20 trợ giúp viên pháp lý và 10 luật sư nhiều vụ thành công nhất

02/09/2021
20 trợ giúp viên pháp lý và 10 luật sư nhiều vụ thành công nhất
Trong những năm qua, công tác trợ giúp pháp lý đã ngày càng khẳng định được vị thế, vai trò của mình trong đời sống xã hội, góp phần không nhỏ trong việc bảo vệ công lý, bảo đảm nguyên tắc và nâng cao chất lượng tranh tụng trong xét xử, từng bước tạo được uy tín và niềm tin của người dân vào tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý, người thực hiện trợ giúp pháp lý.
Đặc biệt, sau gần 03 năm triển khai Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017, các Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước đã tập trung nguồn lực vào thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý, đặc biệt là vụ việc tham gia tố tụng. Vì vậy, số lượng vụ việc tham gia tố tụng tăng, chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý ngày càng cao. Nhiều vụ việc tham gia tố tụng mà quan điểm bào chữa, bảo vệ cho người được trợ giúp pháp lý của Trợ giúp viên pháp lý, luật sư thực hiện trợ giúp pháp lý được các cơ quan tiến hành tố tụng chấp nhận, được tuyên mức án nhẹ hơn hoặc chuyển tội danh, thay đổi khung hình phạt thấp hơn so với mức đề nghị của Viện Kiểm sát, thậm chí được vô tội đã góp phần bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người được trợ giúp pháp lý.
Để xác định vụ việc tham gia tố tụng thành công, hiệu quả, thời gian qua, Cục Trợ giúp pháp lý đã đưa ra các tiêu chí để Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh/thành phố thực hiện báo cáo, thống kê vụ việc tham gia tố tụng thành công, hiệu quả (Công văn số 427/CTGPL-TC&QLCL ngày 16/10/2020 và Công văn số 98/CTGPL-TC&QLCL ngày 16/3/2021). Theo đó, tính từ ngày 01/01/2018 (thời điểm Luật TGPL năm 2017 có hiệu lực) đến ngày 31/12/2020, toàn quốc có 10.384 vụ việc thành công, hiệu quả (chiếm khoảng 25% tổng số vụ việc tham gia tố tụng), trong đó số vụ việc tham gia tố tụng thành công, hiệu quả do Trợ giúp viên pháp lý thực hiện là 8.602 vụ việc (chiếm 83%), do luật sư ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý với Trung tâm TGPL nhà nước thực hiện là 1.782 vụ việc (chiếm 17%). Cục Trợ giúp pháp lý tổng hợp danh sách 20 Trợ giúp viên pháp lý và 10 luật sư ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý có nhiều vụ việc tham gia tố tụng thành công, hiệu quả nhất trong 03 năm thực hiện Luật Trợ giúp pháp lý (từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/12/2020), gồm những ông/bà có tên sau đây:
I. DANH SÁCH 20 TRỢ GIÚP VIÊN PHÁP LÝ CÓ SỐ VỤ VIỆC THAM GIA TỐ TỤNG THÀNH CÔNG, HIỆU QUẢ NHIỀU NHẤT
STT Họ và tên Đơn vị Giới tính Dân tộc Số năm bổ nhiệm Số vụ việc TGTT thành công, hiệu quả kết thúc từ 01/01/2018-31/12/2020 Số vụ việc TGTT kết thúc từ 01/01/2018-31/12/2020
1 Trợ giúp viên pháp lý Lê Thị Diệu Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh Điện Biên Nữ Kinh 10 115 177
2 Trợ giúp viên pháp lý Nguyễn Công Hưởng Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh Lai Châu Nam Kinh 12 90 219
3 Trợ giúp viên pháp lý Phạm Văn Hà Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh Nghệ An Nam Kinh 11 85 88
4 Trợ giúp viên pháp lý Nguyễn Thị Nga Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh Lai Châu Nữ Kinh 10 82 109
5 Trợ giúp viên pháp lý Cầm Kim Loan Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh Sơn La Nữ Thái > 12 81 156
6 Trợ giúp viên pháp lý Nguyễn Thị Quỳnh Trang Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh Nghệ An Nữ Kinh 7 78 192
7  Trợ giúp viên pháp lý Lê Văn Lý Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh Nghệ An Nam Kinh 8 77 135
8 Trợ giúp viên pháp lý Nguyễn Thanh Giang Trung tâm TGPL nhà nước TP HCM Nam Kinh 7 72 72
9 Trợ giúp viên pháp lý Nguyễn Thị Thảo Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh Cao Bằng Nữ Tày 4 68 83
10 Trợ giúp viên pháp lý Phạm Công Minh Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh 10 66 110
11 Trợ giúp viên pháp lý Trần Đồng Minh
Ngọc Kim Khánh
Trung tâm TGPL nhà nước TP HCM Nữ Kinh 5 64 64
12 Trợ giúp viên pháp lý Nguyễn Thái Quỳnh Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh Nghệ An Nam Kinh 11 64 172
13 Trợ giúp viên pháp lý Vũ Thanh Thuỷ Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh Tuyên Quang Nữ Kinh >13 63 97
14 Trợ giúp viên pháp lý Nguyễn Văn Thăng Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh Tuyên Quang Nam Tày >10 61 135
15 Trợ giúp viên pháp lý Hoàng Thị Diệp Hảo Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh Cao Bằng Nữ Tày 4 59 71
16 Trợ giúp viên pháp lý Nguyễn Hữu Huệ Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh 9 58 86
17 Trợ giúp viên pháp lý Trần Thị Sáu Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh Điện Biên Nữ Kinh 9 56 138
18 Trợ giúp viên pháp lý Nguyễn Kim Tuyến Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh Tuyên Quang Nữ Kinh >6 54 82
19 Trợ giúp viên pháp lý Phạm Quang Long Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh Đắk Nông Nam Kinh 8 54 116
20 Trợ giúp viên pháp lý Trần Thị Hợi Trung tâm TGPL nhà nước TP HCM Nữ Kinh 5 53 53

II. DANH SÁCH 10 LUẬT SƯ KÝ HỢP ĐỒNG THỰC HIỆN TRỢ GIÚP PHÁP LÝ CÓ SỐ VỤ VIỆC THAM GIA TỐ TỤNG THÀNH CÔNG, HIỆU QUẢ NHIỀU NHẤT
 
STT Họ và tên Đơn vị ký hợp đồng thực hiện TGPL Giới tính Số năm cộng tác với trợ giúp pháp lý Số vụ việc TGTT thành công, hiệu quả kết thúc từ 01/01/2018 -31/12/2020 Số vụ việc TGTT kết thúc từ 01/01/2018-31/12/2020
1 Luật sư Phùng Việt Hoa Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh Điện Biên Nam 2 53 156
2 Luật sư Nguyễn Ninh Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh Phú Yên Nam 7 52 169
3 Luật sư Đàm Mạnh Hùng Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh Sơn La Nam 3 50 127
4 Luật sư Nguyễn Tiến Thịnh Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh Đắk Lắk Nam 5 40 107
5 Luật sư Phan Văn Nhật Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh Lai Châu Nam 2 37 84
6 Luật sư Cao Xuân Bé Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh Hà Giang Nam 8 36 77
7 Luật sư Pờ Go Lòong Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh Điện Biên Nam 2 34 152
8 Luật sư Bùi Đình Minh Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh Điện Biên Nam 2 34 111
9 Luật sư Hoàng Tiến Ngọ Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh Điện Biên Nam 2 34 93
10 Luật sư Nguyễn Thành Đá Trung tâm TGPL nhà nước TP Đà Nẵng Nam 11 31 67
 
CỤC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ