Hoàn thiện phương pháp, đánh giá hiệu quả hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật

29/11/2022
Hoàn thiện phương pháp, đánh giá hiệu quả hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật
Thực hiện hoạt động “Nghiên cứu phương pháp, cách thức đo lường, đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật” tại Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Dự án “Tăng cường pháp luật và tư pháp tại Việt Nam” (EU JULE), sáng 28/11, Bộ Tư pháp đã phối hợp với UNDP tổ chức Chương trình Hội thảo tham vấn góp ý dự thảo báo cáo về phương pháp, cách thức đo lường, đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tại Việt Nam.
Tham dự Hội thảo có ông Lê Vệ Quốc, Vụ trưởng Vụ PBGDPL, Bộ Tư pháp; bà Đào Thị Thu An, Quản lý dự án EU JULE – Chương trình phát triển Liên hợp quốc UNDP tại Việt Nam; PGS.TS Vũ Thu Hạnh – Phó Viện trưởng phụ trách Viện Nghiên cứu Pháp luật và Kinh tế ASEAN, Hội Luật gia Việt Nam, Trưởng nhóm chuyên gia; bà Chu Thị Hoa, Phó Viện trưởng Viện Khoa học pháp lý, Bộ Tư pháp; bà Phạm Thị Thanh Việt, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ LĐTBXH; ông Vừ Bá Thông, Vụ Pháp chế, Ủy ban dân tộc; bà Virginia A. Nelder, chuyên gia quốc tế…
Phát biểu khai mạc, Vụ trưởng Lê Vệ Quốc nhấn mạnh sự quan tâm của Chính Phủ, Thủ tướng Chính phủ đến truyền thông chính sách pháp luật, PBGDPL trong thời gian qua. Vụ trưởng cũng cho biết, Bộ Tư pháp đã bắt đầu nghiên cứu để đổi mới, có cách tiếp cận mới đối với việc đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL. Theo Vụ trưởng Lê Vệ Quốc, kết quả cuộc họp kỹ thuật lần thứ nhất đã khẳng định tầm quan trọng của việc đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL ở giai đoạn hiện tại và sắp tới, để công tác PBGDPL ngày càng đáp ứng được thực chất, đáp ứng được yêu cầu của xã hội, người dân, ngày càng đi vào chiều sâu.
Chủ thể đánh giá là tự thân các cơ quan nhà nước đánh giá hiệu quả hoạt động PBGDPL do chính cơ quan mình tổ chức, triển khai thực hiện; đối tượng đánh giá là các hoạt động PBGDPL cụ thể được đặt trên các hệ quy chiếu cụ thể (thời gian, nội dung, thời điểm, địa điểm). Qua đó, đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL là đánh giá cả quy trình, các bước thực hiện và kết quả đầu ra. Để bảo đảm tính khả thi của hoạt động đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL, các tiêu chí đánh giá phải lượng hoá phù hợp với từng mục tiêu, lĩnh vực, địa bàn, đối tượng, điều kiện của bộ, ngành, địa phương. Các tiêu chí riêng có thể thay đổi linh hoạt, rõ ràng hơn và cần gắn với từng hoạt động PBGDPL cụ thể.

Tại Hội thảo, các đại biểu tham dự đã được nghe giới thiệu quá trình xây dựng và những nội dung cơ bản của dự thảo Báo cáo về phương pháp, cách thức đo lường, đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL tại Việt Nam, đồng thời thảo luận định hướng hoàn thiện dự thảo Báo cáo này; đề xuất, khuyến nghị cho Việt Nam về hoàn thiện phương pháp, cách thức đo lường, đánh giá hiệu quả hoạt động giáo dục và cung cấp thông tin pháp luật cho cộng đồng…
Nguồn: Báo điện tử Pháp luật Việt Nam