Tăng cường hợp tác với Tổ chức quốc tế về Luật Phát triển (IDLO) trong thực hiện Kế hoạch Chiến lược 2021-2024

24/11/2021
Tăng cường hợp tác với Tổ chức quốc tế về Luật Phát triển (IDLO) trong thực hiện Kế hoạch Chiến lược 2021-2024
Ngày 23/11, Hội nghị các quốc gia thành viên của Tổ chức quốc tế về Luật Phát triển (IDLO) đã diễn ra theo hình thức trực tiếp và trực tuyến. Đoàn đại biểu của Việt Nam do ông Nguyễn Hữu Huyên – Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế Bộ Tư pháp cùng với các thành viên đại diện của Vụ Pháp luật quốc tế, Bộ Tư pháp, Vụ Luật pháp và Điều ước quốc tế, Bộ Ngoại giạo tham gia Hội nghị theo hình thức trực tuyến tại điểm cầu của Bộ Tư pháp và đại diện Đại sứ quán Viêt Nam tại Italia tham dự trực tiếp tại Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế của Italia.
Năm 2021 là năm đầu tiên triển khai Kế hoạch Chiến lược giai đoạn 2021-2024, trong bối cảnh thế giới đang tiếp tục chịu ảnh hưởng và tác động to lớn của dịch Covid-10, IDLO bằng những nỗ lực của mình tiếp tục khẳng định được vai trò và cam kết của tổ chức có sứ mệnh đóng góp cho pháp quyền, công lý và phát triển bền vững. Những thành tựu nổi bật của IDLO được thể hiện trong những nỗ lực toàn cầu ứng phó với dịch Covid-19, hoàn thiện thể chế, tăng cường tiếp cận tư pháp, bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ, trẻ em gái cũng như ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo đảm quyền môi trường đối với người dân.
Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Hữu Huyên – Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Trưởng Đoàn Việt Nam đã chia sẻ những thông tin về các nỗ lực của Việt Nam trong việc thích ứng an toàn với dịch Covid-19, tăng cường thúc đẩy công tác hoàn thiện thể chế và thực hiện các chính sách hỗ trợ kịp thời cho người dân, đặc biệt những nhóm yếu thế, dễ bị tổn thương trong dịch bệnh Covid-19… Cùng với mong muốn hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm từ IDLO, ông Nguyễn Hữu Huyên cũng đề xuất IDLO sẽ quan tâm, phối hợp với những quốc gia đang phát triển như Việt Nam trong quá trình hoàn thiện pháp luật, nâng cao năng lực của hệ thống các cơ quan pháp luật và tư pháp, qua đó thúc đẩy sự phát triển công bằng, bao trùm và bền vững, đóng góp chung vào việc tiến trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững về hòa bình, công lý, thể chế mạnh mẽ (SDG16) và hành động khẩn cấp để chống lại biến đổi khi hậu và tác động của nó (SDG13).

Kế hoạch Chiến lược giai đoạn 2021-2024 của IDLO xác định Tầm nhìn: Một thế giới mà mỗi người được sống trong phẩm giá và bình đẳng theo nguyên tắc pháp quyền và Sứ mệnh: Nỗ lực cho hệ thống tư pháp lấy con người là trung tâm và thúc đẩy pháp quyền nhằm phát triển bền vững và xây dựng xã hội hòa bình, phát triển.
Cùng với quản trị tốt, xây dựng và củng cố năng lực cho hệ thống tư pháp, các hành động để ứng phó với biến đổi khí hậu, trong đó đề cao quyền về môi trường đang trở thành vấn đề mới được quan tâm trong Kế hoạch Chiến lược giai đoạn 2021-2024. Tháng 10/ 2021, IDLO đã công bố Báo cáo nghiên cứu chính sách về vấn đề tư pháp môi trường – cách tiếp cận pháp quyền cho các hành động chống biến đổi khí hậu, trong đó đưa ra các khuyến nghị về tăng cường trao quyền cho cộng đồng và người dân; đầu tư vào việc hoàn thiện thể chế lấy con người làm trung tâm để thúc đẩy các quyền; khai thác các khả năng tác động tiềm năng của pháp luật để giải quyết các các động đan xen của biến đổi khí hậu; và huy động được sự tham gia cũng như các nguồn lực cho các hành động chống biến đổi khí hậu. Với vai trò là thành viên Hội đồng tư vấn của IDLO, TS Hoàng Ly Anh - Trường Đại học Luật Hà Nội đã tham gia các đề xuất cho việc hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu chính sách.
Vụ Hợp tác quốc tế