Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2007 11/10/2007

Trong 2 ngày 05 và 06 tháng 10 năm 2007, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 9 năm 2007, thảo luận và quyết nghị các vấn đề sau đây:

Chuyển đổi Phòng công chứng sang đơn vị sự nghiệp 11/10/2007

Theo quy định tại khoản 2 Điều 24 của Luật Công chứng thì Phòng công chứng là đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Tư pháp. Đồng thời, theo quy định tại khoản 2 Điều 66 của Luật Công chứng thì trong thời hạn sáu tháng, kể từ ngày Luật Công chứng có hiệu lực, các Phòng công chứng đang hoạt động theo quy định của Nghị định số 75/2000/NĐ-CP ngày 8/12/2000 của Chính phủ về công chứng, chứng thực phải được chuyển đổi sang đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Tư pháp. Như vậy, đến hết ngày 31/12/2007, các Phòng công chứng phải được chuyển đổi sang đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Tư pháp. Việc chuyển đổi Phòng công chứng sang đơn vị sự nghiệp được thực hiện như sau:

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường thăm và làm việc với ngành Tư pháp thành phố Đà Nẵng 09/10/2007

Sáng ngày 8/10/2007, trong chuyến thăm và làm việc tại thành phố Đà Nẵng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường đã đến thăm và làm việc với cán bộ công chức ngành Tư pháp thành phố Đà Nẵng. Thay mặt cán bộ công chức của ngành, đồng chí Lương Nguyệt Thu, Giám đốc Sở Tư pháp đã báo cáo một số kết quả công tác nổi bật mà ngành Tư pháp thành phố Đà Nẵng đã đạt được trong 9 tháng đầu năm 2007 với đồng chí Bộ trưởng.

Kết luận của Bộ trưởng Hà Hùng Cường tại cuộc họp giao ban Lãnh đạo Bộ ngày 01 tháng 10 năm 2007 05/10/2007

Ngày 01 tháng 10 năm 2007, cuộc họp giao ban Lãnh đạo Bộ đã được tiến hành dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Hà Hùng Cường. Tham dự cuộc họp có các đồng chí Thứ trưởng: Hoàng Thế Liên, Đinh Trung Tụng; Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ; lãnh đạo Văn phòng Bộ và các đồng chí Thư ký, giúp việc Lãnh đạo Bộ.

Thứ trưởng Hoàng Thế Liên làm việc với Trung tâm Tin học về kế hoạch công tác của Trung tâm 04/10/2007

Ngày 03/10/2007, Thứ trưởng thường trực Hoàng Thế Liên đã có buổi làm việc với Trung tâm Tin học về kế hoạch công tác Quý IV của Trung tâm. Tham gia buổi làm việc có Lãnh đạo, chuyên viên Vụ Kế hoạch tài chính và chuyên viên Văn phòng Bộ.

Bộ trưởng Hà Hùng Cường làm việc với Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm. 03/10/2007

Chiều ngày 28/9/2007, đồng chí Hà Hùng Cường - Uỷ viên TW Đảng, Bí thư Ban cán sự, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã có buổi làm việc với tập thể cán bộ, công chức, viên chức của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm và Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản tại TP Hà Nội. Tham gia buổi làm việc còn có Lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ và Văn phòng Bộ.

Cán bộ, đảng viên, công nhân, viên chức phải gương mẫu đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy 29/09/2007

Để thực hiện có hiệu quả các giải pháp nêu trong Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 24 tháng 02 năm 2003 của Ban Bí thư, kết luận của Ban Bí thư (Thông báo số 90-TB/TW ngày 31 tháng 8 năm 2007), các văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và đặc biệt là Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về một số giải pháp cấp bách nhằm kiềm chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

Quyết định về việc phân công công tác của Bộ trưởng và các Thứ trưởng 26/09/2007

Ngày 25 tháng 9 năm 2007, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký ban hành Quyết định số 1424/QĐ-BTP về việc phân công công tác của Bộ trưởng và các Thứ trưởng. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Quyết định này thay thế Thông báo số 1230/TB-BTP ngày 17/5/2005 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về phân công công tác của Lãnh đạo Bộ và bãi bỏ các quy định tại Quy chế làm việc của Bộ Tư pháp ban hành kèm theo Quyết định số 220/2005/QĐ-BTP ngày 14/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp trái với Quyết định này.