Trường ĐH Luật Hà Nội: Nhiều kết quả nổi bật trong đợt thi đua chào mừng 76 năm Ngày truyền thống Ngành

26/08/2021
Trường ĐH Luật Hà Nội: Nhiều kết quả nổi bật trong đợt thi đua chào mừng 76 năm Ngày truyền thống Ngành
Chào mừng 76 năm Ngày truyền thống Ngành Tư pháp, Trường Đại học Luật Hà Nội đã nỗ lực tập trung thực hiện thắng lợi mục tiêu kép: Vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn vừa đảm bảo an toàn tuyệt đối trong công tác phòng, chống dịch Covid-19

 

Thực hiện Kế hoạch phát động đợt thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp và Ngày Pháp luật nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (ban hành kèm Quyết định số 1000/QĐ-BTP ngày 14 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp) và Kế hoạch số 2761/KH-BTP ngày 13 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp Việt Nam (28/8/1945-28/8/2021), Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 2255/KH-ĐHLHN ngày 29/6/2021 về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng đợt thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống Ngành tư pháp. Thực hiện chủ trương này, Ban giám hiệu Nhà trường phối hợp với Đảng uỷ, các tổ chức chính trị - xã hội trong Trường khẩn trương triển khai việc phổ biến, quán triệt và chỉ đạo 26 đơn vị thuộc Trường cùng toàn thể 489 viên chức, người lao động tập trung thực hiện thắng lợi mục tiêu kép là: Vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn vừa đảm bảo an toàn tuyệt đối trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.
Một trong những kết quả nổi bật mà Trường đạt được trong thời gian hưởng ứng đợt thi đua cao điểm và thực hiện Kế hoạch chào mừng 76 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp là về công tác chuyên môn. Trong điều kiện vừa phải thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch Covid-19 theo khuyến cáo, quy định của Chính phủ, Bộ Y tế và địa phương vừa đảm bảo kế hoạch giảng dạy, đào tạo không bị gián đoạn Lãnh đạo Trường đã chỉ đạo rốt ráo các đơn vị khẩn trương chuyển đổi trạng thái, linh hoạt trong việc vận dụng phương thức giảng dạy: chuyển từ giảng dạy tập trung sang hình thức giảng dạy trực tuyến. Do vậy trong thời gian này Nhà trường đã đảm bảo thực hiện đúng kế hoạch giảng dạy cho hơn 12.000 sinh viên tất cả các bậc, hệ đào tạo của Trường. Việc tổ chức thi kết thúc học phần để đánh giá người học được theo hình thức nộp tiểu luận kết hợp thi vấn đáp trực tuyến được đánh giá là phù hợp, đảm bảo tính khách quan, công bằng.

Công tác tuyển sinh hệ đại học chính quy văn bằng thứ nhất (Khoá 46) đạt nhiều kết quả khả quan: riêng đối với hình thức xét tuyển thông qua kết quả học bạ trung học phổ thông Trường đã xác nhận thí sinh đủ điểm trúng tuyển là 1298 thí sinh từ các trường THPT chuyên/ năng khiếu, 452 thí sinh từ các trường THPT khác và 98 thí sinh đủ điểm trúng tuyển theo học chương trình đào tạo liên kết với Đại học Arizona, Hoa Kỳ. Đối với diện xét tuyển thẳng đối tượng là học sinh giỏi Quốc gia, ưu tiên xét tuyển, tuyển thẳng diện 30a phải bổ sung kiến thức: đã xét tuyển được 83 thí sinh, ưu tiên xét tuyển 02 thí sinh. Các thí sinh xét tuyển cũng được tạo điều kiện nộp hồ sơ trực tuyến hoặc thông qua đường bưu điện để đảm bảo công tác phòng, chống dịch.
Trong điều kiện dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ngày 03/7/2021 Trường Đại học Luật Hà Nội đã tổ chức thành công kỳ thi tuyển sinh cao học đợt 1, xét tuyển nghiên cứu sinh năm 2021 cả về công tác chuyên môn và công tác phòng, chống dịch Covid-19. Kết quả Trường đã tuyển được 307 thí sinh trúng tuyển cao học, 08 thí sinh trúng tuyển nghiên cứu sinh đợt 1/2021.
Nhà trường đã hoàn thành việc rà soát, đánh giá, cập nhật và sửa đổi 05/06 chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Luật, ngành Luật chất lượng cao, ngành luật dành cho cán bộ pháp chế bộ, ngành; ngành Luật thương mại quốc tế và ngành Luật kinh tế.
Về công tác nghiên cứu khoa học: Trường đã tổ chức thành công Tuần lễ Nghiên cứu khoa học năm 2021, kỷ niệm 5 năm Tuần lễ nghiên cứu khoa học (2017-2021): Tiếp nối thành công của 04 năm liên tiếp tổ chức Tuần lễ nghiên cứu khoa học, trong bối cảnh tiếp tục chịu ảnh hưởng của Đại dịch Covid, Trường đã tổ chức Tuần lễ nghiên cứu khoa học năm 2021 với những thay đổi phù hợp về phương thức, (kết hợp trực tiếp và trực tuyến) với nhiều hoạt động nổi bật như: tổ chức các hội thảo trọng điểm cấp Trường trong đó nổi bật có Hội thảo khoa học trọng điểm cấp Trường “Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII và những vấn đề đặt ra cho việc xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa Việt Nam”; ra mắt trang trọng và ý nghĩa Diễn đàn Luật học và Phát triển thường niên với mong muốn xây dựng khuôn khổ để các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu, quản lý, xây dựng chính sách… trao đổi các ý tưởng khoa học và ứng dụng trong thực tiễn; Tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động nghiên cứu khoa học năm 2020

Công bố và ra mắt 10 nhóm nghiên cứu đầu tiên của Trường.
Bảo vệ thành công thuyết minh nhiệm vụ khoa học cấp Bộ năm 2022 về “ Các giải pháp kiểm soát, nâng cao chất lượng đào tạo luật của Trường Đại học Luật Hà Nội đáp ứng yêu cầu xây dựng trường trọng điểm về đào tạo pháp luật trong bối cảnh hiện nay”
Về công tác xây dựng thể chế: Hướng tới việc hoàn thiện quy định, quy chế nội bộ để làm cơ sở cho việc triển khai nhiều hoạt động chuyên môn đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành Nhà trường đã ban hành Kế hoạch triển khai xây dựng thể chế nội bộ; phát động Kế hoạch thi đua khen thưởng theo chuyên đề xây dựng thể chế nội bộ. Trong hơn 02 tháng phát động việc xây dựng Quy chế nội bộ Trường đã ban hành được 62 Quy chế, thể chế nội bộ, kết quả cụ thể như sau:
Thực hiện chỉ đạo của Hiệu trưởng, các đơn vị thuộc Trường đã khẩn trương xây dựng Quy định về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và hoạt động của đơn vị. Kết quả đã có 25/26 đơn vị đã hoàn thành việc xây dựng, trình Hiệu trưởng ký ban hành, trong đó có nhiều đơn vị lần đầu được quy định chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức như: Phòng Đào tạo đại học, Phân hiệu Trường tại Đắk Lắk.
Một số quy chế quan trọng được ban hành, có ý nghĩa lớn trong việc phát triển Trường: Quy chế tài chính, Quy chế thi đua khen thưởng, Quy chế đào tạo đại học, Quy chế đào tạo tiến sĩ, Quy định về chế độ làm việc của giảng viên cơ hữu…
Về công tác phòng, chống dịch Covid-19: Thực hiện chỉ đạo của Hiệu trưởng, các đơn vị, cá nhân, đặc biệt là đầu mối Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 căn cứ tình hình thực tế dịch bệnh đã tham mưu, trình Hiệu trưởng ký ban hành 04 Kế hoạch phòng chống dịch của Trường cùng 23 Thông báo khác nhau hướng dẫn, quy định thực hiện công tác phòng, chống dịch của Trường.
Trường đã ban hành 02 Kịch bản phòng chống Covi-19 tại Trường Đại học Luật Hà Nội. Nhà trường hiện đang thực hiện nghiêm Công văn số 6666/BYT-MT ngày 16 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế nhằm triển khai thành lập các Tổ an toàn Covid của các đơn vị thuộc Trường đồng thời yêu cầu viên chức, người lao động ký cam kết tuân thủ các qui định, hướng dẫn về phòng, chống dịch COVID-19 với người sử dụng lao động (theo mẫu)
Trong suốt thời gian dịch bệnh được phát hiện trong cộng đồng Nhà trường đã thực hiện nghiêm túc công tác tuyên truyền về mức độ nguy hiểm của dịch và các biện pháp phòng, tránh đồng thời triển khai nghiêm túc, thường xuyên các biện pháp vệ sinh, khử khuẩn. Các biện pháp rà soát, yêu cầu tự cách ly chủ động đối với các đối tượng tiếp xúc gần với người nghị nhiễm F2, F3 theo đúng quy định và hướng dẫn của Bộ Y tế. Duy trì việc lập chốt tại khu vực ra vào triển khai việc khai báo thông tin, đo thân nhiệt đối với khách đến liên hệ làm việc tại Trường.
Công tác tiêm chủng vắc xin Covid-19: được Lãnh đạo Nhà trường đặc biệt quan tâm; thông qua nhiều kênh khác nhau như: Bộ Tư pháp, Sở Y tế Hà Nội, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Nhà trường đã bố trí hoàn thành tiêm mũi 1 cho 378 viên chức, người lao động (là những người đủ điều kiện về dịch tễ, tình nguyện đăng ký tiêm) được tiêm phòng, chiếm tỷ lệ 77,03%. Hiện nay Trường đã và đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan để tiêm mũi 2 cho viên chức, người lao động theo quy định.
Phát huy truyền thống tương thân, tương ái, hỗ trợ và chia sẻ: Lãnh đạo Trường thường xuyên khuyến khích, phát động, hưởng ứng nhiều hoạt động ủng hộ công tác phòng, chống dịch như: Phát động viên chức, người lao động Nhắn tin…ủng hộ Quỹ vắc xin; ủng hộ tổng số tiền lên tới 420 triệu đồng qua nhiều kênh khác nhau như Công đoàn Bộ Tư pháp, các địa phương: Bắc Ninh, Bắc Giang, một số tỉnh phía Nam và Trường Đại học Y Hà Nội; hỗ trợ số tiền trên 400 triệu đồng cho các lưu học sinh Lào, Campuchia và 366 sinh viên chính quy văn bằng 1 của Trường từ đang tạm trú tại Hà Nội, Đắk Lắk trong thời gian giãn cách xã hội.
Bên cạnh đó, để chung tay hỗ trợ người học và gia đình vượt qua khó khăn trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 Nhà trường đã quyết định không tăng học phí đối với tất cả chương trình đào tạo trong năm học 2021-2022, chấp nhận giảm nguồn thu sự nghiệp lên tới gần 20 tỷ đồng.
 


baophapluat.vn