Cho ý kiến về Dự thảo Đề án” Tiếp tục xây dựng Trường trọng điểm đào tạo cán bộ về pháp luật"

24/11/2021
Cho ý kiến về Dự thảo Đề án” Tiếp tục xây dựng Trường trọng điểm đào tạo cán bộ về pháp luật"
Sáng 23/11, Trường Đại học Luật Hà Nội đã phối hợp với Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh tổ chức Buổi làm việc trực tuyến để cho ý kiến thống nhất về Dự thảo Đề án” Tiếp tục xây dựng Trường Đại học Luật Hà Nội và Trường Đại học Luật TP Hồ Chí Minh thành trường trọng điểm đào tạo cán bộ về pháp luật".

Tham dự cuộc họp về phía Trường Đại học Luật Hà Nội có TS. Chu Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội đồng Trường; TS. Đoàn Trung Kiên, Hiệu trưởng; Các Phó Hiệu trưởng: PGS.TS. Vũ Thị Lan Anh, TS. Lê Đình Nghị, PGS. TS Tô Văn Hòa cùng lãnh đạo các đơn vị, chuyên viên là thành viên của ban soạn thảo, tổ biên tập. Về phía Trường Đại học Luật TP.HCM có PGS.TS. Trần Hoàng Hải, quyền Hiệu trưởng, PGS.TS. Vũ Văn Nhiêm, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường, PGS.TS. Bùi Xuân Hải, Phó Hiệu trưởng, TS. Lê Trường Sơn, Phó Hiệu trưởng cùng lãnh đạo các đơn vị là thành viên của tổ công tác.

Mở đầu, Hiệu trưởng Đoàn Trung Kiên tuyên bố lý do, nội dung chương trình, giới thiệu thành viên báo cáo tình hình thực hiện Đề án” Tiếp tục xây dựng Trường ĐHLHN thành trường trọng điểm đào tạo về pháp luật". Tại cuộc họp các nội dung được trao đổi thảo luận chi tiết về: Bối cảnh và nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực; Tình hình thực hiện dựa trên cơ sở báo cáo số 13 của Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp; Mục tiêu và phương pháp để đưa ra hướng giải quyết chung.

Hai trường đang cùng nhau nỗ lực đẩy nhanh tiến độ xây dựng Dự thảo Đề án để tiếp tục duy trì vị trí, vai trò là hai cơ sở đào tạo, nghiên cứu về pháp luật hàng đầu tại Việt Nam; đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang bị hiện đại, tiên tiến và có những sửa đổi, bổ sung phù hợp với bối cảnh phát triển của pháp luật tại Việt Nam.

Phát biểu kết luận tại Buổi làm việc, TS. Đoàn Trung Kiên, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội cho rằng hai Trường cần tiếp thu đầy đủ các ý kiến phát biểu tại cuộc họp, chủ động hoàn thiện Dự thảo để kịp tiến độ báo cáo Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tư pháp.


hlu.edu.vn