Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật tại Khánh Hòa

30/11/2022
Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật tại Khánh Hòa
Sáng 29/11, tại TP Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa), Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) dành cho tuyên truyền viên pháp luật.
Đồng chí Phan Hồng Nguyên - Phó Vụ trưởng Vụ PBGDPL, Bộ Tư pháp chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đồng chí Đặng Văn Khánh - Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa cùng các báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật trên địa bàn tỉnh.
Đồng chí Tô Thị Thu Hà - Trưởng phòng Phòng Quản lý công tác PBGDPL, Vụ PBGDPL đã giới thiệu khung mô hình PBGDPL ở cấp cơ sở và hướng dẫn sử dụng khung mô hình để tổ chức thực hiện một hoạt động PBGDPL. Trong đó, hướng dẫn quy trình triển khai công tác PBGDPL như: mục đích, yêu cầu của hoạt động PBGDPL; đối tượng cần PBGDPL; nội dung PBGDPL; chủ thể tổ chức; phương thức, hình thức PBGDPL; các nguồn lực đảm bảo (nhân lực, tài chính, cơ sở vật chất); cơ chế giám sát, đánh giá và rút kinh nghiệm. Bên cạnh đó, báo cáo viên cũng giới thiệu một số kỹ năng PBGDPL dành cho báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật.
Tại Hội nghị, đại diện Lãnh đạo Vụ PBGDPL, Bộ Tư pháp đã thông tin, trao đổi, giải đáp khó khăn, vướng mắc của các báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật dự Hội nghị trong quá trình tổ chức công tác PBGDPL tại cơ sở.
Sau buổi tập huấn, các báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật đã được trang bị, nâng cao kỹ năng xây dựng mô hình PBGDPL ở cơ sở và kỹ năng PBGDPL, từ đó có thể vận dụng hiệu quả vào việc thực hiện nhiệm vụ PBGDPL cho người dân ở địa phương, cơ sở. Ngoài ra, Hội nghị cũng là dịp để đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật nhìn lại việc thực hiện nhiệm vụ của mình, nêu cao trách nhiệm trong công tác PBGDPL, góp phần nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật trong nhân dân.

Kết thúc Hội nghị, đồng chí Phan Hồng Nguyên - Phó Vụ trưởng Vụ PBGDPL, Bộ Tư pháp tin tưởng và đề nghị các báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa trêe cơ sở những kiến thức, kỹ năng được tập huấn sẽ vận dụng hiệu quả vào quá trình thực hiện các hoạt động, nhiệm vụ PBGDPL tại đơn vị, địa phương nhằm góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền PBGDPL trong thời gian tới./.
Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật