Tập huấn chuyên sâu về xử phạt vi phạm hành chính cho các tỉnh miền núi phía Bắc

03/07/2019
Tập huấn chuyên sâu về xử phạt vi phạm hành chính  cho các tỉnh miền núi phía Bắc
Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2019 của Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, trong các ngày 27-28/6/2019 đơn vị đã tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên sâu về xử phạt vi phạm hành chính tại tỉnh Cao Bằng nhằm nâng cao chuyên môn nghiệp vụ về thực thi pháp luật xử phạt vi phạm hành chính cho các cán bộ làm công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính.
Hội nghị tập huấn có khoảng 150 người là các cán bộ có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong phạm vi 05 tỉnh Cao Bằng, Tuyên Quang, Hà Giang, Bắk Kạn và Lạng Sơn. Tham gia giảng dạy tại hội nghị tập huấn này là các chuyên gia am hiểu về pháp luật xử lý vi phạm hành chính. Nội dung của Hội nghị tập huấn nhằm tăng cường các kiến thức chuyên môn sâu về xử phạt vi phạm hành chính và tạo điều kiện cho các cán bộ có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trực tiếp trao đổi và được giải đáp các vấn đề vướng mắc trong quá trình triển khai thi hành xử phạt vi phạm hành chính trên địa bàn địa phương mình quản lý đối với các chuyên gia trong lĩnh vực xử phạt vi phạm hành chính.
Qua công tác khảo sát chất lượng tập huấn và nội dung trao đổi tại hội nghị, tất cả các học viên đều cảm nhận thấy chương trình hội nghị tập huấn chuyên sâu về xử phạt vi phạm hành chính là rất thiết thực, đáp ứng được nhu cầu của các cán bộ có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính và mong muốn Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật sẽ tổ chức nhiều hơn nữa các hội nghị tập huấn chuyên sâu về nghiệp vụ xử phạt vi phạm hành chính mang tính chất cầm tay chỉ việc như hội nghị này để cho các cán bộ có thẩm quyền xử phạt nâng cao chuyên môn nghiệp vụ góp phần hạn chế việc khiếu nại, khiếu kiện trong quá trình thực thi công vụ./.
Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật