Học viện Tư pháp: Trao Quyết định bổ nhiệm và bổ nhiệm lại viên chức giữ chức vụ lãnh đạo

06/01/2022
Học viện Tư pháp: Trao Quyết định bổ nhiệm và bổ nhiệm lại viên chức giữ chức vụ lãnh đạo
Chiều ngày 05/01, Giám đốc Học viện Tư pháp Nguyễn Xuân Thu đã trao Quyết định bổ nhiệm và bổ nhiệm lại viên chức giữ chức vụ lãnh đạo cho các viên chức.
Theo đó, Giám đốc Học viện Tư pháp đã trao Quyết định bổ nhiệm và bổ nhiệm lại cho các đồng chí sau:
Đồng chí Vũ Thị Hòa - Phó trưởng Khoa Đào tạo Luật sư được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng Khoa Đào tạo Luật sư;
Đồng chí Vũ Thị Thu Hiền – Quyền Giám đốc Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo;
Đồng chí Võ Xuân Cường – Phó trưởng Bộ môn Đào tạo Công chứng và các chức danh tư pháp khác thuộc Cơ sở Thành phố Hồ Chí Minh được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng Bộ môn Đào tạo Công chứng và các chức danh tư pháp khác thuộc Cơ sở Thành phố Hồ Chí Minh;
Đồng chí Nguyễn Thị An Na được bổ nhiệm lại giữ chức vụ Phó trưởng Bộ môn Kỹ năng tham gia giải quyết các vụ việc dân sự thuộc Khoa Đào tạo Luật sư.
Thay mặt Đảng ủy và Lãnh đạo Học viện Tư pháp, Giám đốc Nguyễn Xuân Thu chúc mừng các viên chức được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại giữ chức vụ lãnh đạo. Đồng chí khẳng định các đồng chí được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đều là các cán bộ đủ tiêu chuẩn về chuyên môn, năng lực và phẩm chất chính trị, nhận được sự tin tưởng, tín nhiệm cao trong quy trình bổ nhiệm. Đối với đồng chí Vũ Thị Hòa và đồng chí Vũ Thị Thu Hiền, Giám đốc Nguyễn Xuân Thu chúc các đồng chí ở cương vị Trưởng đơn vị nhanh chóng tiếp cận công việc, tiếp tục phát huy kinh nghiệm, chuyên môn, năng lực quản lý cùng với tập thể lãnh đạo đơn vị tiếp tục đóng góp vào sự phát triển chung của Học viện. Đối với đồng chí Võ Xuân Cường và đồng chí Nguyễn Thị An Na, Giám đốc Nguyễn Xuân Thu chúc các đồng chí quán xuyến công việc của bộ môn để duy trì tốt công tác, góp phần hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị.
Đồng chí Nguyễn Xuân Thu mong các đồng chí được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại tiếp tục tu dưỡng đạo đức, bản lĩnh và năng lực quản lý; học hỏi những người đi trước để tích lũy kinh nghiệm, vận dụng phù hợp trong công tác. Đặc biệt giữ vững tinh thần đoàn kết trong đơn vị, trong cơ quan, cùng nhau thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xây dựng Học viện Tư pháp ngày một tốt đẹp hơn.
Thay mặt các đồng chí nhận quyết định, Trưởng Khoa Đào tạo Luật sư Vũ Thị Hòa cảm ơn sự tin tưởng của Lãnh đạo Học viện Tư pháp, sự giúp đỡ, hỗ trợ của Lãnh đạo các đơn vị thuộc Học viện; đồng thời nhận thức rõ đây là những vị trí quan trọng, các đồng chí cam kết sẽ phấn đấu hoàn thiện bản thân, chung sức vượt qua khó khăn, đóng góp chung cho sự phát triển của Học viện.
Thanh Hương