Bộ trưởng Hà Hùng Cường thăm và làm việc tại các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh về công tác tư pháp. 11/12/2007

Trong hai ngày 08 - 09/12/2007, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường đã tới thăm và làm việc với ngành Tư pháp các các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh. Cùng tham dự với Bộ trưởng có các đồng chí đại diện lãnh đạo Văn phòng Bộ, Cục Thi hành án dân sự, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Vụ Hành chính tư pháp và Vụ Bổ trợ tư pháp.

Kết luận của Bộ trưởng Hà Hùng Cường tại cuộc họp Lãnh đạo Bộ ngày 03 tháng 12 năm 2007 07/12/2007

Ngày 03 tháng 12 năm 2007, cuộc họp giao ban Lãnh đạo Bộ đã được tiến hành dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Hà Hùng Cường. Tham dự cuộc họp có các đồng chí Thứ trưởng: Hoàng Thế Liên, Đinh Trung Tụng; lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ, Văn phòng Bộ và các đồng chí Thư ký Lãnh đạo Bộ.

Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2007 06/12/2007

Trong ngày 29 tháng 11 năm 2007, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 11, bàn và quyết nghị những vấn đề sau:

Bộ trưởng Hà Hùng Cường làm việc tại Hải Phòng và Hải Dương: Cần phát triển đội ngũ luật sư 05/12/2007

Trong hai ngày 30/11 và 1/12, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường cùng đoàn công tác của Bộ Tư pháp đã tới thăm, làm việc với ngành tư pháp của TP Hải Phòng và Hải Dương. Những kết quả đáng ghi nhận cũng như nhiều khó khăn cần tháo gỡ trong công tác thi hành án dân sự, bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật... đã được Bộ trưởng Hà Hùng Cường cùng lãnh đạo hai địa phương lắng nghe và chỉ đạo hướng giải quyết.

Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ 05/12/2007

Ngày 3/12/2007, Chính phủ đã ban hành a href="http://www.moj.gov.vn/webfile/download.php?sub_dir=/TrungDung/ND/2007/&file=ND178_2007.DOC"Nghị định 178/2007/NĐ-CP/a nêu rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ cũng như chế độ làm việc, quyền  hạn và trách nhiệm của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ.

Ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ: Đề cao trách nhiệm cá nhân 05/12/2007

Ngày 3/12/2007, Chính phủ ban hành a href="http://www.moj.gov.vn/webfile/download.php?sub_dir=/TrungDung/ND/2007/&file=ND179_2007.DOC"Nghị định 179/2007/NĐ-CP/a về Quy chế làm việc của Chính phủ. Quy chế nêu rõ mỗi thành viên Chính phủ có hộp thư điện tử riêng để nhận, gửi thông tin, tài liệu, đơn thư, giấy mời họp, trao đổi ý kiến về các công việc có liên quan.

Kết luận của Bộ trưởng Hà Hùng Cường tại cuộc họp giao ban Lãnh đạo Bộ ngày 27 tháng 11 năm 2007 03/12/2007

Ngày 27 tháng 11 năm 2007, cuộc họp giao ban Lãnh đạo Bộ đã được tiến hành dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Hà Hùng Cường. Tham dự cuộc họp có các đồng chí Thứ trưởng: Hoàng Thế Liên, Đinh Trung Tụng; lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ, Văn phòng Bộ và các đồng chí Thư ký Lãnh đạo Bộ. Sau khi nghe lãnh đạo Văn phòng báo cáo kết quả công tác tuần từ ngày 19/11 đến ngày 25/11/2007 và kế hoạch công tác tuần từ ngày 26/11 đến ngày 02/12/2007, ý kiến của các đồng chí dự họp và phát biểu của các đồng chí Thứ trưởng, Bộ trưởng Hà Hùng Cường đã kết luận như sau:

Thủ tướng Chính phủ chỉ thị: Từng bước sử dụng văn bản điện tử thay thế văn bản giấy trong quản lý, điều hành, trao đổi thông tin 29/11/2007

Để từng bước khắc phục tình trạng phối hợp trao đổi thông tin giữa các cơ quan hành chính nhà nước còn hình thức; phương thức gửi và nhận báo cáo còn lạc hậu, phụ thuộc nhiều vào giấy tờ hành chính, ngày 29/11, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ban hành a href="http://moj.gov.vn/webfile/download.php?sub_dir=/TrungDung/CT/2007/&file=CT27_2007.doc"Chỉ thị chấn chỉnh việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước./a