Tài liệu họp tư vấn thẩm định đối với dự thảo Nghị định xử phạt VPHC trong lĩnh vực giáo dục

02/06/2020
Nội dung: Họp tư vấn thẩm định đối với dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục (thay thế Nghị định 138/2013/NĐ-CP)
Thời gian: 14h00  ngày 5 tháng 6 năm 2020 (Thứ sáu)
Địa điểm: Hội trường A, Nhà N1, Trụ sở cơ quan Bộ Tư pháp (58-60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội)
Chủ trì:  Ông Đặng Thanh Sơn, Cục trưởng Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật – Chủ tịch Hội đồng tư vấn thẩm định.
Thông tin chi tiết liên hệ: Đ/c Phạm Hồng Nhung, Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, Bộ Tư pháp (ĐTCQ: 04.6273.9796 -  DĐ: 0966.700.699, email: nhungph@moj.gov.vn).
 
Xem chi tiết thồ sơ thẩm định tại tệp đính kèm./.