Tài liệu họp thẩm định dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 62/2015/NĐ-CP

05/09/2019

Thời gian: 08h30, ngày 06 tháng 9 năm 2019 (Thứ Sáu).
Địa điểm:  Trụ sở Bộ Tư pháp, số 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội.
Chi tiết xin liên hệ số điện thoại: 024.62739390  hoặc 0972908665 (gặp đồng chí Đỗ Thị Mai).
 
Xem chi tiết tại file đính kèm