Tài liệu thẩm định dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP

21/08/2019

Thời gian: 08h30 ngày 23 tháng 8 năm 2019 (thứ Sáu).
Địa điểm: Phòng họp số 2, Nhà N1, Trụ sở Bộ Tư pháp số 58 - 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội.
Thông tin liên quan đến cuộc Hội đồng thẩm định xin liên hệ với Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật (đồng chí Trần Hồng Hạnh, điện thoại số: 024.62739391 hoặc 0932.280.786).
 
Xem chi tiết tại file đính kèm