Tài liệu thẩm định dự thảo Nghị định ban hành Biểu thuế nhập khẩu ... ASEAN giai đoạn 2022 - 2027

26/10/2022
Tài liệu thẩm định dự thảo Nghị định ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN giai đoạn 2022 - 2027

Xem chi tiết tại file đính kèm./.