xây dựng, phát triển Học viện Tư pháp thực sự xứng tầm là trung tâm lớn đào tạo các chức danh tư pháp, bổ trợ tư pháp và nghiên cứu ứng dụng thực hành nghề luật của đất nước; đưa Học viện từng bước trở thành cơ sở đào tạo, bồi dưỡng có uy tín trong khu vực và trên thế giới.
Thanh Hương