Nhắc nhở 30 Chi cục có kết quả THADS 8 tháng năm 2018 đạt thấp

29/06/2018
Qua rà soát kết quả THADS 08 tháng đầu năm 2018, kết quả THADS về tiền đạt tỷ lệ 16,58%, còn thiếu trên 15,42% so với chỉ tiêu của Tổng cục giao là trên 32%. Để tạo động lực các cơ quan THADS địa phương phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, Văn phòng Tổng cục đã tiếp tục thừa lệnh Quyền Tổng Cục trưởng có Công điện nhắc nhở 30 Chi cục THADS thuộc 13 tỉnh, TP có lượng tiền thụ lý lớn, nhưng kết quả đạt được còn thấp, cụ thể như sau:
1.Cục THADS TP.Hà Nội: 08 Chi cục:
        - Chi cục THADS quận Ba Đình : Tổng số thụ lý về tiền đứng thứ 5/30 Chi cục; kết quả đạt 3,26%;
        - Chi cục THADS quận Hoàn Kiếm: Tổng số thụ lý về tiền đứng thứ 12/30 Chi cục; kết quả đạt 7,36%;
        - Chi cục THADS quận Tây Hồ: Tổng số thụ lý về tiền đứng thứ 15/30 Chi cục; kết quả đạt 7,43%;
        - Chi cục THADS huyện Hoài Đức: Tổng số thụ lý về tiền đứng thứ 6/30 Chi cục; kết quả đạt 7,91%;
        - Chi cục THADS quận Hoàng Mai: Tổng số thụ lý về tiền đứng thứ 10/30 Chi cục; kết quả đạt 5,73%;
        - Chi cục THADS huyện Đông Anh: Tổng số thụ lý về tiền đứng thứ 11/30 Chi cục; kết quả đạt 12,51%;
        - Chi cục THADS quận Đống Đa: Tổng số thụ lý về tiền đứng thứ 3/30 Chi cục; kết quả đạt 14,85%;
        - Chi cục THADS quận Thanh Xuân: Tổng số thụ lý về tiền đứng thứ 2/30 Chi cục; kết quả đạt 16%.
2. Cục THADS TP. Hồ Chí Minh: 04 Chi cục:
        - Chi cục THADS quận 4: Tổng số thụ lý về tiền đứng thứ 22/24 Chi cục; kết quả đạt 7,08%;
        - Chi cục THADS quận 11: Tổng số thụ lý về tiền đứng thứ 20/24 Chi cục; kết quả đạt 15,35%;
        - Chi cục THADS quận Gò Vấp: Tổng số thụ lý về tiền đứng thứ 14/24 Chi cục; kết quả đạt 19,82%;
        - Chi cục THADS quận 3: Tổng số thụ lý về tiền đứng thứ 4/24 Chi cục; kết quả đạt 20,96%.
3. Tỉnh Bình Dương: 02 Chi cục:
        - Chi cục THADS thị xã Bến Cát: Tổng số thụ lý về tiền đứng thứ 2/9 Chi cục; kết quả đạt 8,62%;
        - Chi cục THADS thị xã Thuận An: Tổng số thụ lý về tiền đứng thứ 4/9 Chi cục; kết quả đạt 18,48%.
4. TP. Hải Phòng: 03 Chi cục:
        - Chi cục THADS quận Ngô Quyền: Tổng số thụ lý về tiền đứng thứ 4/15 Chi cục; kết quả đạt 10,88%;
        - Chi cục THADS quận Hải An: Tổng số thụ lý về tiền đứng thứ 6/15 Chi cục; kết quả đạt 23,36%;
        - Chi cục THADS quận Kiến An: Tổng số thụ lý về tiền đứng thứ 7/15 Chi cục; kết quả đạt 3,20%.
5. Tỉnh Tiền Giang: 02 Chi cục:
        - Chi cục THADS huyện Tân Phước: Tổng số thụ lý về tiền đứng thứ 2/11 Chi cục; kết quả đạt 5,2%.
        - Chi cục THADS huyện Cái Bè: Tổng số thụ lý về tiền đứng thứ 4/11 Chi cục; kết quả đạt 11,9%.
6. Tỉnh Tây Ninh: 02 Chi cục:
         - Chi cục THADS TP. Tây Ninh: Tổng số thụ lý về tiền đứng thứ 1/9 Chi cục; kết quả đạt 16,74%;
         - Chi cục THADS huyện Hòa Thành: Tổng số thụ lý về tiền đứng thứ 3/9 Chi cục; kết quả đạt 14,14%.
7. Tỉnh Bình Định: 02 Chi cục:
        - Chi cục THADS huyện Phù Cát: Tổng số thụ lý về tiền đứng thứ 6/11 Chi cục; kết quả đạt 8,36%;
        - Chi cục THADS thị xã An Nhơn: Tổng số thụ lý về tiền đứng thứ 2/11 Chi cục; kết quả đạt 14,98%.
8. Tỉnh Đồng Nai: 02 Chi cục:
        - Chi cục THADS TP. Biên Hòa : Tổng số thụ lý về tiền đứng thứ 1/11 Chi cục; kết quả đạt 20%;
        - Chi cục THADS huyện Vĩnh Cửu: Tổng số thụ lý về tiền đứng thứ 3/11 Chi cục; kết quả đạt 14%.
9. Tỉnh An Giang:
        - Chi cục THADS huyện Thoại Sơn: Tổng số thụ lý về tiền đứng thứ 3/11 Chi cục; kết quả đạt 8,68%.
10. Tỉnh Long An:
        - Chi cục THADS thị xã Kiến Tường: Tổng số thụ lý về tiền đứng thứ 7/15 Chi cục; kết quả đạt 21,61%.
11. Tỉnh Hậu Giang:
        - Chi cục THADS thị xã Long Mỹ: Tổng số thụ lý về tiền đứng thứ 1/8 Chi cục; kết quả đạt 7,72%.
12. Tỉnh Lạng Sơn:
        - Chi cục THADS TP.Lạng Sơn: Tổng số thụ lý về tiền đứng thứ 1/11 Chi cục; kết quả đạt 4,00%.
13. Tỉnh Hải Dương:
        - Chi cục THADS huyện Bình Giang: Tổng số thụ lý về tiền đứng thứ 4/12 Chi cục; kết quả đạt 3,87%.
                                                                   Văn phòng Tổng cục THADS