Những kết quả tích cực của việc ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong công tác quản lý hộ tịch

30/06/2018
Những kết quả tích cực của việc ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong công tác quản lý hộ tịch
Sau 2 năm tích cực xây dựng và triển khai Dự án Thí điểm Thiết lập Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch, Dự án đã được nhiều kết quả tích cực.
Nhằm hiện thực hóa các quy định về tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin quản lý hộ tịch, Cục Công nghệ thông tin đã phối hợp với Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực triển khai các phần mềm, ứng dụng thuộc Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch. Ban đầu việc triển khai được thực hiện thí điểm tại TP. Hà Nội và 04 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thuộc phạm vi triển khai của Dự án gồm Hải Phòng, Đà Nẵng, Nghệ An và TP. Hồ Chí Minh.
Sau 2 năm tích cực xây dựng và triển khai Dự án Thí điểm Thiết lập Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch, đến nay đã có 35 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trên toàn quốc được Bộ Tư pháp hỗ trợ triển khai các phần mềm thuộc Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch, trong đó có 26 địa phương đã chính thức triển khai, đưa vào sử dụng. Phần mềm đăng ký, quản lý hộ đã góp phần tăng cường cải cách hành chính, nâng cao chất lượng, rút ngắn thời gian trong việc giải quyết các thủ tục hành chính về hộ tịch cho người dân tại các cơ quan đăng ký, quản lý hộ tịch;
Tính đến hết ngày 28/6/2018, trên toàn Hệ thống đã ghi nhận:
- 7.072 công chức tư pháp hộ tịch tại 4.736 UBND cấp xã, 309 Phòng Tư pháp cấp huyện và 26 Sở Tư pháp cấp tỉnh đang tham gia tác nghiệp hàng ngày trên Hệ thống. Đây là Hệ thống thông tin có phạm vi đơn vị và số lượng người dùng tham gia sử dụng lớn nhất từng được Bộ triển khai từ trước đến nay;
- Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử đã dần được hình thành và đồng bộ tại 26/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trên toàn quốc với 1.882.548 trường hợp đăng ký khai sinh, trong đó có 1.200.832 trường hợp trẻ em là công dân Việt Nam dưới 14 tuổi (tính đến thời điểm cập nhật dữ liệu vào Hệ thống) đăng ký khai sinh lần đầu được cấp Số định danh cá nhân; 340.238 hồ sơ được đăng ký kết hôn; 697.289 lượt cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân; 265.738 trường hợp được đăng ký khai tử; 1.469 trường hợp được đăng ký giám hộ; 10.468 trường hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con; 1.204 trường hợp đăng ký nhận nuôi con nuôi; 19.677 lượt đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch; 423 lượt xác định lại dân tộc; 16 lượt xác định lại giới tính và gần 7 triệu công dân đã được thu thập, thiết lập thông tin cơ bản về nhân thân, mối quan hệ công dân trên toàn Hệ thống.