Tổ chức Hội thảo tham vấn dự thảo Báo cáo nghiên cứu xây dựng Bộ tiêu chí đánh giá

09/12/2022
Tổ chức Hội thảo tham vấn dự thảo Báo cáo nghiên cứu xây dựng Bộ tiêu chí đánh giá
Thực hiện Kế hoạch hoạt động của dự án “Tăng cường pháp luật và tư pháp tại Việt Nam” năm 2021 (EU JULE) do Liên minh châu Âu (EU) và Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc tại Việt Nam (UNDP) tài trợ, sáng 09/12, Bộ Tư pháp tổ chức Hội thảo tham vấn đối với dự thảo Báo cáo nghiên cứu xây dựng Bộ tiêu chí đánh giá việc thực hiện quyền trẻ em, quyền kết hôn và lập gia đình của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị.
Phát biểu khai mạc, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật quốc tế, Bộ Tư pháp Phạm Hồ Hương cho biết Công ước ICCPR là một trong những điều ước quốc tế quan trọng nhất về quyền con người đã được Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua vào năm 1966 và có hiệu lực vào năm 1976. Đây là Công ước có phạm vi điều chỉnh rộng, bao trùm tất cả các quyền dân sự và chính trị của mỗi cá nhân, trong đó có quyền trẻ em và quyền liên quan đến hôn nhân và gia đình. Đồng chí nhấn mạnh Hội thảo là cơ hội để các chuyên gia lắng nghe ý kiến góp ý của cơ quan quản lý nhà nước ở trung ương, cơ quan thực hiện ở địa phương, các cơ sở nghiên cứu, giảng dạy để có thể hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu.
 

Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật quốc tế, Bộ Tư pháp Phạm Hồ Hương phát biểu khai mạc Hội thảo

Tại Hội thảo, đại diện Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam - bà Audrey Rochelemagne bày tỏ hy vọng các đại biểu sẽ đưa ý kiến về các khuyến nghị của Ủy ban Nhân quyền Liên Hợp Quốc đối với Việt Nam và thảo luận các giải pháp thực hiện khuyến nghị này tại các địa phương. Bà nhấn mạnh Liên minh châu Âu cam kết sẽ tiếp tục phối hợp với Chính phủ Việt Nam, Bộ Tư pháp hoàn thiện pháp luật liên quan đến quyền con người.
 

Đại diện Phái đoàn EU tại Việt Nam Audrey Rochelemagne phát biểu tại Hội thảo
 
Bà Đào Thị Thu An - Quản lý dự án EU JULE, UNDP Việt Nam cho biết, UNDP tự hào khi được chung tay với các đối tác trong việc góp phần thực hiện các cam kết của Việt Nam theo ICCPR và nỗ lực thúc đẩy việc thực hiện quyền con người ở Việt Nam. Bà nhấn mạnh, bộ tiêu chí đánh giá việc thực hiện các quyền con người là công cụ hiệu quả để đánh giá các hoạt động và cam kết của các cơ quan Chính phủ, đo lường tiến độ thực hiện bằng dữ liệu được phân tách và hỗ trợ đánh giá tiến độ tuân thủ ICCPR.
 
Quản lý dự án EU JULE, UNDP Việt Nam Đào Thị Thu An phát biểu tại Hội thảo
 
Tại Hội thảo, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo nghiên cứu xây dựng Bộ tiêu chí đánh giá việc thực hiện quyền trẻ em, quyền kết hôn và gia đình của Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị do Trưởng nhóm nghiên cứu, TS. Nguyễn Toàn Thắng trình bày.   
 
Anh Thư, Lê Huy - Trung tâm Thông tin