Kiểm tra thực hiện Chỉ thị 32 trên địa bàn Hà Nội 08/12/2005

Ngày 24/11/2005, Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) của Chính phủ do đồng chí Lê Thị Thu Ba - Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra thực hiện Chỉ thị 32/CT-TW của Ban Bí thư Trung ương, các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác PBGDPL của thành phố Hà Nội.

Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10-2005. 05/11/2005

Ngày 2-11, Thủ tướng Phan Văn Khải ký Nghị quyết số 13/2005/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10-2005, diễn ra ngày 29-10.

Công văn về việc tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2005 02/11/2005

Thực hiện Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003, Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30/9/2005, để đảm bảo cho việc tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2005 đạt kết quả tốt, ngày 01 tháng 11 năm 2005, Bộ Tư pháp đã có Công văn số 3222/BTP-VP gửi các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, các Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các khu vực thi đua hướng dẫn thêm một số vấn đề cần tập trung tổ chức thực hiện.

Công văn về việc báo cáo tình hình kiện toàn tổ chức, cán bộ của cơ quan tư pháp địa phương theo Thông tư liên tịch số 04/2005/TTLT-TP-NV 19/10/2005

Ngày 19 tháng 10 năm 2005, Bộ Tư pháp đã có Công văn số: 3111/BTP-TCCB gửi Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc báo cáo tình hình kiện toàn tổ chức, cán bộ của cơ quan tư pháp địa phương theo Thông tư liên tịch số 04/2005/TTLT-TP-NV

Bộ trưởng Uông Chu Lưu làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc giải quyết dứt điểm vụ khiếu nại của bà Trần Thị Xanh 13/10/2005

Ngày 11 tháng 10 năm 2005, trong chuyến công tác tại các tỉnh miền Trung, Bộ trưởng Uông Chu Lưu đã có buổi làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc giải quyết dứt điểm vụ khiếu nại thi hành án của bà Trần Thị Xanh. Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Kim Hiệu - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã khẳng định lại cam kết trước đó của UBND tỉnh trong việc sẽ bố trí diện tích đất ở vị trí hợp lý và tạo điều kiện xây dựng lại nhà mới theo yêu cầu của bà Xiêm là người đã mua hợp pháp và hiện đang ở nhà của bà Xanh để bà Xanh được nhận lại nhà cũ.

Quyết định về việc quy định chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề đối với Chấp hành viên và Công chứng viên 06/10/2005

Ngày 26/9/2005, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 233/2005/QĐ-TTg về việc quy định chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề đối với Chấp hành viên và Công chứng viên.

Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2005 06/10/2005

Ngày 4-10 năm 2005, Thủ tướng Phan Văn Khải đã ký Nghị quyết số11/2005/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9-2005. Phiên họp diễn ra trong hai ngày 28 và 29-9 năm 2005.

Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội thi hành Bộ luật Dân sự 20/09/2005

Để kịp thời triển khai việc thi hành Bộ luật Dân sự có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2006 và Nghị quyết số 45/2005/QH11 ngày 14 tháng 06 năm 2005 của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật Dân sự, ngày 13 tháng 09 năm 2005 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 29/2005/CT-TTg.