Đoàn công tác của nước Cộng hòa An-giê-ri làm việc tại Bộ Tư pháp Việt Nam về hoạt động công chứng

03/07/2019
Đoàn công tác của nước Cộng hòa An-giê-ri làm việc tại Bộ Tư pháp Việt Nam về hoạt động công chứng
Ngày 01/7, tại Bộ Tư pháp, Đoàn công tác của nước Cộng hòa An-giê-ri đã có buổi tọa đàm với Cục Bổ trợ tư pháp và một số đơn vị có liên quan về hoạt động công chứng. Bà Đỗ Hoàng Yến Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp - Bộ Tư pháp Việt Nam và ông Jaouder Abdellatif Mahmoud - Vụ trưởng Vụ Hợp tác pháp luật và tư pháp - Bộ Tư pháp An-giê-ri cùng chủ trì tọa đàm.

Tại buổi tọa đàm, bà Đỗ Hoàng Yến cho biết, tính đến hết năm 2018, ở Việt Nam có 1.026 tổ chức hành nghề công chứng với 2574 công chứng viên, bao gồm 125 Phòng công chứng (có 406 công chứng viên) và 901 Văn phòng công chứng (có 2168 công chứng viên). Số Phòng công chứng đã được chuyển đổi thành Văn phòng công chứng là 14. Bà cũng cho biết thêm, việc quản lý nhà nước về công chứng trong thời gian đã được chú trọng và tăng cường. Song song với việc đào tạo thì việc bồi dưỡng nghiệp vụ cho công chứng viên được Bộ Tư pháp thực hiện đồng bộ. Ở Việt Nam, Học viện Tư pháp – đơn vị thuộc Bộ Tư pháp được giao nhiệm vụ đào tạo và bồi dưỡng nghề công chứng. Tính đến nay, Học viện đã tổ chức được 30 khóa đào tạo nghề công chứng và 6 khóa bồi dưỡng nghề công chứng cho đối tượng được miễn đào tạo nghề công chứng.
 

Cũng trong khuôn khổ buổi tọa đàm, Đoàn Bộ Tư pháp An-gie-ri đã cung cấp thông tin, trao đổi kinh nghiệm về các quy định của pháp luật và kinh nghiệm quản lý nhà nước, quản lý tổ chức xã hội – nghề nghiệp đối với công chứng viên, tổ chức hành nghề công chứng. Trên cơ sở đó, các đại biểu đã tập trung thảo luận về các nội dung như: Các văn bản pháp luật về công chứng hiện hành; kinh nghiệm quản lý nhà nước về công chứng; vai trò của tổ chức xã hội – nghề nghiệp; cơ sở dữ liệu, chia sẻ thông tin trong hoạt động công chứng; kinh nghiệm xử lý những khó khăn, vướng mắc trong hành nghề công chứng, quản lý nhà nước và hoạt động của tổ chức xã hội – nghề nghiệp đối với công chứng viên và các định hướng về công chứng trong thời gian tới của An-gie-ri.
An Như – Trung tâm Thông tin