Tài liệu họp thẩm định dự thảo NĐ xử phạt VPHC trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí

19/08/2019

Thời gian:  14 giờ 00 phút, ngày 22 tháng 8 năm 2019 (Thứ năm)
Địa điểm: Phòng họp Đa năng, nhà N6, Trụ sở Bộ Tư pháp (58-60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội)
Chủ trì:  Ông Đặng Thanh Sơn, Cục trưởng Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật – Chủ tịch Hội đồng tư vấn thẩm định.
Thông tin chi tiết liên hệ: Đ/c Triệu Thị Bình, Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, Bộ Tư pháp (ĐTCQ: 024.6273.9796 -  DĐ: 09.7359.7539, email: binhtt@moj.gov.vn).
Xin xem tệp đính kèm hồ sơ thẩm định.
 

File đính kèm