Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 5/2006

30/05/2006
Ngày 31/5, Chính phủ sẽ họp phiên thường kỳ. Dự kiến, phiên họp này, các thành viên Chính phủ bàn 5 vấn đề chủ yếu sau:

1. Dự thảo Nghị định quy định hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư do Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình.

2. Dự thảo Nghị định hướng dẫn đầu tư theo hình thức hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT); xây dựng - chuyển giao - kinh doanh (BTO) và xây dựng - chuyển giao (BT).

3. Dự thảo Nghị định về xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam (Bộ Công an trình).

4. Dự án Pháp lệnh về các công trình, mục tiêu trọng điểm về an ninh quốc gia (Bộ Công an trình).

5. Bộ Kế hoạch và đầu tư, Bộ Thương mại trình báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và năm tháng đầu năm 2006; kết quả giao ban sản xuất, đầu tư và xuất khẩu.

Dự kiến, phiên họp thường kỳ của Chính phủ được tiến hành trong ngày 31/5/2006 tại trụ sở Chính phủ./.

(Theo website Chính phủ)