Cục Công tác phía Nam tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năm 2021

31/12/2021
Cục Công tác phía Nam tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năm 2021
Thực hiện các quy định của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định số 60/2013/NĐ-CP ngày 19/06/2013 của Chính phủ quy định chi tiết khoản 3 Điều 63 của Bộ luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc, trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Tư pháp, ngày 29/12/2021, Cục Công tác phía Nam (CTPN) đã tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năm 2021
   Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thanh Bình – Bí thư Chi bộ, Cục trưởng Cục CTPN, đồng chí Trần Hoài Phú – Phó Cục trưởng, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Cục CTPN, đồng chí Vũ Quốc Doanh – Phó Cục trưởng Cục CTPN, cùng toàn thể công chức, viên chức, người lao động của đơn vị. 
 

   Sau khi nghe các báo cáo về kết quả công tác năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 của Cục CTPN và Công đoàn cơ sở, báo cáo tổng kết nhiệm kỳ của Ban Thanh tra nhân dân, thực hiện công khai các thông tin về tài chính theo quy định, Hội nghị đã trao đổi, thảo luận, đóng góp ý kiến về các  hoạt động của Cục và các tổ chức đoàn thể. Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, Lãnh đạo Cục CTPN đã lắng nghe tâm tư nguyện vọng, tiếp thu những ý kiến góp ý, đồng thời giải đáp thắc mắc cho công chức, viên chức, người lao động. Bên cạnh đó, Hội nghị đã bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ mới gồm 03 thành viên.
   Đặc biệt, tại Hội nghị đã tiến hành tổng kết công tác thi đua; thực hiện khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2021. Kết quả, Hội nghị đã thông qua Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Cục Công tác phía Nam năm 2021 với tỷ lệ 100% nhất trí.
    

   Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Thanh Bình – Cục trưởng Cục CTPN đã phát động phong trào thi đua năm 2022, kêu gọi toàn thể công chức, viên chức, người lao động của Cục CTPN tiếp tục nỗ lực, đồng lòng, nhất trí khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao./.
Thanh Lam