Tọa đàm trực tuyến của Tổ Thư ký giúp việc Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trung ương

26/08/2021
Tọa đàm trực tuyến của Tổ Thư ký giúp việc Hội đồng phối hợp  phổ biến, giáo dục pháp luật trung ương
Sáng ngày 24/8/2021, Tổ Thư ký giúp việc Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) trung ương đã tổ chức Tọa đàm trực tuyến để cho ý kiến về nội dung Phiên họp lần thứ nhất của Hội đồng sau khi được kiện toàn theo Quyết định số 21/2021/QĐ-TTg ngày 21/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ với sự tham dự của 17/21 thành viên Tổ Thư ký. Đồng chí Lê Vệ Quốc, Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp (Tổ trưởng Tổ Thư ký) chủ trì Tọa đàm. Tại Tọa đàm, đồng chí Phan Hồng Nguyên, Phó Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp (Tổ phó Tổ Thư ký) đã trình bày những nội dung cơ bản của dự thảo 04 tài liệu dự kiến xin ý kiến các thành viên Hội đồng tại Phiên họp lần thứ nhất: (i) Dự thảo Báo cáo của Bộ Tư pháp về kết quả công tác PBGDPL từ năm 2013 đến tháng 6/2021; phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2021 và năm 2022; ii) Dự thảo Quy chế hoạt động Hội đồng; (iii) Dự thảo Kế hoạch hoạt động của Hội đồng những tháng cuối năm 2021; (iv) Dự thảo Quyết định phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng.
Phát biểu tại Tọa đàm, các thành viên Tổ Thư ký đánh giá cao Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật - Thường trực Tổ Thư ký đã xây dựng tài liệu công phu, đầy đủ, trách nhiệm; tổ chức kịp thời Tọa đàm bằng hình thức trực tuyến để chuẩn bị nội dung, điều kiện tổ chức Phiên họp lần thứ nhất của Hội đồng. Các thành viên Tổ Thư ký đã có nhiều ý kiến góp ý trách nhiệm, tâm huyết đối với các dự thảo tài liệu. Một số ý kiến đề nghị bổ sung thêm thông tin vào dự thảo Báo cáo để tạo điểm nhấn, minh chứng cho những kết quả công tác PBGDPL đã đạt được thời gian vừa qua; bổ sung một số nội dung trong dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng. Về phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2021, các ý kiến đề nghị cần tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số để đáp ứng yêu cầu của công tác PBGDPL và tình hình diễn biến dịch bệnh Covid-19 phức tạp hiện nay; rà soát, sửa đổi, bổ sung quy định của pháp luật về kinh phí bảo đảm cho công tác PBGDPL; nghiên cứu, thay đổi cách thức kiểm tra của Hội đồng từ trực tiếp sang hình thức trực tuyến, thông qua báo cáo trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp; chú trọng công tác truyền thông chính sách pháp luật về những lĩnh vực “nóng” từ khâu đề xuất chính sách và soạn thảo văn bản.
Kết luận Tọa đàm, đồng chí Lê Vệ Quốc đánh giá cao chất lượng các ý kiến tại Tọa đàm và đề nghị Thường trực Tổ Thư ký tiếp thu các ý kiến góp ý để tiếp tục hoàn thiện các dự thảo tài liệu phục vụ Phiên họp lần thứ nhất của Hội đồng. Về nhiệm vụ những tháng cuối năm 2021, đồng chí nhấn mạnh cần tham mưu Hội đồng tập trung vào một số nhiệm vụ: (i) Tăng cường ứng dụng thông tin trong công tác PBGDPL trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, điểm nhấn là khai trương Cổng Thông tin điện tử PBGDPL dùng chung toàn quốc nhân dịp Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2021; (ii) Tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác PBGDPL và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về kinh phí cho công tác PBGDPL nói chung và hoạt động của Hội đồng nói riêng; (iii) Tăng cường truyền thông chính sách pháp luật về những vấn đề “nóng”, mang tính liên ngành được dư luận xã hội quan tâm, trọng tâm là chính sách, pháp luật dự kiến sửa đổi, bổ sung trong văn bản luật để tháo gỡ khó khăn cho đầu tư, kinh doanh, hỗ trợ phòng, chống Covid-19; (iv) Giải pháp để đẩy mạnh PBGDPL trên các phương tiện thông tin đại chúng, truyền thông; (v) Tăng cường sự phối hợp giữa các thành viên Hội đồng, các bộ, ngành, đoàn thể ở trung ương và giữa các bộ, ngành, đoàn thể ở trung ương với địa phương trong công tác PBGDPL.
Trong thời gian tới, bên cạnh tổ chức các cuộc họp bằng hình thức trực tiếp, Tổ Thư ký sẽ tiếp tục tổ chức các cuộc họp bằng hình thức trực tuyến nhằm tăng cường chất lượng, đa dạng các hình thức họp; đồng thời Tổ Thư ký sẽ có các hoạt động thiết thực để tham mưu Hội đồng thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao./.
Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật