Bộ Tư pháp bổ nhiệm Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hà Tĩnh

14/08/2019
Bộ Tư pháp bổ nhiệm Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hà Tĩnh
Ngày 13/8/2019, Tổng cục THADS đã tổ chức công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp bổ nhiệm Cục trưởng Cục THADS tỉnh Hà Tĩnh. Tham dự buổi Lễ có đồng chí Mai Lương Khôi, Tổng cục trưởng Tổng cục THADS; đồng chí Phạm Thành Trung, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ; đại diện Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và đại diện các cơ quan Ban, Ngành có liên quan của tỉnh Hà Tĩnh.
Tại buổi Lễ, thừa ủy quyền Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Tổng cục trưởng Tổng cục THADS Mai Lương Khôi đã công bố và trao quyết định bổ nhiệm ông Văn Đình Minh giữ chức vụ Cục trưởng Cục THADS tỉnh Hà Tĩnh.
Nhân sự kiện này, Tổng cục trưởng Mai Lương Khôi đã thay mặt Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp, Lãnh đạo Bộ Tư pháp và Lãnh đạo Tổng cục THADS cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và sự phối hợp của các cơ quan có liên quan đối với công tác THADS tại địa phương, đồng thời ghi nhận những kết quả đạt được trong thời gian qua của các cơ quan THADS tỉnh Hà Tĩnh đã góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương, khẳng định sự phát triển lớn mạnh của cơ quan THADS tỉnh Hà Tĩnh nói riêng và Hệ thống THADS nói chung.
Phát biểu tại buổi Lễ, Tổng cục trưởng cũng đề nghị tập thể Lãnh đạo Cục THADS tỉnh Hà Tĩnh, Lãnh đạo các đơn vị thuộc Cục và các Chi cục THADS trực thuộc tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, cùng nhau xây dựng các cơ quan THADS tỉnh Hà Tĩnh thật sự trong sạch, vững mạnh, toàn diện; tranh thủ tốt sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, của Ban Chỉ đạo THADS trong quá trình triển khai, thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhất là trong chỉ đạo giải quyết các vụ án phức tạp, kéo dài, các vụ án lớn, án tham nhũng, thu hồi tiền, tài sản cho nhà nước, án liên quan đến tín dụng, ngân hàng. Phối hợp thường xuyên, kịp thời, chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc, các Sở, Ban, Ngành, cấp ủy, chính quyền các huyện, thị, thành phố thuộc tỉnh, nhất là cơ quan Tòa án, Viện kiểm sát, Công an trên địa bàn trong công tác THADS.
Tổng cục trưởng Mai Lương Khôi tin rằng ông Văn Đình Minh trên cương vị công tác mới tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm để thực hiện đạt chỉ tiêu mà Quốc hội, Bộ Tư pháp giao.
Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Cục trưởng Cục THADS tỉnh Hà Tĩnh chia sẻ vinh dự khi được giao trọng trách mới; đồng thời hứa nỗ lực, cố gắng phấn đấu cùng tập thể lãnh đạo Cục THADS tỉnh Hà Tĩnh, lãnh đạo các đơn vị thuộc Cục và các Chi cục THADS trực thuộc phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Quốc hội và Bộ trưởng Bộ Tư pháp giao cho.
Trong buổi Lễ, Tổng cục trưởng Mai Lương Khôi cũng thông báo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc điều động ông Nguyễn Văn Cường, Cục trưởng Cục THADS tỉnh Hà Tĩnh về công tác tại Sở Tư pháp tỉnh Hà Tĩnh.