Hải Phòng cần tập trung cao độ xử lý những vụ việc có giá trị thi hành lớn

04/07/2018
Hải Phòng cần tập trung cao độ xử lý những vụ việc có giá trị thi hành lớn
Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Lê Thành Long, chiều 2/7 tại trụ sở Cục Thi hành án dân sự (THADS) TP Hải Phòng, Tổng cục THADS đã tổ chức buổi làm việc với các cơ quan THADS trên địa bàn TP Hải Phòng để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo chuyển biến đột phá trong kết quả thi hành án về giá trị trong những tháng cuối năm, góp phần bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ toàn quốc được giao năm 2018. Chủ trì buổi làm việc, Q.Tổng cục trưởng Tổng cục THADS Mai Lương Khôi đã nhấn mạnh yêu cầu Hải Phòng cần lập kế hoạch cho từng tuần và tập trung cao độ để xử lý những vụ việc lớn, có giá trị kê biên tài sản cao.
Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo Vụ Nghiệp vụ 1, Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo và Văn phòng Tổng cục. Về phía Cục THADS TP Hải Phòng có Cục trưởng, các Phó Cục trưởng, lãnh đạo các Phòng nghiệp vụ trực thuộc Cục và Chi cục trưởng các Chi cục THADS.
Báo cáo kết quả công tác THADS 8 tháng đầu năm 2018, Cục trưởng Cục THADS TP Hải Phòng Trần Hồng Quang cho biết, trong số việc có điều kiện, đã giải quyết xong 4.936 việc, đạt tỷ lệ 56,87%; trong số tiền có điều kiện, đã giải quyết xong gần 442 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 8,93%. Nhìn chung, công tác THADS 8 tháng đầu năm 2018 của các cơ quan THADS thành phố có nhiều chuyển biến tích cực. Bộ máy tổ chức được kiện toàn tương đối ổn định, đáp ứng cơ bản yêu cầu công việc. Công tác hướng dẫn, chỉ đạo chuyên môn, nghiệp vụ được thực hiện hiệu quả hơn; ý thức trách nhiệm, kỷ cương, kỷ luật làm việc có nhiều tiến bộ. Các mặt công tác khác được triển khai thực hiện đồng bộ và hiệu quả.
Tuy nhiên, theo ông Quang, so với chỉ tiêu Tổng cục giao thì còn thiếu 15,13% về việc, 23,07% về tiền. Ông Quang lý giải nguyên nhân là các cơ quan THADS TP Hải Phòng thụ lý giải quyết nhiều vụ việc có giá trị lớn, mặc dù lãnh đạo Cục đã luôn theo dõi, chỉ đạo sát sao cùng sự phối hợp của các cơ quan hữu quan nhưng một số vụ vẫn chưa giải quyết xong. Tại buổi làm việc, ông Quang đã điểm lại các vụ điển hình này để xin ý kiến chỉ đạo từ Tổng cục THADS.
Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 4 tháng cuối năm, Cục THADS TP Hải Phòng sẽ tiếp tục tập trung nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác điều hành từ Cục cho đến các Chi cục. Trong đó, nêu cao trách nhiệm gương mẫu đi đầu của người đứng đầu đơn vị; gắn trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị với việc phân công rõ người, rõ trách nhiệm; làm tốt công tác chính trị tư tưởng, xây dựng tập thể đoàn kết thống nhất từ đội ngũ lãnh đạo cho đến cán bộ, công chức.
Ngoài ra, tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiệp vụ, kiện toàn và tăng cường năng lực Phòng nghiệp vụ và tổ chức thi hành án, nâng cao trách nhiệm đội ngũ chấp hành viên, thực hiện khen thưởng kịp thời kết hợp kỷ luật nghiêm minh đối với các trường hợp sai phạm, từng bước xây dựng và nâng cao kỷ luật, kỷ cương toàn ngành. Đồng thời, đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, rút ngắn thời gian thi hành án theo yêu cầu cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của Thành phố.
Lắng nghe các ý kiến của từng Chi cục THADS, Q.Tổng cục trưởng Mai Lương Khôi động viên các cán bộ của ngành cần cố gắng, nỗ lực hơn nữa. Đối với những cá nhân có thành tích cao, Tổng cục trưởng đề nghị Cục trưởng Cục THADS TP Hải Phòng phải động viên kịp thời, khen thưởng đột xuất để tạo phong trào thi đua sâu rộng trong toàn ngành. Đối với những vướng mắc, khó khăn trong quá trình xử lý công việc, Q.Tổng cục trưởng đề nghị Cục tổng hợp bằng văn bản gửi Tổng cục để có hướng chỉ đạo sát sao hơn. 
Trong thời gian tới, ông Mai Lương Khôi yêu cầu các cơ quan THADS TP Hải Phòng nỗ lực hơn nữa nhằm bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu về việc và tiền, đặc biệt là chỉ tiêu về tiền. Với những vụ việc lớn, có giá trị kê biên tài sản cao, theo ông Khôi, Hải Phòng cần lập kế hoạch cho từng tuần và tập trung cao độ để xử lý. Q.Tổng cục trưởng hứa sẽ quan tâm sâu sắc và đưa ra giải pháp tháo gỡ vướng mắc hiện tại cho thành phố liên quan đến vấn đề thể chế cũng như sẽ quan tâm đến việc bổ sung nhân sự cho các cơ quan THADS thành phố, tạo điều kiện thuận lợi tối đa để Hải Phòng hoàn thành chỉ tiêu được giao.
T.Quyên